Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Αλεξ/πολης έτους 2015 - Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δρόμων στην περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης». PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 30 Ιούλιος 2015 14:45
Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 11 Αυγούστου  2015 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, θα διενεργηθεί Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την ανάθεση εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Αλεξ/πολης έτους 2015 (1η κατανομή) - Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δρόμων στην περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης»,  προϋπολογισμού 20.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, κος Παπαθεοδώρου Ιωάννης,  στο τηλέφωνο 2551028326 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 180HP και άνω και ενός (1) προωθητήρα D8 με ιπποδύναμη 270 ΗΡ και άνω» για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2015 09:25
Το Δασαρχείο Πολυγύρου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81, για την «μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 180HP και άνω και ενός (1) προωθητήρα D8 με ιπποδύναμη 270 ΗΡ και άνω» για την εκτέλεση με αυτεπιστασία των χωματουργικών εργασιών του έργου ¨Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Πολυγύρου για το έτος 2015¨.
Η μίσθωση θα αφορά εκτέλεση εργασιών μέχρι συνολικού ποσού δαπάνης 23.000 Ευρώ με Φ.Π.Α. και οι πιστώσεις προέρχονται από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2015 δυνάμει της 125590/2650/11-06-2015 Απόφασης του Υ.Π.Α.Π.Ε.Ν.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Πολυγύρου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 8425/08-04-2015 Απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. Χαλκιδικής, την 04 του μήνα Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Πολυγύρου στο Δασικό Κτίριο και στα τηλέφωνα 2371 0 21672 – 2371 0 21671 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση αντιπυρικών ζωνών Δασικού Συμπλέγματος Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 27 Ιούλιος 2015 13:00

Ο Δασάρχης Σουφλίου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437 / 81, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση αντιπυρικών ζωνών Δασικού Συμπλέγματος Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 15118/ 24-7-2015 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Σουφλίου που εγκρίθηκε με την Αρ. Πρ. 6441/24-03-2015 Απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου (ΑΔΑ: 70ΠΛΟΡ1Υ-37Τ) και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 25.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) με δυνατότητα αυξομείωσης 30%, ανάλογα με την έκπτωση που θα επιτευχθεί και εφόσον υπάρχει πίστωση.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Σουφλίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμ. πρωτ. 33559/16-12-2014 απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου, την 04–08–2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα Γιάννα Διαγκάκη Δασοπόνος, τηλ.: 2554022656 στα γραφεία του Δασαρχείου Σουφλίου στην οδό Ερμού 6, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
Προκήρυξη διαγωνισμού για την μίσθωση ενός Διαμορφωτήρα - Ισοπεδωτήρα (GRADER), με παραγόμενη ισχύ 200 - 250 HP, με υδραυλικό σύστημα προώθησης, για την εκτέλεση του Υποέργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ». PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 27 Ιούλιος 2015 10:10
Το Δασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) Διαμορφωτήρα - Ισοπεδωτήρα (GRADER), παντός τύπου, με παραγόμενη ισχύ 200 - 250 HP, με υδραυλικό σύστημα προώθησης, για την εκτέλεση του Υποέργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (1η Τροποποίηση)», του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ», σύμφωνα με το Άρθρο 222 του Ν.Δ 86/1969 "Περί Δασικού Κώδικα", και το Π.Δ 437/71 "Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων".
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης την 5η Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ., (λήξη επίδοσης προσφορών), ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 8107/22-7-2015 Διακήρυξης - Συγγραφής Υποχρεώσεων, το περιεχόμενο της οποίας μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι στα Γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πλην της ημέρας του Διαγωνισμού.
Ο προϋπολογισμός της μίσθωσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 13.000,00 Ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με δικαίωμα της Υπηρεσίας να μειώσει το ποσό έως 50%.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 215,00 ευρώ που θα απευθύνεται στο Δασαρχείο Ξάνθης.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα θα είναι ασύμφορο ή άγονο, ο Διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 12 Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους και χωρίς νέα δημοσίευση στον τύπο.
 
Προκήρυξη διαγωνισμού για την μίσθωση με ωρομίσθιο ενός Φορτωτή, με παραγόμενη ισχύ μεγαλύτερης των 70 HP, με υδραυλικό σύστημα προώθησης και ανύψωσης για την εκτέλεση του Υποέργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 27 Ιούλιος 2015 10:00
Το Δασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) Φορτωτή, παντός τύπου, με παραγόμενη ισχύ μεγαλύτερης των 70 HP, με υδραυλικό σύστημα προώθησης και ανύψωσης για την εκτέλεση του Υποέργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (1η Τροποποίηση)», του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ» σύμφωνα με το Άρθρο 222 του Ν.Δ 86/1969 "Περί Δασικού Κώδικα", και το Π.Δ 437/71 "Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών  Έργων".
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης την 5η Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., (λήξη επίδοσης προσφορών), ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 8106/22-7-2015 ταυτάριθμη Διακήρυξης - Συγγραφής Υποχρεώσεων, το περιεχόμενο της οποίας καθώς και το έντυπο προσφοράς μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα Γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πλην της ημέρας του Διαγωνισμού.
Ο προϋπολογισμός της μίσθωσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 7.000,00 Ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με δικαίωμα της Υπηρεσίας να μειώσει το ποσό έως 50%.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 115,00 ευρώ που θα απευθύνεται στο Δασαρχείο Ξάνθης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί ασύμφορος ή άγονος, ο Διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 12 Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους και χωρίς νέα δημοσίευση στον τύπο.
 
Περισσότερα Άρθρα...
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 87

Τελευταίες δημοσιεύσεις

 
 diavgeia_logo2         newspaper1