Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Προτάσεις - βελτιώσεις - διορθώσεις ιστοσελίδων
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Δημόσιος Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2016». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2016 13:50
Ο Δασάρχης Αριδαίας προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2016» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αριθ. 9571/19-07-2016 (ΑΔΑ: 6ΦΔ2ΟΡ1Υ-684) απόφαση Δ/νσης Δασών Πέλλας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Αριδαίας που εγκρίθηκε με την αριθ. 4138/8-4-2016 (ΑΔΑ: Ω2Ζ2ΟΡ1Υ-ΩΧΒ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Πέλλας και για ύψος δαπάνης μέχρι 24.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμ. οικ.879/26-1-2016 (ΑΔΑ: ΩΥΝ0ΟΡ1Υ-ΕΓΠ) απόφαση του Δ/ντή Δασών Πέλλας, την 26-07-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
 
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την μίσθωση ενός ισοπεδωτήρα ιπποδύναμης 120 ΗΡ και άνω με εμπρόσθιο μαχαίρι και ένα φορτωτή – εκσκαφέα τύπου JCB ή ανάλογου τύπου, για τη συντήρηση δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Έδεσσας. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2016 12:50
Το Δασαρχείο Έδεσσας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής μονάδος, για την ανάδειξη αναδόχου για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ (ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ) ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ, ΛΕΙΒΑΔΙΤΣΙ-ΤΟΒΑΡΙΤΣΙ ,ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΔΡΩΝΑΣ, Δ.Δ. ΕΔΕΣΣΑΣ-ΣΩΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, έτους 2016».
Το έργο θα εκτελεσθεί με ένα ισοπεδωτήρα ιπποδύναμης 120 ΗΡ και άνω με εμπρόσθιο μαχαίρι και ένα φορτωτή – εκσκαφέα τύπου JCB ή ανάλογου τύπου.
Η συνολική δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει στο ποσό των 14.000,00  € (μαζί με το Φ.Π.Α.).
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 02 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10η π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής στα γραφεία του Δασαρχείου Έδεσσας.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δασαρχείου Έδεσσας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 23810 28342.
 
Λήψη εγγράφων προσφορών για την εκτέλεση των εργασιών «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου - Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2016». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2016 11:25
Ο Δασάρχης Αριδαίας ανακοινώνει τη λήψη σφραγισμένων εγγράφων προσφορών άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 9 του Π.Δ. 437/81, για την εκτέλεση με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, των εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου - Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2016» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου των εργασιών της μελέτης σε συμπληρωμένο έντυπο της υπηρεσίας. Η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών θα ανατεθεί στο μειοδότη που θα δώσει τη μεγαλύτερη έκπτωση. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας, την 26-07-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν πληροφορίες για τη διαδικασία, τη μελέτη και τις εργασίες που θα εκτελεστούν, από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Αριδαίας (Λεωφ. Ξενιτίδη & Ερμού, τηλέφωνο: 2384021242, αρμόδια κα. Α.Νάτσιου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας.
 
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας περιοχής Δασαρχείου Σταυρού, έτους 2016». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2016 10:40
Το Δασαρχείο Σταυρού προκηρύσσει Πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου, για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας (ισοπέδωση καταστρώματος) στα συμπλέγματα των Δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Σταυρού, έτους 2016».
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00μ.μ. (λήξη καταθέσεως προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Σταυρού.
 
Διακήρυξη για διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, στις 21-7-16, για τη μίσθωση ενός ισοπεδωτήρα, με δαπάνη μέχρι του ποσού των 18.000,00 €, για τη συντήρηση δασοδρόμων στη περιοχή του Δασαρχείου Αρναίας. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 19 Ιούλιος 2016 15:20
Το Δασαρχείο Αρναίας διακηρύσσει ότι θα διενεργήσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81, για την μίσθωση: Ενός (1) ισοπεδωτήρα με ιπποδύναμη 130 ΗΡ και άνω, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασοδρόμων, στη περιοχή του Δασαρχείου Αρναίας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αρναίας στις 21-07-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 – 10.30 π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Αρναίας και στο τηλέφωνο 23720-21201.
 
Περισσότερα Άρθρα...
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 112

Τελευταίες δημοσιεύσεις

 
 diavgeia_logo2         newspaper1