Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Προτάσεις - βελτιώσεις - διορθώσεις ιστοσελίδων
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Λήψη έγγραφων προσφορών άνευ δημοπρασίας για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών μελετών. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2016 10:30
Το Δασαρχείο Πολυγύρου ανακοινώνει τη λήψη έγγραφων προσφορών άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81, για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών μελετών ήτοι:
  1. «Λήψη δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό των ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων ως και των αντίστοιχων πινάκων για τη σύνταξη διαχειριστικών μελετών Δημοσίων Δασών περιοχής ευθύνης  Δασαρχείου Πολυγύρου».
  2. Λήψη οριζοντιογραφικών και υψομετρικών στοιχείων για τη βελτίωση δασικού δρόμου Αγ. Παύλου – Κουρμπάτσι».
Η διαδικασία θα γίνει στις την Τρίτη 4 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 – 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών από τους μειοδότες η 10.00πμ) μπροστά σε Επιτροπή, που συστήθηκε με την αριθ. 8425/08-04-2015 Απόφαση (Επανάληψη στο Ορθό) Απόφαση της Δ/σης Δασών Χαλκιδικής, στα γραφεία του Δασαρχείου Πολυγύρου.
 
Ανακοίνωση μίσθωσης με ωρομίσθιο ενός (1) Διαμορφωτήρα - Ισοπεδωτήρα (GRADER) από το Δασαρχείο Ξάνθης PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2016 12:58

Το Δασαρχείο Ξάνθης ανακοινώνει την μίσθωση με ωρομίσθιο, κατόπιν λήψεως εγγράφων προσφορών χωρίς την διενέργεια διαγωνισμού, ενός (1) Διαμορφωτήρα - Ισοπεδωτήρα (GRADER) παντός τύπου, με παραγόμενη ισχύ μεγαλύτερης των 200 HP με  υδραυλικό σύστημα χειρισμού και προώθησης (μπροστινό μαχαίρι) για την με αυτεπιστασία εκτέλεση του υποέργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016»  του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ  7.000,00 ευρώ.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ» με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100003 της ΣΑΕΠ 531.
Η λήψη των εγγράφων προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης, Αδριανουπόλεως 4, την 3η  Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ  και σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί Α Γ Ο Ν Η, θα επαναληφθεί στις 10 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ, στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη ανακοίνωση.

 
Διακήρυξη διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση των Διευθύνσεων Δασών Θεσσαλονίκης, Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της ΑΔΜΘ. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2016 11:30
Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας Θράκης διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση των Διευθύνσεων Δασών Θεσσαλονίκης, Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 14-10-2016, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ μέχρι 11.00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης (πρώην Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης).
 
Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Δημοσίων Δασών Αρναίας και Χολομώντα και συγκεκριμένα τη λήψη ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων και σύνταξη των σχετικών πινάκων με τη μέθοδο των εξισώσεων. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2016 10:40
Το Δασαρχείο Αρναίας διακηρύσσει ότι θα διενεργήσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 και την αριθ. 19347/13-9-2016 (ΑΔΑ: ΩΡΕΡΟΡ1Υ-Ι5Ο) Απόφαση έγκρισης της Δ/νσης Δασών Χαλκιδικής, για την ανάθεση της βοηθητικής εργασίας μελέτης με τίτλο ''Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Δημοσίων Δασών Αρναίας και Χολομώντα και συγκεκριμένα τη λήψη ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων και σύνταξη των σχετικών πινάκων με τη μέθοδο των εξισώσεων'' με προϋπολογισμό 26.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αρναίας στις 27-09-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30–10.00 π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Αρναίας και στο τηλέφωνο 23720-21200 & 21211 από τη Δασολόγο κ. Λάμπου Ελένη.
 
Διακήρυξη β΄επαναληπτικής διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασαρχείου Νάουσας. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2016 14:35

Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας Θράκης διακηρύσσει ότι την 4η Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10-11 π.μ., στα γραφεία του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Ημαθίας θα διενεργηθεί η Β’ Επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δασαρχείου Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331354300 ή με το Δασαρχείο Νάουσας στο τηλέφωνο 2332022280.

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 118

Τελευταίες δημοσιεύσεις

 
 diavgeia_logo2         newspaper1