Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) για τα έτη 2017-2018. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2016 13:35
Προκηρύσσουμε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη – κωδικός CPV 09132100-4 και πετρελαίου θέρμανσης - κωδικός CPV 09135100-5), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:30 π.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
 
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ "ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΚΙΜΜΕΡΙΑ"» από το Δασαρχείο Ξάνθης. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2016 13:30
Το Δασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ "ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΚΙΜΜΕΡΙΑ"», προϋπολογισμού 44.800,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και 24% Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από μία ομάδα εργασιών, συνολικού προϋπολογισμού 35.571.92 Ευρώ (περιλαμβανομένων Δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ, & Απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ε.Σ.Υ. κ.λπ.) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την έδρα της Υπηρεσίας - Αδριανουπόλεως 4, Ξάνθη, μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα Πληροφορίες στο τηλ. 2541026500 - 2313309009, ΦΑΞ: 2313309915, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία η κα Καψάλη Σταυρούλα, Δασολόγος Δασαρχείου Ξάνθης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης με σύνταξη και υποβολή οικονομικής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της ΣΑΕ 584.
 
Προκήρυξη διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Συνοριακών Σταθμών Ευζώνων, Προμαχώνα και Κήπων-Καστανέων-Ορμένιου για τα έτη 2017-2018. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2016 11:00
Προκηρύσσουμε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (CPV 90911200-8) στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Συνοριακών Σταθμών Ευζώνων, Προμαχώνα και Κήπων – Καστανέων – Ορμένιου, χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.), για τα έτη 2017-2018.
Η αποσφράγιση των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού) θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:30 π.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
 
«Βοηθητική εργασία υπολογισµού ογκοµετρικών και προσαυξητικών στοιχείων µε λήψη δοκιµαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη µέρους των ∆ιαχειριστικών Μελετών των ∆ηµόσιων ∆ασικών Συμπλεγµάτων: α) ΚΟΤΥΛΗΣ περιόδου 2018-2027 και β) ΕΧΙΝΟΥ περιόδου 2019-2028». PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2016 10:35
Το ∆ασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, για την εκτέλεση της βοηθητικής εργασίας: «Βοηθητική εργασία υπολογισµού ογκοµετρικών και προσαυξητικών στοιχείων µε λήψη δοκιµαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη µέρους των ∆ιαχειριστικών Μελετών των ∆ηµόσιων ∆ασικών Συμπλεγµάτων: α) ΚΟΤΥΛΗΣ περιόδου 2018-2027 και β) ΕΧΙΝΟΥ περιόδου 2019-2028», προϋπολογισµού 25.437,61€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού καθώς και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας (Αδριανουπόλεως 4 - 671 00 Ξάνθη), µέχρι τις 2 Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 3η Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ στην έδρα του ∆ασαρχείου Ξάνθης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε «Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό» µε την υποβολή οικονοµικής προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής της µονάδας (δοκιµαστικής επιφάνειας) του τιµολογίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25410 26500 & 2313 309010, FAX επικοινωνίας 2313 3099915 αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία.
 
Διακήρυξη Γ’ Επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δασαρχείου Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2016 14:20
Ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας Θράκης διακηρύσσει ότι την 25η Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10-11 π.μ., στα γραφεία του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Ημαθίας (πρώην Κτηματική Υπηρεσία Ημαθίας – Αντωνίου Καμάρα 13 – 1ος όροφος – Βέροια) θα διενεργηθεί η Γ’ Επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δασαρχείου Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331354300 ή με το Δασαρχείο Νάουσας στο τηλέφωνο 2332022280.
 
Περισσότερα Άρθρα...
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 120

Τελευταίες δημοσιεύσεις

 
 diavgeia_logo2         newspaper1