Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική
Αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης των ακτών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2019 - 2020 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2018 14:43

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης δια της Δ/νσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) πρόκειται να προβεί στην εκ νέου αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην με Α.Π. οικ. 190856/01-08-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ) Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ‘’Διαδικασία Αναθεώρησης του Δικτύου Ποιότητας Παρακολούθησης των Υδάτων Κολύμβησης’’, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356Β/26-02-2009) «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006».

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, με την προσθήκη ή αφαίρεση ακτών, όπως ακριβώς ορίζεται στην ανωτέρω Εγκύκλιο.

Κατά την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων λαμβάνονται υπόψη οι ήδη διαμορφωμένες ταυτότητες υδάτων κολύμβησης (www.bathingwaterprofiles.gr) και οι ενταγμένες στο δίκτυο παρακολούθησης ακτές.
Tυποποιημένα έντυπα αιτήματος ένταξης/απένταξης ακτών κολύμβησης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (www.damt.gov.gr > Ύδατα Ακτών Κολύμβησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης).

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να διαβιβάζουν τα συμπληρωμένα αιτήματα στην Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Τενέδου 58 – ΤΚ 654 04 Καβάλα) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας το αργότερο μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2018.

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.