Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Καρούντζος

Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Περισσότερα...Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση
Αρχική Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευομένων για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «Σύγχρονες περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εφαρμογές στην παρακολούθηση, διαχείριση και αποτίμηση υδάτινων συστημάτων» PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 07 Απρίλιος 2014 13:57

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

Τρία Πανεπιστήμια της χώρας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προετοιμάσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά επιστήμονες της χώρας σε μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης των λεκανών απορροής, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 Ε.Κ. και τις διεθνείς προδιαγραφές.
Οι εκπαιδευόμενοι με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα (που περιλαμβάνει θεωρητική προσέγγιση, πρακτική και εργαστηριακή κατάρτιση) θα αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να μπορούν να διαγνώσουν, να αναλύσουν και να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν επιτυχώς τα προκύπτοντα θέματα στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής.
Το δι-ιδρυματικό και διατμηματικό πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών-Συντονιστής και Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, Βιολογίας και Γεωλογίας) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος).
Η υλοποίηση αυτής της προσπάθειας θα επιτευχθεί μέσω του εγκεκριμένου προγράμματος δια-βίου μάθησης «Σύγχρονες περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εφαρμογές στην παρακολούθηση, διαχείριση και αποτίμηση υδάτινων συστημάτων».
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) κύκλους των τριών (3) τμημάτων (ένα τμήμα σε κάθε έδρα συμμετέχοντος ΑΕΙ/κύκλο, δηλαδή στο Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη). Συνολικά, το πρόγραμμα θα διαρκέσει τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, το εαρινό εξάμηνο 2014, το χειμερινό εξάμηνο 2014 και το εαρινό εξάμηνο 2015 (δηλαδή, 1 κύκλος ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο).

 

  • Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.
  • Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής.
 
Ενημέρωση για την παράνομη υπαίθρια διαφήμιση PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2014 13:25

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημέρωση για την παράνομη υπαίθρια διαφήμιση

Από το Γραφείο Τύπου του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ανακοινώνεται ότι σχετικά με το θέμα της επιβολής κυρώσεων για την παράνομη υπαίθρια διαφήμιση εκδόθηκε επικαιροποιημένη Απόφαση ΑΔΑ:ΒΕΦΖΟΡ1Υ-ΡΡΝ καθορισμού του ύψους των προστίμων, η οποία διατηρεί τις ίδιες τιμές των προηγούμενων ετών ( ΑΔΑ:ΒΙΨ9ΟΡ1Υ-38Ο ).

Επιπλέον, στάλθηκε έγγραφο προς όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που σχετίζονται με τους διαφημιζόμενους (επιχειρηματίες και φορείς), προκειμένου να τους ενημερώσουν, κάτι το οποίο ήδη έπρεπε να έχουν κάνει από το 2003, που ολοκληρώθηκε η έκδοση των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο Αρ. Πρωτ.: οικ.234/13-01-2014.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το σχετική Απόφαση επιβολής προστίμων (ΑΔΑ:ΒΙΨ9ΟΡ1Υ-38Ο).

 
Αυτοδίκαιη πεντάμηνη παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Υ.Τ.Χ.) που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2014 14:57

 

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 1/14-01-2014 (αρ.πρωτ.1858) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. προωθείται νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα παραταθούν (αυτοδικαίως) επί πέντε μήνες οι άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίες λήγουν κατά το χρονικό διάστημα 01-01-2014 έως 30-04-2014.

Κατόπιν τούτου οι Υ.Τ.Χ (Υπήκοοι Τρίτων Χωρών) που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια, δύνανται να υποβάλουν το αίτημα ανανέωσης της άδειάς τους κατά το τελευταίο δίμηνο της ανωτέρω αυτοδίκαιης παράτασης.

Διευκρινίζουμε ότι το μέτρο αυτό δεν αφορά Υ.Τ.Χ. των οποίων οι άδειες έληξαν κατά το μήνα Δεκέμβριο του παρελθόντος έτους (δηλ. 2013), όπως επίσης δεν αφορά και στις περιπτώσεις Υ.Τ.Χ οι οποίοι εισέρχονται για πρώτη φορά στην χώρα, βάσει των όσων ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3386/05 (μεταναστευτικός νόμος), όπως ισχύει σήμερα.

Επειδή με την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση δίνεται εύλογη παράταση χρόνου για τακτοποίηση όσον αφορά στο θέμα της εμπρόθεσμης κατάθεσης αίτησης (μετά των σχετικών συνοδευτικών δικαιολογητικών) για ανανέωση άδειας παραμονής, παρακαλούνται οι πολίτες να προσέρχονται στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες για θέματα ανανέωσης Αδειών Διαμονής εντός του τελευταίου διμήνου της προαναφερόμενης αυτοδίκαιης παράτασης.

Αυτονόητο είναι ότι με την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση δεν γεννάται ζήτημα επιβολής προστίμου, λόγω εκπρόθεσμης κατάθεσης αίτησης κατά το παραπάνω προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Για πληρέστερη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι πολίτες δύνανται να συμβουλευθούν το κείμενο της εγκυκλίου 1/2014 του ΥΠ.ΕΣ. που ακολουθεί πατώντας εδώ.

 
Χορήγηση δασικού φυτευτικού υλικού από τα δασικά φυτώρια Λαγκαδά και Χαλκηδόνας, για την περίοδο 2013-2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2014 14:00

Η Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας ανακοινώνει τη χορήγηση δασικού φυτευτικού υλικού από τα δασικά φυτώρια Λαγκαδά, Χαλκηδόνας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 115378/2059/22-10-10 έγκριση του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής από 16 Ιανουαρίου 2014 έως 20 Μαρτίου 2014.
Η διάθεση των φυτών με καταβολή τιμήματος θα πραγματοποιείται από 9 π.μ. έως 12 π.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρονικού διαστήματος από 16 Ιανουαρίου 2014 έως 20 Μαρτίου 2014 στην έδρα της υπηρεσίας Καρατάσου & Χάψα 1 3ος όροφος γραφείο 5.
Η παραλαβή των φυτών από τα Δασικά Φυτώρια θα γίνεται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες έως 31 Μαρτίου του έτους 2014 μετά από προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία των ενδιαφερομένων με τα δασικά φυτώρια από τα οποία εγκρίθηκε η χορήγηση των φυτών.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310546447. Επισυνάπτεται αίτηση και λίστα των φυταρίων που διατίθενται.

 


 
2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 07 Ιανουάριος 2014 11:15

140107_image1

140107_image2


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΞΟΝΑΣ 1
ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«2007-2013» «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕ € : 32.400.000

Διάβασε την περίληψη πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Πληροφορίες στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας στα
τηλέφωνα :2313309519, 522,518, 527, 532, 535
Fax :2313309521, 523
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 3 από 15