Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Προτάσεις - βελτιώσεις - διορθώσεις ιστοσελίδων
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ 1ο» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 27 Μάιος 2016 08:50
Το Δασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ 1ο», συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 EΥΡΩ  (με 23% ΦΠΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας, Αδριανουπόλεως 4, Ξάνθη, μέχρι τις 13 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με «Πρόχειρο Διαγωνισμό» , σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 437/81 και των άρθρων 3 (περ. δ.) και 29 του Ν. 3669/2008 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3669/2008, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2541026500, ΦΑΞ επικοινωνίας 2313309915, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία η κα Κωνσταντινίδου Μαγδαληνή, Δασοπόνος Δασαρχείου Ξάνθης.
 
Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ & ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 26 Μάιος 2016 14:30
Ανακοινώνουμε ότι την 7 – 6 – 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί Τακτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437 / 81, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ & ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016».

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, κος Παπαδημητρίου Πέτρος, και στα τηλέφωνα 2310508661, 2310545595 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
Περίληψη Διακήρυξης Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών: «Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δρόμων στη Σαμοθράκη». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 25 Μάιος 2016 10:10
Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 07 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, θα διενεργηθεί Τακτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την ανάθεση εργασιών: «Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δρόμων στη Σαμοθράκη», προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, κος Παπαθεοδώρου Ιωάννης, στο τηλέφωνο 2551028326 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ» PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 25 Μάιος 2016 09:30
Το Δασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ», συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00 EΥΡΩ  (με 23% ΦΠΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας, Αδριανουπόλεως 4 , Ξάνθη, μέχρι τις 6 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με «Πρόχειρο Διαγωνισμό» , σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 437/81 και του άρθρου 3 (περ. δ.)  και του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3669/2008, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας,
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2541026500, ΦΑΞ επικοινωνίας 2313309915 αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία η κα Κωνσταντινίδου Μαγδαληνή, Δασοπόνος Δασαρχείου Ξάνθης.
 
Λήψη εγγράφων προσφορών για την μίσθωση ενός (1) εκσκαφέα-φορτωτή (JCB) και ενός (1) ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα (GRADER) για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου δημοσίων δασικών συμπλεγμάτων περιοχής Δασαρχείου Σταυρούπολης έτους 2016». PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Μάιος 2016 10:00
Το Δασαρχείο Σταυρούπολης ανακοινώνει την λήψη εγγράφων προσφορών για την μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) εκσκαφέα-φορτωτή (JCB) και ενός (1) ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα (GRADER) για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου δημοσίων δασικών συμπλεγμάτων α)"Καλύβας-Μαργαριτίου" β)"Πασχαλιάς" και γ) "Γέρακα-Ξάνθης" περιοχής Δασαρχείου Σταυρούπολης έτους 2016» από πιστώσεις τoυ πράσινου ταμείου.
Το ύψος της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών ορίζεται στο ποσό συνολικής δαπάνης δέκα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (14.000,00 € ) με Φ.Π.Α και για τα δύο μηχανήματα με κατανομή 4.000,00 € για τον εκσκαφέα και 10.000,00 € για τον διαμορφωτήρα.
Η λήψη έγγραφων προσφορών θα γίνει στις 25 του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Σταυρούπολης.
Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη για το Δημόσιο ή αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διενεργηθεί, τότε θα επαναληφθεί στις 01-06-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους χωρίς άλλη ανακοίνωση.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορές για κάθε ένα μηχάνημα χωριστά δηλαδή είτε μόνο για τον ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα, είτε μονο για τον εκσκαφέα φορτωτή, είτε και για τα δύο μηχανήματα, αλλά με δύο ξεχωριστές προσφορές.
Πληροφορίες, τηλ.: 2542022218 & τηλ.-φαξ.: 2542021004, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι ο κος Τσολακίδης Θεόδωρος.
 
Περισσότερα Άρθρα...
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 101