Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών για την προμήθεια ενός τετρακίνητου οχήματος (4Χ4), τύπου Van. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 26 Απρίλιος 2017 10:10

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός τετρακίνητου (4Χ4) οχήματος τύπο Van, στις 04.05.2017.

 
Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 26 Απρίλιος 2017 09:30
Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 (Α΄147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για τις «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών  εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής της Κεντρικής Μακεδονίας» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμολογίων της Υπηρεσίας και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 108.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), καθώς και τη Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, την Περίληψη διακήρυξης, τις περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές και
το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα γίνει από τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ. και ειδικότερα από την επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 (Α΄147) την Πέμπτη 11 Μαίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη - Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας, στη δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32 - Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 05 Μαϊου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο:  2313309300.
Αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Καλλιόπη Τσιλίκη και κ. Νικόλαος Μαντρατζής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Μαίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών.
 
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Φυτωριακές εργασίες έτους 2017 στα δασικά φυτώρια Αμβροσίας και Οργάνης». PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 20 Απρίλιος 2017 11:50
Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας - Θράκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016,  και με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών του άρθρου 126 του Ν.4412/2016, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίστηκε η 2η Μαίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Αναδασώσεων Αν.Μακεδονίας –Θράκης  (Π.Τσαλδάρη 56-58, Κομοτηνή)
Οι ενδιαφερόμενοι μετά από αίτηση τους, μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης και το σφραγισμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς για συμμετοχή στο διαγωνισμό, από τα γραφεία της Δ/νσης Αναδασώσεων Αν.Μακεδονίας – Θράκης το αργότερο μέχρι την 27-4-2017.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία της Δ/νσης Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας - Θράκης, Π. Τσαλδάρη 56-58 691 32 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ή στο τηλέφωνο 25310 71664.
 
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ενός τετρακίνητου οχήματος (4Χ4), τύπου Van. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 11 Απρίλιος 2017 13:41

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός τετρακίνητου οχήματος (4Χ4), τύπου Van.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ στα Γραφεία της Δ/νσης Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 38 - 40 και Γ. Ανδρέου (κτίριο Atrina), 5ος όροφος, 546 27 Θεσσαλονίκη.

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Ακροποτάμου, Δήμου Παγγαίου, Π.Ε. Καβάλας. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 07 Απρίλιος 2017 13:50
Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την Α.Π. οικ.6588/07.04.2017 Απόφασή του, προσκαλεί για την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων, για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Ακροποτάμου, Δήμου Παγγαίου, Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα  με  τις διατάξεις  των Ν. 3175/03, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της Υ.Α. Δ9Δ,Β/Φ166/ οικ.25158/ ΓΔΦΠ4398 /9-11-2011.
Ημερομηνία διενέργειας - κατάθεσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ ενώ οι προσφορές όσων συμμετέχουν πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Τενέδου 58, 1ος όροφος) της ΑΔΜΘ, το αργότερο δύο (2) ώρες πριν την έναρξη συνεδρίασης της Επιτροπής (μέχρι τις 10π.μ.).
Δικαίωμα συμμετοχής: Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Τενέδου 58, Καβάλα, τηλέφωνο 2313309800, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30-14:30.
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 128