Δελτία Τύπου

Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη του έργου: “Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε ΒΔ και εξαγωγή Τοπ/κών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2018 09:55

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια της ανάρτησης των δασικών χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες της Α.Μ.Θ.» με Κ.Α.Ε.2016ΜΠ03100009 της ΣΑΜΠ 031, υποέργο: «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε. Καβάλας έτους 2018»

 
Ανακοίνωση διαγωνισμού για την εκτέλεση έργου Επειγουσών εργασιών ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής της Κεντρικής Μακεδονίας PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2018 11:50

Ανακοίνωση δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία, την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης  του έργου «Επειγουσών εργασιών ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής της Κεντρικής Μακεδονίας»."

 
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση ∆εδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων" PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 08 Φεβρουάριος 2018 13:20

Η Δ/νση Δασών Ν. Καβάλας προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων, στο πλαίσιο της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, περιοχής αρμοδιότητας ΑΔΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες της Α.Μ.Θ.»
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Καβάλας και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί της προεκτιμώμενης αμοιβής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1957/5-2-2018 απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Καβάλας.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 08 Φεβρουάριος 2018 13:35
 
Επείγουσες εργασίες σύνταξης και κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε. Δράμας έτους 2018 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 08 Φεβρουάριος 2018 09:51

Η Διεύθυνση Δασών Δράμας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για τις «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έτους 2018» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμολογίων της Υπηρεσίας και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 29.700,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα γίνει από τη Δ/νση Δασών Δράμας της Α.Δ.Μ.Θ. και ειδικότερα από την επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) την 20ην/02/2018 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη - Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας, στη δ/νση: Αγίου Κωνσταντίνου 1 - Δράμα, μέχρι τις 16/02/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 2313309874

Αρμόδιος υπάλληλος: Σταυρούλα Ηλιάδου

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 08 Φεβρουάριος 2018 12:21
 
Περίληψη διακήρυξης επανάληψης συνοπτικού διαγωνισμού: "Επείγουσες εργασίες σύνταξης και κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών" PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2018 14:10

Η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης προκηρύσσει την επανάληψη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Π.Δ. 437/81, για την ανάδειξη αναδόχου, για τις επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών των δασών και δασικών εκτάσεων στην Π.Ε. Ροδόπης, έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού 19.800,00 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. (24%). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 30-01-2018 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών N. Ροδόπης (3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Κομοτηνής-Αλεξ/πόλης). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης, κα Τύρου Χάρις, κα Τσουλακάκη Δήμητρα και κα Λαμπέτσου Ευγενία, τηλ. 25310 23326.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2018 14:11
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 162

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.