Δελτία Τύπου

Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού "Βοηθητική εργασία δασοπονικής μελέτης δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων" PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 21 Ιούνιος 2018 13:10

Βοηθητική εργασία δασοπονικής μελέτης δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων και συγκεκριμένα Βοηθητική εργασία για την Γενική Μελέτη και διαχείριση του δάσους, ήτοι ανάλυση των γενικών συνθηκών και παντοειδής σχεδιασμός ή οργάνωση της δασοπονίας του για τη Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικά και Νοτιοδυτικά Λεκάνης Κ.Νευροκοπίου για την διαχειριστική περίοδο 2016-2025

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη μίσθωση διαμορφωτήρα - ισοπεδωτήρα για:«Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων Προστασίας Δασών – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα - ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 180Ηp και άνω" PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 21 Ιούνιος 2018 10:30

Το Δασαρχείο Πολυγύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρα 116, 117 και 177), για την «μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 180 ΗΡ και άνω» για την εκτέλεση με αυτεπιστασία των χωματουργικών εργασιών του έργου ¨Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Πολυγύρου για το έτος 2018¨.

Η μίσθωση θα αφορά εκτέλεση εργασιών μέχρι συνολικού ποσού δαπάνης 15.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α

 
Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Χρυσούπολης για το έτος 2018 PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018 14:00

Το Δασαρχείο Καβάλας, προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών του άρθρου 126 του Ν.4412/2016 σε έντυπο της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Χρυσούπολης για το έτος 2018»(CPV:77231800-6) με προϋπολογισμό 9.926,57 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10-07-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.

Το Δασαρχείο Καβάλας, προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών του άρθρου 126 του Ν.4412/2016 σε έντυπο της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Χρυσούπολης για το έτος 2018»(CPV:77231800-6) με προϋπολογισμό 9.926,57 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10-07-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.

 
Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας δασικών αντιπυρικών δρόμων και λωρίδων περιοχής Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης 2018 – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 150 ΗΡ και άνω» PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018 09:10

Συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 116, 117 και 177 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας δασικών αντιπυρικών δρόμων και λωρίδων περιοχής Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης 2018 – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 150 ΗΡ και άνω» για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με αυτεπιστασία με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.32995/07-06-2018 (ΑΔΑ:ΩΘΔΑΟΡ1Υ-Ξ4Λ) Απόφαση της Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης και τη σχετική μελέτη του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.πρωτ. 25063/07-05-2018 (ΑΔΑ:6ΗΝΟΟΡ1Υ-ΝΙΒ) που τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.πρωτ.30665/24-05-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΩΞΟΡ1Υ-9Ω7) Απόφαση του Αναπληρωτή Δ/ντη Δασών Θεσσαλονίκης, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 25.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρου 116).

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.πρωτ. 169429/1647/24-4-2018 (ΑΔΑ:6ΙΙ74653Π8-ΥΔΕ) Έγκριση διάθεσης πίστωσης–χρηματοδότησης του ΥΠΕΝ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης την 3η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

 
Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του δασοτεχνικού έργου "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΔΑΔΙΑΣ" του Δασαρχείου Σουφλίου για το έτος 2018 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 18 Ιούνιος 2018 12:25

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση εκτέλεσης του δασοτεχνικού έργου "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΔΑΔΙΑΣ" του Δασαρχείου Σουφλίου για το έτος 2018 (CPV: 77231800-6) και για ύψος δαπάνης έως 10.000 Ευρώ (8.064,52 € για εργασίες και 1.935,48€ για ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν.4412/16, στις 03 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 171

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.