Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Προτάσεις - βελτιώσεις - διορθώσεις ιστοσελίδων
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Περίληψη Διακήρυξης για την μίσθωση ενός (1) διαμορφωτήρα για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας Δημοσίων δασών Δασαρχείου Νιγρίτας έτους 2016». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2016 15:10
Το Δασαρχείο Νιγρίτας διακηρύττει μετά από την 9503/10-Ιουνίου 2016 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης Δασών Σερρών, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) κάθε τύπου και ιπποδύναμης 120 ΗΡ και άνω με υδραυλικό σύστημα χειρισμού για το έργο: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας Δημοσίων δασών Δασαρχείου Νιγρίτας έτους 2016».
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το  άρθρο 9 του Π.Δ. 437/81, και θα διεξαχθεί στις 5 του μηνός Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Νιγρίτας, σύμφωνα με τους όρους της ταυτάριθμης με την παρούσα (10845/22-6-2016) Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Πληροφορίες για τους όρους της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπρασίας του έργου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δασαρχείου Νιγρίτας (Αθανασίου Αργυρού 9) και στο τηλέφωνο 23220 22445 & 22450.
 
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 180HP και άνω» για την εκτέλεση του έργου "Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Πολυγύρου". PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2016 09:20
Το Δασαρχείο Πολυγύρου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81, για τη «μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 180HP και άνω» για την εκτέλεση με αυτεπιστασία των χωματουργικών εργασιών του έργου "Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Πολυγύρου για το έτος 2016".
Η μίσθωση θα αφορά εκτέλεση εργασιών μέχρι συνολικού ποσού δαπάνης 10.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου  Πολυγύρου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 8425/08-04-2015 Απόφαση του Δ/ντή Δασών Χαλκιδικής και την 10548/12-05-2015 Επανάληψη στο Ορθό αυτής, την 05 του μήνα Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Πολυγύρου στο Δασικό Κτίριο και στα τηλέφωνα 2371021672 – 2371021671 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Δημόσιος πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ανά ώρα εργασίας ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή και ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή για τη Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου, περιοχών Ν. Θάσου έτους 2016. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 27 Ιούνιος 2016 10:10
Το Δασαρχείο Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές (σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9, 11 και 12 του Π.Δ. 437/81), για τη μίσθωση ανά ώρα εργασίας:
(Α) ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή ιπποδύναμης 85 ΗΡ και άνω, για την εκτέλεση με αυτεπιστασία χωματουργικών εργασιών για τη Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου, περιοχών Παναγίας - Λιμένα – Ραχωνίου - Πρίνου της Ν. Θάσου, έτους 2016, και μέχρι του ποσού των 14.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
(Β) ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή ιπποδύναμης 120 ΗΡ και άνω, για την εκτέλεση με αυτεπιστασία χωματουργικών εργασιών για τη Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου, περιοχών Σωτήρος - Καλλιράχης – Μαριών - Λιμεναρίων της Ν. Θάσου, έτους 2016 και μέχρι του ποσού των 14.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 28.000 Ευρώ.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 4 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η δημοπρασία για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί την ημέρα αυτή ή κριθεί άγονη ή ασύμφορη, θα επαναληφθεί στις 11 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη δημοσίευση.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και η συγγραφή υποχρεώσεων για κάθε μηχάνημα, διατίθενται από το Δασαρχείο Θάσου, οδός Α. Θεολογίτου 2, 64004 ΘΑΣΟΣ, Πληροφορίες: κ Δημήτριο Φλωρά (2313309792, 2313309797), Βαρβάρα Κομνηνού, (2313309796), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας.
 
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την μίσθωση ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) κάθε τύπου και ιπποδύναμης 120 ΗΡ και άνω για το έργο: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας Δημοσίων δασών Δασαρχείου Νιγρίτας έτους 2016». PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2016 10:30
Το Δασαρχείο Νιγρίτας διακηρύττει μετά από την 9503/10-Ιουνίου 2016 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης Δασών Σερρών, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) κάθε τύπου και ιπποδύναμης 120 ΗΡ και άνω με υδραυλικό σύστημα χειρισμού για το έργο: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας Δημοσίων δασών Δασαρχείου Νιγρίτας έτους 2016».
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 437/81 , και θα διεξαχθεί στις 5 του μηνός Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Νιγρίτας, σύμφωνα με τους όρους της ταυτάριθμης με την παρούσα (10845/22-6-2016) Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Πληροφορίες για τους όρους της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπρασίας του έργου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δασαρχείου Νιγρίτας (Αθανασίου Αργυρού 9) και στο τηλέφωνο 23220 22445 & 22450.
 
Τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Αντιπυρική Προστασία και οδοποιία» σύμφωνα με την μελέτη «Βελτίωση – Συντήρηση του δασικού αντιπυρικού δικτύου και λοιπών έργων για το 2016 των δημόσιων δασών του Ν. Πιερίας». PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2016 10:10
Η Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας, προκηρύσσει τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντιπυρική Προστασία και οδοποιία» σύμφωνα με την μελέτη «Βελτίωση – Συντήρηση του δασικού αντιπυρικού δικτύου και λοιπών έργων για το 2016 των δημόσιων δασών του Ν. Πιερίας» με προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των 42.000,00€, (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο δίνεται πρωτότυπο αντί του ποσού των 10 €, με απόδειξη, από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων της Δ/νσης Δασών Ν. Πιερίας, οδός Ηπείρου 10, Κατερίνη (τηλέφωνα : 23510 45483, 23510 45484, 2313309732), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05-07-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., με την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για όλες τις εργασίες, σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σε έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία μας. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και
ώρα την 12-07-2016, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.
 
Περισσότερα Άρθρα...
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 106

Τελευταίες δημοσιεύσεις

 
 diavgeia_logo2         newspaper1