Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Διενέργεια λήψη προσφορών, για την ανάθεση εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Αλεξ/πολης έτους 2015 - Βελτίωση Βατότητας Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής Δασαρχείου Αλεξ/πολης έτους 2015». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 27 Μάιος 2015 13:20
Ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, θα διενεργηθεί λήψη προσφορών, για την ανάθεση εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Αλεξ/πολης έτους 2015 - Βελτίωση Βατότητας Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής Δασαρχείου Αλεξ/πολης έτους 2015», προϋπολογισμού 15.000,00 € με Φ.Π.Α.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, κος Παπαθεοδώρου Ιωάννης, στο τηλέφωνο 2551028326 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Δημοσίευση Ανακοίνωσης για την ανάθεση του έργου "ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ (ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΟΝΟΠΑΤΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ)", συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 EΥΡΩ (με ΦΠΑ). PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 26 Μάιος 2015 10:20
Το Δασαρχείο Σταυρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ (ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΟΝΟΠΑΤΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ)" συνολικoύ προϋπολογισμού 20.000,00 EΥΡΩ (με ΦΠΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας στη Σταυρούπολη Ξάνθης, μέχρι τις 2 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ στην έδρα του Δασαρχείου Σταυρούπολης . Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με «Πρόχειρο Διαγωνισμό» της παρ. δ. του άρθρου 3 και του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3669/2008, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2542022218,21004, FAX επικοινωνίας 2542021004 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Τσολακίδης Θεόδωρος.
 
Προκήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Συνοριακών Σταθμών Ευζώνων, Προμαχώνα και Κήπων–Καστανέων–Ορμένιου, για το διάστημα 2015 - 2016. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 14 Μάιος 2015 09:25
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας (CPV 90911200-8) για την κάλυψη των αναγκών των Συνοριακών Σταθμών: α) Ευζώνων, β) Προμαχώνα και γ) Κήπων – Καστανέων- Oρμενίου χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, για το διάστημα από 01.07.2015 – 31.12.2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες  ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (391.093,58€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%, τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (317.962,26 €) χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 02/06/2015 10:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: 22/06/2015 14:00 μ.μ.
 
Λήψη έγγραφων προσφορών για την Μίσθωση με Ωρομίσθιο ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή με ιπποδύναμη 150 ΗΡ και άνω. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 13 Μάιος 2015 09:55

Το Δασαρχείο Κασσάνδρας ανακοινώνει τη λήψη έγγραφων προσφορών άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81, για την Μίσθωση με Ωρομίσθιο ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή με ιπποδύναμη 150 ΗΡ και άνω, για την εκτέλεση με αυτεπιστασία των χωματουργικών εργασιών του έργου "Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας για το έτος 2015".
Η μίσθωση θα αφορά εκτέλεση εργασιών μέχρι συνολικού ποσού δαπάνης 10.000 Ευρώ (Με Φ.Π.Α.).
Η διαδικασία θα γίνει στις 19 του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30πμ-10:00πμ,(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών από τους μειοδότες η 10:00πμ) μπροστά σε Επιτροπή που συστήθηκε με την υπ΄ αριθ. 10548/12.05.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Δ/ντή Δασών Χαλκιδικής, στα γραφεία του Δασαρχείου Κασσάνδρας.

 
Έγκριση διενέργειας λήψης εγγράφων προσφορών για την μίσθωση ενός μηχανικού εκσκαφέα με εμπρόσθιο μαχαίρι – κουβά και υδραυλική σφύρα για τις εργασίες αποκατάστασης της βατότητας των δασικών αντιπυρικών δρόμων του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 07 Μάιος 2015 10:45

Ανακοινώνουμε ότι την 19–5–2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί έγγραφη λήψη προσφορών, για την μίσθωση χωματουργικού μηχανήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/ 81, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης της βατότητας των δασικών αντιπυρικών δρόμων του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, κος Φάσσας Θωμάς, και στα τηλέφωνα 2310508661, 2310545595 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
Περισσότερα Άρθρα...
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 79

Τελευταίες δημοσιεύσεις

 
 diavgeia_logo2         newspaper1