Αρχική Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ αναφορικά με το Συνέδριο με θέμα «Χάραξη στρατηγικών περιβαλλοντικής υγείας με δεδομένα παρατήρησης γης και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών». PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2016 08:55
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, ως Επικεφαλής Εταίρος, ανακοινώνει τη διοργάνωση συνεδρίου με θέμα τη "Χάραξη στρατηγικών περιβαλλοντικής υγείας με δεδομένα παρατήρησης γης και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών" το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09:00 πμ. στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οδός 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη.
Το Συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «WET-AID: Προστασία της ανθρώπινης ζωής και της καλής κατάστασης  του περιβάλλοντος μέσω της εφαρμογής δράσεων διαχείρισης  υδατικών και εδαφικών πόρων» και αποτελεί μέρος του διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.
Αντικείμενο του Συνεδρίου είναι η διάχυση των δράσεων του έργου και των συμπερασμάτων από την πορεία υλοποίησής του. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί από τους εκπροσώπους των φορέων του εταιρικού σχήματος, στα αποτελέσματα και τις εκροές του έργου.
To συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά διαδικτυακά μέσω των συνδέσμων: https://www.auth.gr/news/conferences/22558 https://www.auth.gr/news/audiovisual
 
Έναρξη διάθεσης δασικών φυτών από τα δασικά φυτώρια της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2016-2017. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2016 09:45
Η Δ/νση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση δασικών φυτών από τα δασικά φυτώρια της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2016-2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια Δασαρχεία του τόπου κατοικίας τους.
Τα διαθέσιμα φυτά όλων των φυτωρίων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. που μπορούν να χορηγηθούν σε τρίτους μπορείτε να τα δείτε εδώ.
Επίσης ενημερώνουμε τους κατοίκους του Ν. Ροδόπης ότι γι’ αυτούς η Υπηρεσία μας θα διαθέτει τα φυτά που φαίνονται εδώ και τα φυτά θα παραλαμβάνονται ανάλογα από το δασικό φυτώριο Αμβροσίας ή το δασικό φυτώριο Οργάνης.
Η διάθεση των δενδρυλλίων γίνεται μετά την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου στο γραφείο του πρωτοκόλλου της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. που βρίσκεται στην Κομοτηνή επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 56-58 (κτίριο ΕΟΜΕΧ) στον 2ο όροφο.Έντυπο αίτησης παρέχεται από την Υπηρεσία και πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2531071664 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η διάθεση των δενδρυλλίων θα γίνεται μέχρι αυτά να εξαντληθούν ή μέχρι την 31/3/2017.

 
Δελτίο Τύπου - Αεροψεκασμοί PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 31 Οκτώβριος 2016 15:15

Από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου (ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες), θα πραγματοποιηθούν αεροψεκασμοί από αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας (359 ΜΑΕΔΥ), για την καταπολέμηση του εντόμου της πιτυοκάμπης που έχει προσβάλλει τα πεύκα του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης.
Για την καταπολέμηση θα χρησιμοποιηθεί το εξειδικευμένο βιολογικό σκεύασμα FORAY 48 SU, το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον και δεν εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία.
Περίοδος καταπολέμησης 31 Oκτωβρίου - 4 Νοεμβρίου 2016.

 
Ενημέρωση σχετικά με την εγγραφή στα Περιφερειακά Μητρώα που προβλέπονται από την εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2016 11:20
Μετά την αποστολή προς δημοσίευση της (γ) σχετικής με την οποία δίδεται για δεύτερη φορά παράταση στην ορισθείσα ημερομηνία για την υποβολή αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα “Φορέων Εκμετάλλευσης” και “Εμπόρων” της παρ. 8 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 134627/5835/23.12.2015 (ΦΕΚ 2872Β) και επειδή παρατηρείται εξαιρετικά μικρή προσέλευση των υπόχρεων εγγραφής στα ανωτέρω μητρώα, παρακαλούμε για την από πλευράς σας συμβολή στην ενημέρωση των υπόχρεων με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανάρτηση στον Πίνακα Ανακοινώσεων, στις Ιστοσελίδες σας κ.λπ). Επισημαίνεται ότι:
Οι ανωτέρω (α) σχετική ΚΥΑ αποσκοπεί στην αποφυγή των φαινομένων παράνομης υλοτομίας και διακίνησης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.
→ Υπόχρεοι εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης ή/και στο Μητρώο Εμπόρων είναι όλοι όσοι ασχολούνται με την υλοτομία, εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία ξυλείας όσο και προϊόντων ξύλου και χάρτου, χαρτοπολτού π.χ (Δασικοί Συνεταιρισμοί, δασοκτήμονες, Ο.Τ.Α., Μονές, εισαγωγείς ξυλείας, έμποροι καυσοξύλων, πέλλετ, κατασκευαστές επίπλων κ.τ.λ) οι οποίοι οφείλουν να δηλώσουν άμεσα την εταιρεία – επιχείρηση τους.
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης εγγραφής λήγει στις 31.10.2016
Κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση ενώ σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης ή εκπρόθεσμης υποβολής αυτής προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 700 ευρώ (άρθρο 9, παρ.4, της (α) σχετικής ΚΥΑ).
→ Οι υπόχρεοι μπορούν να ενημερώνονται στον ειδικό δικτυακό τόπο του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ/ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ –ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT) και να απευθύνονται στην υπηρεσία μας (Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο:2313 309567) για την εγγραφή τους και κάθε άλλη διευκρίνηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Στοιχεία επικοινωνίας Δασαρχείου Ξάνθης PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 06 Οκτώβριος 2016 09:15

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 28 Σεπτεμβρίου 2016, μετά από ενέργειες της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών της ΑΔΜΘ, στο Δασαρχείο Ξάνθης (οι υπάλληλοι στεγάζονται σε 3 διαφορετικά κτίρια), εγκαταστάθηκε ΣΥΖΕΥΞΙΣ τηλεφωνία.  

Οι παλαιές τηλεφωνικές συνδέσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν παράλληλα με τις νέες για εύλογο χρονικό διάστημα, μέχρι να καταργηθούν οριστικά, στο πλαίσιο εξοικονόμησης πόρων. 

Οι νέοι αριθμοί τηλεφωνικής κλήσης είναι:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

  

FAX 

2313309915


 

α/α 

Ονοματεπώνυμο 

Τηλέφωνο 

Ιδιότητα 

1 

ΜΗΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

2313309000 

ΔΑΣΑΡΧΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

1 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

2313309001 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

2 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

2313309002 

 

3 

ΠΑΝΤΑΚΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 

2313309003 

 

4 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2313309004 

 

5 

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2313309005 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

1 

ΜΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

2313309006 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

2 

ΔΟΥΚΑΛΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

2313309007 

 

3 

ΛΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

2313309008 2313309021 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1 

ΚΑΨΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

2313309009 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

2 

ΒΑΛΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

2313309010 

 

3 

ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

2313309011 

 

4 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

2313309012 

 

5 

ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 

2313309013 

 

6 

ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

2313309014 

7

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2313309022

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

1

ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2313309018

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2

ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2313309019

3

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

2313309020

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

1

ΝΤΟΣΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

2313309015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

1

ΓΚΕΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2313309021

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ

1

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2313309023

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΕΧΙΝΟΥ

1

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2313309016

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΣΑΤΡΩΝ

1

ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2313309017

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 3 από 25