Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Καρούντζος

Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Περισσότερα...Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Βελτίωση βατότητας δασικής αντιπυρικής οδού Γ΄ κατηγορίας "Δεξαμενή - Κεραμίδα - Παληοχέρωνα". PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 30 Ιανουάριος 2015 10:30
Το Δασαρχείο Σταυρού προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση βατότητας δασικής αντιπυρικής οδού Γ΄κατηγορίας “Δεξαμενή - Κεραμίδα - Παλιοχέρωνα”».
Ο προϋπολογισμός του έργου, με Φ.Π.Α ανέρχεται σε 342.000,00 ευρώ. Εξ αυτών, ποσό 233.727,66 ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ & Ο.Ε και των απροβλέπτων δαπανών), ποσό 44.321,12 ευρώ την Αναθεώρηση και ποσό 63.951,22 Ευρώ το Φ.Π.Α.( 23%).
Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 17-02-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Σταυρού (Κτίριο Δασαρχείου).
 
Ανακοίνωση Ανοικτής Δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ¨ΠΛΑΓΙΑ-ΣΥΣΤΑΔΑ 59⨻, προϋπολογισμού 288.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 08 Ιανουάριος 2015 14:55
Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 3-2-2015 και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών N. Ροδόπης (3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Κομοτηνής-Αλεξ/πόλης) θα διενεργηθεί ανοικτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ¨ΠΛΑΓΙΑ-ΣΥΣΤΑΔΑ 59⨻, προϋπολογισμού 288.000,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με  επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του ΚΔΕ.
Το έργο αποτελεί δασοτεχνικό έργο της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.998/79.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Οικονομική Προσφορά, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό Μελέτης), από την έδρα της Υπηρεσίας μας 3ο χιλ. Εθνικής οδού Κομοτηνής – Αλεξ/πολης, μέχρι τις 29/1/2015, ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310-30617, FAX επικοινωνίας 25310-37230, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κος Τηγανούριας Ελευθέριος και κα Παρασχάκη Στέλλα.
 
Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19 ΤΟΥ Δ.Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 02 Ιανουάριος 2015 10:05
Το Δασαρχείο Σταυρούπολης ανακοινώνει την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19 ΤΟΥ Δ.Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» με προϋπολογισμό 275.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α).
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας, εκφραζόμενου σε ακέραιες μονάδες επι τοις εκατό (%) του άρθρου 5 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Έκθεση κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας: Σταυρούπολη Ξάνθης, Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, μέχρι τις 15 Iανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25420-22218, FAX επικοινωνίας 25420-21004, αρμόδιοι υπάλληλοι για  επικοινωνία: κ. Τσολακίδης  Θεόδωρος και κα Κωνσταντινίδου Μαγδαληνή.
 
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ., για το έτος 2015 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 29 Δεκέμβριος 2014 10:13

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ., για το έτος 2015, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (51.368,86 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (41.786,42 € χωρίς Φ.Π.Α.).

 

 
Περίληψη διακήρυξης έργου "Καθαρισμός και περιποίηση των αναδασώσεων στο περιαστικό δάσος ΠΑΛΑΓΙΑΣ" PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 15 Δεκέμβριος 2014 12:53
Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΑΛΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 111.524,00 € με Φ.Π.Α. Το έργο αποτελεί δασοτεχνικό έργο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.998/79 και συντίθεται από τις εξής κατηγορίες εργασιών:

     - Κλαδεύσεις και ασθενείς αραιώσεις

     - Καθαρισμός / Τεμαχισμός και διασκορπισμός υπολειμμάτων.

 

 

 

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 76