Δελτία Τύπου

Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Διαγωνισμός εκμίσθωσης αναψυκτηρίου στο συνοριακό σταθμό Ορμένιο Έβρου PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2017 10:50
Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: Τετάρτη 10-01-2018 ώρα 15.00
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 11-01-2018,  11.00
Αρχική τιμή εκκίνησης: 1.000€ Μηνιαίως
Διάρκεια μίσθωσης: 7 έτη
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2017 10:51
 
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Εργασίες βελτίωσης κυκλοφοριακών συνθηκών Σ. Σ. Δοϊράνης Ν. Κιλκίς» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 08 Δεκέμβριος 2017 11:40

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΑΔΜ-Θ) προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου «Εργασίες βελτίωσης κυκλοφοριακών συνθηκών Σ. Σ. Δοϊράνης Ν. Κιλκίς» με προϋπολογισμό 64.990,00 € (Σύνολο δαπάνης έργου 52.411,29 €, Φ.Π.Α. 24% 12.578,71 €).

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 08 Δεκέμβριος 2017 11:53
 
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Βιολογικού σκευάσματος για την καταπολέμηση της πευκοκάμπιας για τις ανάγκες κάλυψης δια αεροψεκασμού του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης» PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 27 Νοέμβριος 2017 09:55
Ανακοινώνουμε ότι την 7 – 12 – 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16 & του Π.Δ. 437 / 81, για την προμήθεια «Βιολογικού σκευάσματος  για την καταπολέμηση της πευκοκάμπιας για τις ανάγκες κάλυψης δια αεροψεκασμού του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης» που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 6ΠΩΟΟΡ1Υ-ΞΥ8.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, κος Παπαδημητρίου Πέτρος, και στα τηλέφωνα 2310508661, 2310545595 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «Bοηθητική εργασία υπολογισµού του ξυλαποθέµατος και της προσαύξησης όγκου του υπό δηµοσία διαχείριση δάσους Πατήµατος περιοχής αρµοδιότητας ∆ασαρχείου Έδεσσας» PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2017 10:49
Το Δασαρχείο Έδεσσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Bοηθητική εργασία υπολογισµού του ξυλαποθέµατος και της προσαύξησης όγκου, κατά συστάδα, του υπό δηµοσία διαχείριση δάσους Πατήµατος περιοχής αρµοδιότητας ∆ασαρχείου Έδεσσας, προκειµένου να συνταχθεί µέρος της αντίστοιχης ∆ιαχειριστικής Μελέτης, για τη διαχειριστική περίοδο 2017-2026» µε το σύστηµα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ταυτάριθµη ∆ιακήρυξη που εγκρίθηκε µε την 16688/16 - 11 - 2017 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ν. Πέλλας, για ύψος δαπάνης µέχρι το ποσό των 3.398,57 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) µε δυνατότητα αυξοµείωσης 30%, ανάλογα µε την έκπτωση που θα επιτευχθεί και εφόσον υπάρχει πίστωση.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Έδεσσας την 28 – 11 – 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα Γεωργία Μπόνου, τηλ.: 23810 28342 στα γραφεία του ∆ασαρχείου Έδεσσας στην οδό ∆ιοικητήριο, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2017 14:35
 
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και δασικών εκτάσεων στην Π.Ε. Ροδόπης, έτους 2017 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 16 Νοέμβριος 2017 14:30
Η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Π.Δ. 437/81, για την ανάδειξη αναδόχου, για τις επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών των δασών και δασικών εκτάσεων στην Π.Ε. Ροδόπης, έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού 19.800,00 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. (24%).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 30-11-2017 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών N. Ροδόπης (3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Κομοτηνής-Αλεξ/πόλης). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης, κα Τύρου Χάρις, κα Τσουλακάκη Δήμητρα και κα Λαμπέτσου Ευγενία, τηλ. 25310 23326.
 
Περισσότερα Άρθρα...
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 161

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.