Δελτία Τύπου

Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού και απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Δράμας έτους 2017» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2017 10:37


A. Εγκρίνουμε το από 10-8-17 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας
«Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Δράμας έτους 2017» χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017, ΣΑΕ 584», από το Δασαρχείο Δράμας, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός απέβη άγονος αφού δεν υπεβλήθηκε καμία προσφορά.

Β. Αποφασίζουμε τη μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της εγκεκριμένης διακήρυξης-συγγραφής υποχρεώσεων, για τις 29 Αυγούστου 2017.
Γ. Με μέριμνα του Δασαρχείου Δράμας να λάβουν γνώση της παρούσας όλα τα μέλη της συγκροτηθείσας Επιτροπής Διαγωνισμού με την σχετ. 4 απόφασή μας.
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2017 09:41
 
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Βοηθητικές εργασίες μελετών δασικής οδοποιίας ν. Ροδόπης» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2017 09:48


Ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 31-8-2017 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών N. Ροδόπης (3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Κομοτηνής-Αλεξ/πόλης) θα διενεργηθεί Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την ανάθεση Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:
«Βοηθητικές εργασίες μελετών δασικής οδοποιίας ν. Ροδόπης» εκτιμώμενης αξίας 13.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2017 08:54
 
Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών: «Αντιπυρικής προστασίας δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων με τη Συντήρηση - Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου έτους 2017» PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2017 13:01

 

Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Αντιπυρικής προστασίας δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων με τη Συντήρηση - Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου έτους 2017» με την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση των παρακάτω μηχανημάτων έργου:

1.
Ενός Προωθητήρα D6 CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας (47,52€ / ανά ώρα εργασίας (D6) )
2. Ενός Εκσκαφέα – φορτωτή (JCB) με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας (25,84€ / ανά ώρα εργασίας (JCB) )

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2017 12:07
 
Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξειδικευμένου βιολογικού σκευάσματος καταπολέμησης του εντόμου της πιτυοκάμπης στο περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης (Π.Δ.Θ.) για το έτος 2017 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2017 10:47

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης θα διεξάγει διαγωνισμό για την προμήθεια εξειδικευμένου βιολογικού σκευάσματος για την καταπολέμηση του εντόμου της πιτυοκάμπης στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας Δασαρχείου Θεσσαλονίκης για το έτος 2017.
Ημερομηνία έναρξης προσφορών: Πέμπτη 17/08/2017 και ώρα 13.00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 
Πέμπτη 31/8/2017 και ώρα 15.00 μ.μ.
Λεπτομέρειες στο τεύχος της διακήρυξης που περιλαμβάνεται στο αρχείο με την ονομασία “Διακήρυξη”.
Τέλος, προς διευκόλυνση των προσφερόντων έχουν αναρτηθεί σε μορφή αρχείου .doc το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

 

Λήψη πληροφοριών:

Tμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Δ/νσης Οικονομικού  Α.Δ.Μ.Θ.

- Γεώργιος Νικήτας (Προϊστάμενος Τμήματος) 2313-309437, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

- Ελένη Αβραμίδου, τηλ: 2313-309151, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2017 09:52
 
Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών Δασαρχείου Νιγρίτας PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 16 Αύγουστος 2017 15:01

Το Δασαρχείο Νιγρίτας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τα άρθρα 117 & 177 του Ν. 4412/2016 και το Π.Δ.437/81, για τη μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (01) διαμορφωτήρα (GRADER) κάθε τύπου και ιπποδύναμης 100 HP και άνω, για την εκτέλεση εργασιών «Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων – συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών Δασαρχείου Νιγρίτας - Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 100ΗΡ και άνω με ύψος δαπάνης μέχρι 15.000,00 ευρώ (με τον Φ.Π.Α.)
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 29-08-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 05-09-2017 και χωρίς άλλη δημοσίευση.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Η χρηματοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2014ΣΕ58400003 ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017,
Έργο 2014ΕΠ50800003». Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ή εφάπαξ.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 23220 22450 & 22445, fax:2322024776, αρμόδιους υπαλλήλους κ
o Φράγγο Χρήστο και Σαμαρά Χρήστο στο τμήμα Ε.Δ.Ε., Αθ. Αργυρού 9, τ.κ. 62200 Νιγρίτα.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 16 Αύγουστος 2017 14:02
 
Περισσότερα Άρθρα...
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 142

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.