Δελτία Τύπου

Αρχική Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Ανάκληση Απόφασης απαγόρευσης θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2017 13:00

Ανακαλούμε την 181/10-01-2017 (ΑΔΑ: Ψ4Ξ8ΟΡ1Υ-ΘΝ9) απόφασή μας, με την οποία απαγορεύαμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων στην περιοχή του Δασαρχείου Αρναίας, από 10-01-2017 και μέχρι νεωτέρας, λόγω των ιδιαιτέρως δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2017 13:01
 
Απαγόρευση θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή του Δασαρχείου Αρναίας. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2017 11:00
το Δασαρχείο Αρναίας ανακοινώνει την απαγόρευση της άσκησης του κυνηγιού όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή του Δασαρχείου Αρναίας, από 10-01-2017 και μέχρι νεωτέρας λόγω των ιδιαιτέρως δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και εξαιτίας των οποίων τα είδη της άγριας πανίδας καθίστανται ευάλωτα και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής, στα πλαίσια άσκησης της θήρας.
Παρακαλούμε τους κυνηγούς για την εφαρμογή της παραπάνω απαγόρευσης.
Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Αγροφυλακής, Κυνηγετικά Σωματεία, Ο.Τ.Α. και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες της τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα και των λοιπών περί θήρας διατάξεων, αποφάσεων και διαταγών που ισχύουν.
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2017 10:58
 
Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του έργου «Sustainable exploitation of biomass for bioenergy from marginal lands in Europe - SEEMLA». PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2017 10:30
Η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης καθιστά γνωστό ότι, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου H2020-LCE-2015-3 - LCE-14-2015 - CSA με ID 691874 «Sustainable exploitation of biomass for bioenergy from marginal lands in Europe — SEEMLA» και σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 21229/06-12-2016 προσκλήσεως, την Τρίτη 17-01-2017 και ώρα 10.30 π.μ., πρόκειται να πραγματοποιηθεί, στα γραφεία της υπηρεσίας στο 3ο χλμ. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολη, η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων, για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του προαναφερόμενου έργου.
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2017 13:13
 
Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Δασών Ροδόπης PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 04 Ιανουάριος 2017 13:00

Η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης καθιστά γνωστό ότι, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Δεύτερο – Αρ. Φύλλου 4255/30-12-2016), η αριθ. πρωτ. 21174/06-12-2016 απόφαση του Γεν. Γρ. Α.Δ.Μ.- Θ. – Αριθ. Δ.Ρ.Δ.: 153/2016 (ΑΔΑ 6ΕΝΦΟΡ1Υ-Χ4Δ), περί απαγόρευσης θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Δασών Ροδόπης.

 
Ανακοίνωση μεταστέγασης της Δ/νσης Αναδασώσεων και του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2016 13:40

 

Η Δ/νση Αναδασώσεων και το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώνουν ότι από τις 20-12-2016 οι υπηρεσίες στεγάζονται σε νέο κτίριο.

Η νέα διεύθυνση των υπηρεσιών είναι:

26ης Οκτωβρίου 38-40, Τ.Κ 54627 – Κτίριο ATRINA CENTER στην έξοδο του λιμανιού, 5ος όροφος – Γραφεία  503 – 504

Μετά από ενέργειες της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών της ΑΔΜΘ, στις συγκεκριμένες υπηρεσίες εγκαταστάθηκε ΣΥΖΕΥΞΙΣ τηλεφωνία. 

Οι παλαιές τηλεφωνικές συνδέσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν παράλληλα με τις νέες για εύλογο χρονικό διάστημα, μέχρι να καταργηθούν οριστικά, στο πλαίσιο εξοικονόμησης πόρων.

Οι νέοι αριθμοί τηλεφωνικής κλήσης είναι:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

FAX

2310517084

α/α

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Ιδιότητα

1

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2313309025

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

1

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

2313309027

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2

ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2313309028

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2313309032

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2

ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΥ ΟΛΓΑ

2313309029

3

ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2313309034

4

ΠΑΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2313309035

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

1

ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2313309026

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2313309033

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

1

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

2313309031

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2

ΔΕΔΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

2313309030

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

FAX

2310538333

α/α

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Ιδιότητα

1

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

2313309036

ΔΑΣΑΡΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

ΦΑΣΣΑΣ ΘΩΜΑΣ

2313309049

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

2313309047

3

ΤΡΑΪΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2313309046

4

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

2313309045

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

1

ΓΚΑΛΦΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

2313309044

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

1

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

2313309036

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2

ΓΡΙΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

2313309042

3

ΜΕΛΑ ΦΙΛΟΘΕΗ

2313309043

4

ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2313309051

5

ΓΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2313309037

6

ΠΕΡΛΕΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

2313309038

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

2313309055

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2

ΔΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

2313309056

3

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

2313309058

4

ΑΛΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΡΕΒΕΚΑ

2313309050

5

ΚΟΥΡΟΥΜΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

2313309057

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

1

ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

2313309039

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

1

ΚΟΥΛΟΥΤΜΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

2313309041

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

2313309054

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2313309040

3

ΚΑΝΔΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

2313309048

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ

1

ΣΙΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2313309052

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ

2313309059

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

1

ΓΙΑΜΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2313309053

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2017 13:26
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 3 από 27

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Syzefxis
Syzefxis
Civil protection