Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Ανάρτηση απόφασης ακύρωσης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου "ENERGEIA». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 18 Μάρτιος 2015 13:30

Ανακοινώνεται η απόφαση ακύρωσης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου "ENERGEIA» του έργου «Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising» με ακρωνύμιο «ENERGEIA» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ΙV (EUROPEAN TERRITORIAL Co-operation) ΕΛΛΑΔΑΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013.

 
Προκήρυξη διενέργειας ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ., έτους 2015 (Διακήρυξη αρ. 2/2015). PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 24 Φεβρουάριος 2015 11:15
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή προμηθευτών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών (τόνερ, μελάνια εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ), για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ., έτους 2015.
1) Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 03/04/2015 09:00 π.μ.
2) Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: 08/04/2015 02:00 μ.μ.
Η διενέργειας του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου ENERGEIA» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2007-2013. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 16 Φεβρουάριος 2015 11:00
Η Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ¨Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου ENERGEIA¨ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising» με ακρωνύμιο «ENERGEIA» το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ΙV (EUROPEAN TERRITORIAL Co-operation) ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013. Ο προϋπολογισμός είναι €14.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 24/02/2015 και ώρα 09:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 24/02/2015 και ώρα 10:00.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2313309811, fax: 2510837173, αρμόδια υπάλληλος κα Αλεξίου Κωνσταντίνα, διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 2 Τ.Κ. 651 10 Καβάλα.
 
Προκήρυξη διενέργειας ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) για το έτος 2015 (Διακήρυξη αρ. 1/2015). PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 13 Φεβρουάριος 2015 09:45

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη - κωδικός CPV 09132100-4 και πετρελαίου θέρμανσης - κωδικός CPV 09135100-5), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 09:00 π.μ. στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 
Εκποίηση δασικών προϊόντων με πλειοδοτική δημοπρασία PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2015 13:58

Ο Δασάρχης Γουμένισσας διακηρύττει ότι:

Την 24-02-2015 ημέρα Τρίτη και στα γραφεία του Δασαρχείου Γουμένισσας, από ώρα 10:00-11:00 π.μ. εκποιούνται με πλειοδοτική δημοπρασία τα παρακάτω δασικά προϊόντα ήτοι:

1. Στρογγύλη ξυλεία (βουβά) πεύκης 642,60 Κ.Μ.

    Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 43,50 ευρώ κατά κ.μ. 

2. Στρογγύλια πεύκης 403,07 Χ.Κ.Μ. 

    Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 19,00 ευρώ κατά χ.κ.μ. 

3. Ξύλο θρυμματισμού πεύκης 585,12 Χ.Κ.Μ.

    Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 14,00 ευρώ κατά χ.κ.μ. 

Τα προϊόντα θα παραδοθούν στη Δασική Θέση Συστάδα 26α,β του Δημοσίου δάσους Αξιούπολης-Πλαγίων-Ειδομένης (Αλσύλλιο Αξιούπολης).

Σε περίπτωση που για ορισμένες μερίδες ή για όλες δεν επιτευχθεί τιμή συμφέρουσα για το Δημόσιο ή δεν δοθεί καμία προσφορά, η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 3-3-2015 ημέρα Τρίτη στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους και τις ίδιες υποχρεώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Δασών Κιλκίς καθώς και στα Δασαρχεία Θεσ/νίκης, Αριδαίας, Βέροιας, Έδεσσας και Νάουσας.
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/sites/damt.gov.gr/www.damt.gov.gr/website/templates/phoca_wallpapers/html/pagination.php on line 135
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 77