Δελτία Τύπου

Αρχική
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
980ΞΟΡ1Υ-ΩΣΔ «Απόφαση Έγκρισης Επέμβασης επί δημόσιας δασικού χαρακτήρα έκτασης, εμβαδού Ε=392,24τ.μ., για την εγ ...
19/08/2019 16:29:42  
7Ζ4ΙΟΡ1Υ-ΡΞΣ Συγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
19/08/2019 15:56:49  
ΨΜ1ΒΟΡ1Υ-ΧΩΝ Δίωξη ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων
19/08/2019 15:39:01  
ΨΜΚ4ΟΡ1Υ-Ν1Ψ Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού στο με αριθμ. 637 κληροτεμάχιο αγροκτήματος "Πευκόδασος" ...
19/08/2019 14:50:00  
ΨΗΖΧΟΡ1Υ-ΣΨ6 Επιλογή και τρόπος εκμετάλλευσης των Δημοσίων Δασικών Συμπλεγμάτων του Νομού Πιερίας για το Διαχειρι ...
19/08/2019 14:18:14  
Ω2ΘΗΟΡ1Υ-Ο0Μ Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού στο με αριθμ. 1243 κληροτεμάχιο αγροκτήματος "Πευκόδασος ...
19/08/2019 14:12:45  
ΨΚΘΔΟΡ1Υ-Ν7Ξ Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού στο με αριθμ. 616 κληροτεμάχιο αγροκτήματος "Πευκόδασος" ...
19/08/2019 13:49:36  
60ΞΤΟΡ1Υ-ΩΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
19/08/2019 13:47:23  
ΨΑ9ΖΟΡ1Υ-ΜΒΥ Έγκριση κίνησης του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-4135 (Απορριμματοφόρου) του δήμου ...
19/08/2019 13:44:06  
6ΓΧΙΟΡ1Υ-9ΞΒ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΙΚΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ 2019
19/08/2019 13:41:02  
Ψ7ΙΞΟΡ1Υ-8ΒΒ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 2ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΤ ...
19/08/2019 13:14:35  
ΨΗΗΞΟΡ1Υ-ΘΨΥ Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού στο με αριθμ. 636 κληροτεμάχιο αγροκτήματος "Πευκόδασος" ...
19/08/2019 13:11:03  
ΨΛΕ4ΟΡ1Υ-ΟΜΗ Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης εμβαδού 202,77 τ.μ. στην περιοχή Πάχνη, Δήμου Μύκης, Π.Ε. Ξάνθη ...
19/08/2019 12:59:37  
Ω4ΤΕΟΡ1Υ-3ΔΨ Συμφωνητικό και πρωτόκολλο εγκατάστασης
19/08/2019 12:52:56  
ΨΚΠ7ΟΡ1Υ-ΚΜΨ : Ανάθεση προμήθειας είκοσι (20) ελαστικών για τα αυτοκίνητα με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΥ-5651,ΚΥ-8796,Κ ...
19/08/2019 12:47:16  
6ΘΦ6ΟΡ1Υ-4ΞΦ : Ανάθεση προμήθειας δώδεκα (12) πυροσβεστήρων (5 πυροσβεστήρες σκόνης 6kg, 5 πυροσβεστήρες σκόνης 2 ...
19/08/2019 12:44:11  
ΨΨΟ6ΟΡ1Υ-ΕΦΛ Υποβολή πρωτοκόλλου εγκατάστασης υλοτομικών εργασιών στο ΔΤ 79α, δ, ε Δυτικού Νέστου
19/08/2019 12:42:11  
63Ψ8ΟΡ1Υ-ΨΣΔ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 2ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΤΙ ...
19/08/2019 12:41:56  
ΩΑΙΔΟΡ1Υ-ΖΥ8 Ανάθεση: α)προμήθειας ενός (1) ηλιακού θερμοσίφωνα 120 λίτρων STIBETHEL για το πλύσιμο των εκκολαπτι ...
19/08/2019 12:41:16  
ΩΡΙ9ΟΡ1Υ-ΤΦΨ : α) Ανάθεση προμήθειας φαρμακευτικού υλικού β) Ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υ ...
19/08/2019 12:38:16  
ΨΣΕΝΟΡ1Υ-ΘΞΚ Τροποποίηση της με Α.Π. 14270/19-05-2015 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ ...
19/08/2019 12:37:56  
ΨΓ4ΑΟΡ1Υ-ΑΗΕ Ανάθεση εργασίας άντλησης λημμάτων (εκκένωση βόθρου) του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Δασαρχ ...
19/08/2019 12:26:16  
Ω0ΞΛΟΡ1Υ-ΙΒ1 Ανάθεση α) προμήθειας ειδών συντήρησης και επισκευής (φίλτρα λαδιού-αέρος-πετρελαίου-νερού-6 μπεκ-20 ...
19/08/2019 12:22:36  
ΨΘ9ΩΟΡ1Υ-ΔΚΩ Τροποποίηση της με Α.Π. 7052/Φ726/25-04-2012 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ...
19/08/2019 12:22:06  
6ΦΩ4ΟΡ1Υ-Γ1Σ Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθ.27/2019 Απόφαση του Περιφερειακού ...
19/08/2019 12:21:25  
Ω9Φ4ΟΡ1Υ-ΛΣΘ Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθ.81/2019 Απόφαση του Περιφερειακού ...
19/08/2019 12:19:43  
ΩΠ4ΩΟΡ1Υ-Ο6Φ Ανάθεση: α)προμήθειας ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού (τρείς κασετίνες ρολού, δύο λ ...
19/08/2019 12:18:46  
Ψ789ΟΡ1Υ-ΧΜΩ Οριστικός τίτλος μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου στην ομογενή Θεοδωρίδου Σήλβια
19/08/2019 12:18:13  
ΩΛΞΞΟΡ1Υ-Ι3Ι Έγκριση μόνιμων μέτρων κυκλοφορικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθ. 371/2019 Απόφαση Δημοτικού ...
19/08/2019 12:17:52  
6ΓΙΧΟΡ1Υ-992 Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθ. 202/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβου ...
19/08/2019 12:15:57  
ΩΒΚΑΟΡ1Υ-6ΤΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 2ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΤΙ ...
19/08/2019 12:13:35  
Ω5ΚΝΟΡ1Υ-Χ7Δ Απόφαση Ανάθεσης Εργασιών
19/08/2019 12:13:02  
ΩΔΠ5ΟΡ1Υ-ΨΒ7 Έγκριση μόνιμων μέτρων κυκλοφορικών ρυθμίσεων επί της οδού Αφεντούλη σύμφωνα με την υπ' αριθ. 415/20 ...
19/08/2019 12:08:38  
ΨΤΙΑΟΡ1Υ-094 Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθ.61/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλ ...
19/08/2019 12:05:43  
Ψ7Σ0ΟΡ1Υ-3ΦΚ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Πραντέκα Κωνσταντίνο του Μιχαήλ, για τη λειτουργία γεώτρησης γι ...
19/08/2019 12:05:20  
ΨΝΙΙΟΡ1Υ-Ξ4Μ Έγκριση των τελικών επιμετρήσεων των εργασιών «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ ...
19/08/2019 12:04:48  
7Χ0ΙΟΡ1Υ-ΞΣΦ Οριστικός τίτλος μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου στην ομογενή Αλεξιάδου Κυριακή
19/08/2019 12:03:00  
ΩΨΥΩΟΡ1Υ-Κ7Χ Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθ. 368/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβου ...
19/08/2019 11:59:19  
ΨΔΕΕΟΡ1Υ-1ΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΣΤΟ ΣΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ
19/08/2019 11:57:36  
6ΖΤΨΟΡ1Υ-3ΑΑ Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθ. 369/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβου ...
19/08/2019 11:56:31  
ΩΝ77ΟΡ1Υ-Π44 Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Φυλακτάκη Θεόφυλο του Παναγιώτη, για τη λειτουργία γεώτρησης γι ...
19/08/2019 11:52:27  
ΨΦ5ΕΟΡ1Υ-ΗΥΑ Οριστικός τίτλος μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου στον ομογενή Γιαννηλίδη Ιωάννη.
19/08/2019 11:50:46  
ΨΛΤΤΟΡ1Υ-ΛΡ1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 2ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΤ ...
19/08/2019 11:48:46  
6ΤΛΖΟΡ1Υ-ΠΧΕ Έγκριση επιβολής έκτακτης εισφοράς από τον Κ.Σ. Προσοτσάνης
19/08/2019 11:45:27  
ΩΙΛ0ΟΡ1Υ-2Υ0 Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθ. 370/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβου ...
19/08/2019 11:41:36  
6ΕΩ2ΟΡ1Υ-ΠΗΖ Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθ. 194/2019 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Π ...
19/08/2019 11:39:50  
ΩΤΩΤΟΡ1Υ-ΘΝ7 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΣ ΕΥΖΩΝΩΝ
19/08/2019 11:39:35  
6Θ4ΨΟΡ1Υ-ΑΣ0 Οριστικός τίτλος μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου στην ομογενή Τσιλικίδου Μαρία.
19/08/2019 11:33:19  
ΩΙΚ8ΟΡ1Υ-Δ37 Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού στο με αριθμ. 576 κληροτεμάχιο αγροκτήματος "Πευκόδασος" ...
19/08/2019 11:29:40  
6ΙΜ8ΟΡ1Υ-ΒΒ0 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
19/08/2019 11:26:02  
644ΣΟΡ1Υ-639 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΣΕΤΑ ΣΤΟ ...
19/08/2019 11:17:31  
ΨΒ4ΖΟΡ1Υ-1ΥΤ Ακύρωση της αριθ.378/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
19/08/2019 11:15:14  
ΨΙΡΞΟΡ1Υ-ΜΕΧ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
19/08/2019 11:12:16  
ΨΒΕΦΟΡ1Υ-ΛΝΦ «Ανάθεση για αγορές λοιπών αγαθών, για την κάλυψη των αναγκών του Δασαρχείου Αριδαίας για το έτος ...
19/08/2019 11:08:21  
6ΔΦΗΟΡ1Υ-ΗΞ8 Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού στο με αριθμ. 578 κληροτεμάχιο αγροκτήματος Πευκόδασος, ...
19/08/2019 11:07:45  
ΨΡΟΤΟΡ1Υ-876 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΣ ΕΥΖΩΝΩΝ
19/08/2019 11:07:07  
62ΜΦΟΡ1Υ-ΦΑΞ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 2ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΤ ...
19/08/2019 11:02:13  
ΩΡΝΔΟΡ1Υ-Μ1Θ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΣ ΕΥΖΩΝΩΝ
19/08/2019 11:00:53  
ΩΥΘ1ΟΡ1Υ-496 «Διενέργεια ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (CPV 3 ...
19/08/2019 11:00:18  
ΩΨΚΚΟΡ1Υ-ΤΕΔ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει ...
19/08/2019 10:59:27  
Ω0ΠΙΟΡ1Υ-5ΔΠ «Ανάθεση για αμοιβές, για έξοδα συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων, για την κάλυψη ...
19/08/2019 10:58:15  
Ω26ΠΟΡ1Υ-ΝΗΒ Ακύρωση της αριθ.393/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
19/08/2019 10:57:19  
ΨΛΚ2ΟΡ1Υ-ΓΧΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΚΥΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20
19/08/2019 10:45:28  
ΩΟΨ7ΟΡ1Υ-6ΓΩ «Ανάθεση αγοράς χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών, για την κάλυψη των αναγκών του Δασαρχείου Αριδα ...
19/08/2019 10:44:51  
6ΚΞΥΟΡ1Υ-0ΞΧ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
19/08/2019 10:41:29  
6ΟΘΝΟΡ1Υ-ΕΤΒ «Ανάθεση εκτυπώσεων 128τ.μ. τοπογραφικών διαγραμμάτων σχετικών με την τακτοποίηση και αρχειοθέτηση τ ...
19/08/2019 10:34:20  
Ω3Τ7ΟΡ1Υ-1Α6 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 2ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΤ ...
19/08/2019 10:29:40  
ΩΒΨ8ΟΡ1Υ-ΒΑΨ Χορήγηση άδειας ανευρέσεως κρυμμένου θησαυρού και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και εποπτείας ...
19/08/2019 10:25:10  
Ψ7ΖΦΟΡ1Υ-5ΘΥ Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης της με αριθ.πρωτ.3274/30-4-2015(ΦΕΚ101ΑΑΠ/2015)Απόφασης ΓΓΑ ...
19/08/2019 10:17:52  
7Ν91ΟΡ1Υ-ΑΙΥ Κήρυξη δασικού χαρακτήρα έκτασης ως αναδασωτέας, εμβαδού 407,16 τ.μ., τμήμα του αριθ. 5014 ...
19/08/2019 10:05:53  
Ω2ΝΕΟΡ1Υ-ΖΛΤ «Επικύρωση της αριθ.44/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Φορέα Πολιτισμού Άθλησ ...
19/08/2019 10:03:32  
6ΙΠΣΟΡ1Υ-Γ6Ν Κήρυξη δημοσίων εποικιστικών εκτάσεων δασικού χαρακτήρα ως αναδασωτέων, συνολικού εμβαδού ...
19/08/2019 10:01:22  
6Ξ3ΠΟΡ1Υ-ΝΓΩ «Επικύρωση της αριθ.316/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης» που αφορά στην κ ...
19/08/2019 09:58:26  
Ω7ΒΙΟΡ1Υ-ΧΤΣ Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (16975/19-08-201 ...
19/08/2019 09:53:34  
Ω3ΟΣΟΡ1Υ-ΩΑΛ Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (13769/19-08-201 ...
19/08/2019 09:51:49  
ΩΞΡΝΟΡ1Υ-8ΛΨ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 2ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΤΙ ...
19/08/2019 09:50:56  
6ΩΒ2ΟΡ1Υ-Σ92 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (13762/19-08-201 ...
19/08/2019 09:46:27  
6ΙΖ7ΟΡ1Υ-Ψ4Σ Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (13761/19-08-201 ...
19/08/2019 09:41:12  
6ΨΟΕΟΡ1Υ-ΣΔΛ Ρυθμιστική διάταξη θήρας 2019-2020
19/08/2019 09:39:48  
6ΧΦΨΟΡ1Υ-1Ν1 Έγκριση επέμβασης επί δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 655,80 τ.μ. πρόχειρης κτηνοτροφικής μονάδας σ ...
19/08/2019 09:32:00  
6ΚΤΕΟΡ1Υ-53Σ Ανάθεση προμήθειας κρανών προστασίας κεφαλής στην επιχείρηση « ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για τις ανάγκ ...
19/08/2019 09:28:38  
Ω546ΟΡ1Υ-0ΒΖ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 2ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΤΙ ...
19/08/2019 09:26:08  
6ΠΛ9ΟΡ1Υ-ΜΗ6 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’αριθ.373/2019 απόφασης της Επιτροπής Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλί ...
19/08/2019 09:03:36  
65ΛΨΟΡ1Υ-ΖΝΝ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’αριθ.568/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικ ...
19/08/2019 09:00:50  
67ΨΦΟΡ1Υ-ΝΨΖ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Γιουσούφ Σαμπρή του Γιουσούφ, για τη λειτουργία γεώτρησης για α ...
19/08/2019 08:51:02  
ΩΕΣΣΟΡ1Υ-ΨΘΦ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Χουσεΐν Ισμαήλ του Χαλήλ, για τη λειτουργία γεώτρησης για αγρο ...
19/08/2019 08:48:24  
6ΒΞΘΟΡ1Υ-Β5Θ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Χουσεΐν Γιλμάζ του Μεμέτ, για τη λειτουργία γεώτρησης για αγρο ...
19/08/2019 08:46:11  
ΩΛ21ΟΡ1Υ-00Κ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Μουχατζήρ Κενάν του Μουσταφά, για τη λειτουργία γεώτρησης για ...
19/08/2019 08:43:51  
78ΚΓΟΡ1Υ-Ο95 Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Αλή Χουριέ του Χασάν (αρχηγός ομάδας), για τη λειτουργία γεώτρ ...
19/08/2019 08:41:37  
Ω328ΟΡ1Υ-8Μ0 Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Φεΐζ Φεβζή του Φεΐζ (αρχηγός ομάδας), για τη λειτουργία γεώτρη ...
19/08/2019 08:39:08  
61ΑΥΟΡ1Υ-ΨΦΙ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Μεμέτ Χουσεΐν του Χασάν, για τη λειτουργία γεώτρησης για αγροτ ...
19/08/2019 08:35:43  
ΩΓΣΙΟΡ1Υ-5ΑΒ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Χασάν Εφραήμ του Οσμάν, για τη λειτουργία γεώτρησης για αγροτι ...
19/08/2019 08:33:20  
Ω3ΙΕΟΡ1Υ-ΔΑΜ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Τζαφέρ Αλή του Χουσεΐν, για τη λειτουργία γεώτρησης για αγροτι ...
19/08/2019 08:30:50  
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.