Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Προτάσεις - βελτιώσεις - διορθώσεις ιστοσελίδων
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Ανακοίνωση του Δασαρχείου Σερρών για την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση ενός (01) διαμορφωτήρα (GRADER) κάθε τύπου και ιπποδύναμης 150 HP και άνω PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 30 Αύγουστος 2016 13:19


Το Δασαρχείο Σερρών διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση ενός (01) διαμορφωτήρα (GRADER) κάθε τύπου και ιπποδύναμης 150 HP και άνω με υδραυλικό σύστημα χειρισμού και με σύστημα προώθησης (μπροστινό μαχαίρι) για την εκτέλεση έργων και εργασιών “Αντιπυρικής προστασίας δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων-Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Σερρών έτους 2016”. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε διακόσιες ογδόντα (280) ώρες εργασίας ± 30%. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 437/81, με ύψος δαπάνης μέχρι 18.000,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 06-09-2016 και ώρα 10.00 π.μ. Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος ή ασύμφορος, θα επαναληφθεί στις 13-09-2016 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους. Ειδικοί περιορισμοί υπάρχουν.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι διακόσια ενενήντα Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (290,32). Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η χρηματοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων Έργο 2014ΣΕ58400003 «Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (Π.Κ.2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη – Συντήρηση – Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Δασικών δρόμων)». Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ή εφάπαξ.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2321039126, fax: 2321046262, αρμόδιο υπάλληλο κo Νικόλαο Ματθαίου στο τμήμα Ε.Δ.Ε., Τέρμα Ομόνοιας, Τ.Κ. 62 125, Σέρρες.

 

   
  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου "Βοηθητική εργασία υπολογισμού ογκομετρικού και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών" PDF Εκτύπωση E-mail
  Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2016 14:53

  Το Δασαρχείο Βέροιας διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Βοηθητική εργασία υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη μέρους των μελετών: α)Διαχειριστική Μελέτη Συνιδ/του & Διαχειρ/νου από το Δημόσιο Δάσους Πολυδενδρίου και β) Διαχειριστική Μελέτη Δημοσίου Δάσους Μ. Σάντας των ετών 2017-2026», για το έτος 2016, προϋπολογισμού 8.005,54 € (Ευρώ) χωρίς το Φ.Π.Α. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 584 του Πράσινου Ταμείου.

  Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10η π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα γραφεία του Δασαρχείου Βέροιας ενώπιον τριμελούς επιτροπής ,βάσει του Π.Δ. 437/81 άρθρο 9 παράγρ. 4.

  Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Δασολόγοι εγγεγραμμένοι ή μη στο Μητρώο Μελετητών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., βάσει του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 437/81.

  Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάρουν πληροφορίες από το Δασαρχείο Βέροιας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος, θα γίνει επανάληψη στις 06-09-2016 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα, χωρίς άλλη δημοσίευση.

   

   

    
   Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο "Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου - κατασκευή τεχνικών έργων περιοχής Δασαρχείου Έδεσσας" PDF Εκτύπωση E-mail
   Παρασκευή, 26 Αύγουστος 2016 12:55

   Το Δασαρχείο Έδεσσας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής μονάδος, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου – Κατασκευή τεχνικών έργων περιοχής Δασαρχείου Έδεσσας» για την κατασκευή 2 σωληνωτών οχετών στο Δημόσιο Δάσος Κρώμνης.

   Η συνολική δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει στο ποσό των 14.675,25 € (μαζί με το Φ.Π.Α.). Εργολαβικό όφελος δεν θα καταβληθεί επειδή πρόκειται για έργο εκτελούμενο με αυτεπιστασία σύμφωνα με το Π.Δ. 437/81.

   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 (Φ.Ε.Κ. 120/Α/5-5-81).

   Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10η π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής στα γραφεία του Δασαρχείου Έδεσσας.

   Σε περίπτωση επανάληψης, ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και χρόνο, χωρίς άλλη ανακοίνωση.

    

     
    Διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων Σερρών-Χρυσοπηγής-Στρυμόνα, σποροσυλλογή και διαχείριση σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων» PDF Εκτύπωση E-mail
    Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2016 11:51

    Το Δασαρχείο Σερρών διενεργεί τακτικό διαγωνισμό, με το σύστημα  μειοδοσίας μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών του Άρθρου 9 και 55 του Ν.3669/08 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων Σερρών-Χρυσοπηγής-Στρυμόνα, σποροσυλλογή και διαχείριση σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 79.966,34 ευρώ με το Φ.Π.Α, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  13/09/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.  Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν.

    Η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.289,78 ευρώ και υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 13/03/2017. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η χρηματοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις των Δημοσίων Επενδύσεων και η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ή εφάπαξ.

    Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2321039126, fax: 2321046262, αρμόδια υπάλληλος κ. Αικατερίνη Μαργιούλα στο τμήμα Ε.Δ.Ε., Τέρμα Ομόνοιας, Τ.Κ. 62 125, Σέρρες.

     

      
     Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Κατασκευή τεχνικών έργων σε δασικούς αντιπυρικούς δρόμους περιοχής Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» PDF Εκτύπωση E-mail
     Τετάρτη, 24 Αύγουστος 2016 12:07

      

     Ανακοινώνουμε ότι την 6–9–2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί Τακτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών «Κατασκευή τεχνικών έργων σε δασικούς αντιπυρικούς δρόμους περιοχής Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη».
     Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, κος Παπαδημητρίου Πέτρος, και στα τηλέφωνα 2310508661, 2310545595 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

      

       
      Περισσότερα Άρθρα...
      « ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

      Σελίδα 1 από 115

      Τελευταίες δημοσιεύσεις

       
       diavgeia_logo2         newspaper1