Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Καρούντζος

Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Περισσότερα...Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2014. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 17 Ιούλιος 2014 09:15

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.)/ Διεύθυνση Οικονομικού, προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2014, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (73.674,54€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (59.898,00€ χωρίς Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 31 Ιουλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Α.Δ.Μ.-Θ., Καθ. Ρωσσίδη 11, Θεσσαλονίκη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στο ισόγειο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, στα τηλ. 2313 309437 & 2313 309151 και στην ηλ. δ/νση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 16 Ιούλιος 2014 10:15

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.)/Διεύθυνση Οικονομικού, προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2014, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (73.123,50€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (59.450,00€ χωρίς Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Α.Δ.Μ.-Θ., Καθ. Ρωσσίδη 11, Θεσσαλονίκη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στο ισόγειο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, στα τηλ. 2313 309437 & 2313 309151 και στην ηλ. δ/νση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό

Ερώτηση: Στα  δικαιολογητικά συμμετοχής χρειάζεται  Εγγυητική Επιστολή συμμέτοχης;
Απάντηση: Στο διαγωνισμό δεν απαιτούνται εγγυητικές συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης.

 

Ερώτηση: Στις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν το «Μεσαίας Κατηγορίας» μηχάνημα στο Νο.12 «χωρητικότητα χαρτιού» μπορούμε να προσφέρουμε μηχάνημα το οποίο καλύπτει τον απαιτούμενο αριθμών των 600 φύλλων αλλά με διαφορετική σύνθεση (configuration) τροφοδοσίας. (π.χ. αντί για 2 Χ 250 + bypass 100 φύλλων να έχουμε 1 Χ500+ bypass 100 φύλλων);
Απάντηση: Η χωρητικότητα χαρτιού (Πίνακας προδιαγραφών ψηφιακού πολυλειτουργικού μεσαίας ταχύτητας, α/α 12) είναι δεσμευτική ως προς το πλήθος των φύλλων, αλλά η προτεινόμενη σύνθεση τροφοδοσίας είναι ενδεικτική.

 

Ερώτηση: Στις τεχνικές προδιαγραφές και των δύο κατηγοριών δεν αναφέρονται τεχνικά χαρακτηριστικά που να αφορούν τροφοδότη πρωτοτύπων. Τα μηχανήματα μπορούν να προσφερθούν με απλό καπάκι τύπου Platen Cover;
Απάντηση: Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τροφοδότη πρωτοτύπων, ο οποίος είναι όμως είναι απαραίτητος.

 

Ερώτηση: Τα προσφερόμενα μηχανήματα έχουν μικρές αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρει η διακήρυξη, θα αξιολογηθούν και αυτές ή θα απορριφθούν; (πχ. σκληρός δίσκος 250GB – το προσφερόμενο μηχάνημα έχει 160GB, LCD οθόνη 9 ιντσών - το προσφερόμενο μηχάνημα έχει 8 ιντσών κ.α)
Απάντηση: Δεν είναι αποδεκτές αποκλίσεις σε τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται ποσοτικά (π.χ. σκληρός δίσκος, μνήμη RAM κ.α.)

 
Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού του έργου:«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΟΥΡΑΤΖΗ ΡΕΜΑ - ΚΟΙΛΑ» PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 15 Ιούλιος 2014 09:19

 

Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 05 Αυγούστου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, θα διενεργηθεί ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΟΥΡΑΤΖΗ ΡΕΜΑ - ΚΟΙΛΑ», προϋπολογισμού 121.000,00 € με Φ.Π.Α..

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, κος Παπαθεοδώρου Ιωάννης και κα Ζαμπετάκη Μαρία, στο τηλέφωνο 2551028326 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ., έτους 2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 14 Ιούλιος 2014 13:43

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.)/Διεύθυνση Οικονομικού, προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2014, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ (43.310,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (35.211 χωρίς Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28 Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ., στην έδρα της Α.Δ.Μ.-Θ., Καθ. Ρωσσίδη 11, Θεσσαλονίκη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στο ισόγειο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, στα τηλ. 2313 309437 & 2313 309151 και στην ηλ. δ/νση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για το διαγωνισμό των κλιματιστικών, οτι αυτός θα διενεργηθεί στις 28 Ιουλίου 2014 και όχι στις 23/7/14 όπως εκ παραδρομής αναφέρεται σε κάποιο σημείο (σελ. 6) της Διακήρυξης αρ. 9/2014.

 
Επαναληπτικός Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαρισμού για τις αμάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 14 Ιούλιος 2014 13:25

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.)/Διεύθυνση Οικονομικού, προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2014, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (37.810,36€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (30.766,31€ χωρίς Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σε κάθε Π.Ε./Πόλη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28 Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ., στην έδρα της Α.Δ.Μ.-Θ., Καθ. Ρωσσίδη 11, Θεσσαλονίκη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στο ισόγειο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, στα τηλ. 2313 309437 & 2313 309151 και στην ηλ. δ/νση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Ενημέρωση:

Επειδή στην Π.Ε. Χαλκιδικής κάποιες ποσότητες ειδών είχαν εκ παραδρομής τιμή μονάδος 0 (δεν εμφάνιζαν τα 2 δεκαδικά ψηφία) αναρτάται το σωστό αρχείο/ πίνακας υποβολής προσφοράς.

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 66