Δελτία Τύπου

Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Ημερομηνία Τίτλος άρθρου Προβολές

701. 26/06/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Δράσεων Δημοσιότητας, Ψηφιακού Υλικού και Διενέργειες Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων», του Ευρωπαϊκού Έργου «WETLAB-USE» 1357

702. 21/06/2012 Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των πλωτών μέσων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης 1131

703. 21/06/2012 Tακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός του Δασαρχείου Αριδαίας με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση δύο διαμορφωτήρων – ισοπεδωτήρων ιπποδύναμης 115 ίππων και άνω 1449

704. 15/06/2012 Έγκριση του Νο 1/ 21-05-2012 πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη της ΑΔΜΘ στην υλοποίηση του έργου: EGNATIA VAE» 1307

705. 13/06/2012 Απόφαση Έγκρισης διενέργειας ανάθεσης εργασιών απομάκρυνσης αγριόχορτων από τους χώρους δασικής αναψυχής στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης 1146

706. 12/06/2012 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περί υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Θερμών Νιγρίτας, Δήμου Βισαλτίας, Περιφ/κής Ενότητας Σερρών 1333

707. 12/06/2012 Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή /-τών που θα αναλάβουν για το έτος 2012 να προμηθεύσουν τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με είδη γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών 1291

708. 11/06/2012 Ακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας, παραγωγής εντύπων και ψηφιακού υλικού και διενέργειες εκπαιδευτικών σεμιναρίων» WETLAB-USE 1115

709. 11/06/2012 Ακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας, παραγωγής εντύπων και ψηφιακού υλικού και διενέργειες εκπαιδευτικών σεμιναρίων» AUTONEST 1072

710. 11/06/2012 Ακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας, παραγωγής εντύπων και ψηφιακού υλικού και διενέργειες εκπαιδευτικών σεμιναρίων» RIVERALERT 1695

711. 08/06/2012 Περίληψη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Συντήρηση Δασικού οδικού δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2012” 1228

712. 31/05/2012 Έγκριση των από 11-5-2012 και 18-5-2012 πρακτικών της πενταμελούς επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 6036+5946/10-5-2012 1255

713. 31/05/2012 Έγκριση του Νο 2/ 29-05-2012 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών της «Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών» 1155

714. 31/05/2012 Τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση δύο (2) Διαμορφωτήρων - Ισοπεδωτήρων (Grader) 1452

715. 28/05/2012 Έγκριση του από 17-5-2012 πρακτικού της πενταμελούς επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού 2397+2193/26-3-2012 για τη επιλογή προμηθευτή/των υγρών καυσίμων 1341

716. 25/05/2012 Προκήρυξη Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού έτους 2012» 2236

717. 24/05/2012 Έγκριση του Νο 1/ 22-05-2012 πρακτικού για τον «Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης εντός Θεσσαλονίκης» 1411

718. 23/05/2012 Προκήρυξη τακτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φυτωριακές εργασίες έτους 2012 στο δασικό φυτώριο Οργάνης» Προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ με ΦΠΑ» 1438

719. 21/05/2012 Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού εξοπλισμού καταγραφής ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων του ποταμού Στρυμόνα για την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων" 1523

720. 18/05/2012 Προκήρυξη ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Αστυνομικής Διεύθυνσης και των Αστυνομικών Τμημάτων του Ν. Δράμας, για το οικ. έτος 2012 1400

721. 16/05/2012 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τον ανοικτό δημόσιο διαγωνισμός EGNATIA VAE 1440

722. 16/05/2012 Έγκριση πρακτικού του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού 2/2012/20040/15.03.2012 για την επιλογή προμηθευτή / προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης 1378

723. 16/05/2012 Έγκριση πρακτικού του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού 01/2012/17285/07-03-2012 για την επιλογή προμηθευτή / προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΑΔΜΘ 1230

724. 16/05/2012 Προκήρυξη πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φυτωριακές εργασίες στο δασικό φυτώριο Αμβροσίας έτους 2012, προϋπολογισμού 26.350,00 ευρώ με ΦΠΑ» 1446

725. 15/05/2012 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη συνεργείων για την καθαριότητα κτιρίων της Α.Δ.Μ.-Θ. εντός Θεσσαλονίκης 1534

726. 09/05/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φυτωριακές εργασίες στο δασικό φυτώριο Λαγκαδά έτους 2012, προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ με ΦΠΑ» 1605

727. 08/05/2012 Ματαίωση πρόχειρου Διαγωνισμού 03/2012 1422

728. 08/05/2012 Ανακοίνωση διενέργειας λήψης προσφορών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου δικτύου έτους 2012 περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς για πίστωση έως 10.000,00 € με ΦΠΑ 1309

729. 04/05/2012 Διακήρυξη 03/2012 με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης εντός Θεσσαλονίκης» 1376

730. 03/05/2012 Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού του έργου:«Διαχείριση της αντιπυρικής προστασίας και πυρασφάλειας της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης στην περιοχή της Λευκίμης-Κοίλα-Δρυμός Ν. Έβρου» 1456

731. 03/05/2012 Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού του έργου: «Διαχείριση της αντιπυρικής προστασίας και πυρασφάλειας της περιοχής Ευθύνης του Δασαρχείου Σουφλίου στην περιοχή της Λευκίμης- Κοίλα- Δρυμός Ν. Έβρου» 1414

732. 27/04/2012 Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στην υλοποίηση του έργου: «Cross-Border Vertical Axes of Entrepreneurship in Support of Youth and Women» 2283

733. 23/04/2012 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη συνεργείων για την καθαριότητα κτιρίων της Α.Δ.Μ.-Θ. 2064

734. 17/04/2012 Προκήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φυτωριακές εργασίες στο δασικό φυτώριο Χαλκηδόνας έτους 2012» 1624

735. 17/04/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας, παραγωγής εντύπων και ψηφιακού υλικού και διενέργειες εκπαιδευτικών σεμιναρίων», του Ευρωπαϊκού Έργου «RIVERALERT» 1814

736. 17/04/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας, παραγωγής εντύπων και ψηφιακού υλικού και διενέργειες εκπαιδευτικών σεμιναρίων», του Ευρωπαϊκού Έργου «WETLAB-USE» 1565

737. 12/04/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας, παραγωγής εντύπων και ψηφιακού υλικού και διενέργειες εκπαιδευτικών σεμιναρίων», του Ευρωπαϊκού Έργου «AUTONEST» 1459

738. 11/04/2012 Προκήρυξη Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτού-των υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Λιμενικών Αρχών Νομού Χαλκιδικής για το έτος 2012 1512

739. 11/04/2012 Διακήρυξη για την εκμίσθωση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης δύο (2) χώρων εγκατάστασης αυτόματων μηχανημάτων πωλητών αναψυκτικών, νερών και τυποποιημένων προϊόντων διατροφής, που βρίσκονται στο Συνοριακό Σταθμό Κήπων Ν.Έβρου. 1905

740. 10/04/2012 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού,για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων (αμ. βενζίνη,πετρέλαιο κίνησης diesel),για τις ανάγκες των Λιμενικών Αρχών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος–Ελ.Ακτοφυλακής(Κ.Λιμ/χείο-1η Περ/κή Δ/ση Καβάλας) για το 2012 1490

741. 02/04/2012 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη συνεργείων για την καθαριότητα κτιρίων της Α.Δ.Μ.-Θ. 1860

742. 29/03/2012 Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου «Πρότυπες μεθοδολογίες παρακολούθησης της ποιοτικής κατάστασης υδατικών πόρων με χρήση τηλεμετρίας» 1314

743. 28/03/2012 Προκήρυξη διεθνή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή/τών αμόλυβδης βενζίνης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών, Τμημάτων και Σταθμών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ν. Καβάλας 1404

744. 20/03/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Δράσεων Δημοσιότητας, Ψηφιακού Υλικού και Διενέργειες Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων», στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “WETLAB-USE” 1479

745. 19/03/2012 Προκήρυξη ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή/των υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης για το έτος 2012 1291

746. 12/03/2012 Προκήρυξη ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή/των υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΑΔΜ-Θ 1377

747. 09/03/2012 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη κοινών προτύπων συλλογής και επεξεργασίας τηλεμετρικών δεδομένων σε σχέση με τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού» 1480

748. 07/03/2012 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμετρίας για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων του ποταμού Νέστου και την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις ρύπανσης 1524

749. 01/03/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, για την "προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού" στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "WETLAB-USE" 1788

750. 15/02/2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο "Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic Of Macedonia" και το ακρωνύμιο "Border.In" 764

751. 03/02/2012 Διακήρυξη για την εκμίσθωση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης δύο (2) χώρων εγκατάστασης αυτόματων μηχανημάτων πωλητών αναψυκτικών, που βρίσκονται στο Συνοριακό Σταθμό Κήπων Ν. Έβρου 1500

752. 03/02/2012 Διακήρυξη για την εκμίσθωση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης εννέα (9) χώρων εγκατάστασης εκτελωνιστικών γραφείων και γραφείων για την άσκηση εργασιών TIR (φορτηγών), που βρίσκονται στον Συνοριακό Σταθμό Κήπων Ν. Έβρου 1256

753. 24/01/2012 Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση λατομείου μαρμάρου έκτασης 32.178,94 τ.μ. στην Π.Ε. Σερρών 1408

754. 24/01/2012 Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση λατομείου μαρμάρου έκτασης 48.017,81 τ.μ. στην Π.Ε. Σερρών 1731

755. 19/01/2012 Διακήρυξη για την εκμίσθωση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης ενός (1) χώρου εγκατάστασης εκτελωνιστικού γραφείου που βρίσκεται στον Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων 1375

756. 01/12/2011 Ανακοίνωση για προμήθεια αναλωσίμων προγράμματος FLINKMAN 1457

757. 23/11/2011 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΝ... 1514

758. 08/11/2011 Διενέργεια Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού για την ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων στο νομό Ροδόπης» 1864

759. 04/10/2011 Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & λιπαντικών 1513

760. 29/09/2011 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια δύο (2) ISOBOX (container) και οκτώ (8) μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων για τις ανάγκες του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων 2080

761. 14/09/2011 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για το έργο “Αναβάθμιση και βελτιστοποίηση Πρωτοκόλλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης” 1572

762. 30/08/2011 Προκήρυξη Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την την ανάθεση μικροεργολαβίας για το έργο "Συντήρηση μέρους του δασικού οδικού δικτύου στο δασικό σύμπλεγμα Αρχαγγέλου - Τριών Ελάτων" 1402

763. 25/08/2011 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του έργου «RENREN: Renewable Energy Regions Network» 1487

764. 09/08/2011 Προκήρυξη Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την την ανάθεση μικροεργολαβίας για το έργο "Συντήρηση μέρους του δασικού οδικού δικτύου στο δασικό σύμπλεγμα Αρχαγγέλου - Τριών Ελάτων" 1463

765. 05/08/2011 Προκήρυξη ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/τών υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, για το έτος 2011 1675

766. 29/07/2011 Αποτελέσματα αρχικού και επαναληπτικού ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Αστυνομικής Δ/νσης Ν. Σερρών 1371

767. 29/07/2011 Προκήρυξη τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου "Πυροπροστασία – Καλλιέργεια των πευκοδασών της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς" 1567

768. 26/07/2011 Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού "Αντιπυρική Προστασία στο Δασύλλιο της Κυανής Ακτής-Κ.Α.Α.Υ" 1503

769. 26/07/2011 Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού "Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δρόμων στη Σαμοθράκη" 1434

770. 25/07/2011 Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης εργασιών για το έργο "Κατασκευή ψιλών αντιπυρικών ζωνών στα κράσπεδα δασικών δρόμων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας" 1469

771. 25/07/2011 Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού μίσθωσης 2 διαμορφωτήρων-ισοπεδωτήρων για το έργο "Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας" 1383

772. 21/07/2011 Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης εργασιών για το έργο "Καθαρισμός Αναδασώσεων Περιοχής Αισύμης-Δρυμού-Μελιάς" 1332

773. 21/07/2011 Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης εργασιών για το έργο "Καθαρισμός Αναδασώσεων Περιοχής Κίρκης-Συκορράχης-Ατάρνης" 1259

774. 21/07/2011 Προκήρυξη ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φυτωριακές εργασίες στο δασικό φυτώριο Χαλκηδόνας έτους 2011, προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ με ΦΠΑ» 1496

775. 21/07/2011 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φυτωριακές εργασίες στο δασικό φυτώριο Λαγκαδά έτους 2011, προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ με ΦΠΑ» 1614

776. 19/07/2011 Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης εργασιών Συντήρησης Αντιπυρικών Ζωνών Συκορράχης 1363

777. 19/07/2011 Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης εργασιών Συντήρησης Αντιπυρικών Ζωνών Αισύμης-Δρυμού-Μελιάς 1310

778. 18/07/2011 Ανακοίνωση Διενέργειας τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: "Συντήρηση Δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας Δημοσίων δασών Δασαρχείου Νιγρήτας" 1734

779. 18/07/2011 Ανακοίνωση Διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: "Συντήρηση Δασικού οδικού δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2011" 1521

780. 18/07/2011 Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δημοσίων δασών έτους 2011 περιοχής ευθύνης δασαρχείου Γουμένισσας". 1889

781. 14/07/2011 Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών για «Συλλογή σπόρων χαλεπίου πεύκης». 1300

782. 14/07/2011 Προκήρυξη Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης του δασικού αντιπυρικού δικτύου περιοχών Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης». 1567

783. 30/06/2011 Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχων του έργου: «Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 1596

784. 10/06/2011 Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων 1675

785. 08/06/2011 Προκήρυξη Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης & αμόλυβδης βενζίνης) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Δ/νσης Σερρών 1401

786. 08/06/2011 Απόφαση Έγκρισης λήψης προσφορών για την εκτέλεση του έργου : «Δημιουργία Χώρου Δασικής Αναψυχής στη θέση “Δάσος Πεδινού” του Δήμου Κιλκίς» 1512

787. 03/06/2011 Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» Μέρος 3ο 1405

788. 31/05/2011 Απόφαση Έγκρισης διενέργειας ανάθεσης εργασιών συντήρησης του δασικού αντιπυρικού δικτύου του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης. 1359

789. 31/05/2011 Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» Μέρος 2ο 1318

790. 26/05/2011 Απόφαση Έγκρισης λήψης προσφορών για την εκτέλεση του έργου : «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς για το έτος 2011» 1334

791. 25/05/2011 Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 1520

792. 24/05/2011 Απόφαση Έγκρισης διενέργειας ανάθεσης εργασιών απομάκρυνσης αγριόχορτων από τους χώρους δασικής αναψυχής στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης. 1347

793. 19/05/2011 Η Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επαναπροκηρύσσει τον διαγωνισμό ανάθεσης έργου με τίτλο: " Γενική συντήρηση οδών Περιαστικής περιοχής Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας ΔΕΣΕ/ΠΚΜ." 5575

794. 19/05/2011 Ορισμός νέας ημερομηνίας διαγωνισμού του έργου:«Συντήρηση και Αρση Βλαβών εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης αρμοδιότητας Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2010». 1693

795. 19/05/2011 Ορισμός νέας ημερομηνίας διαγωνισμού του έργου:«Συντήρηση εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμού περιοχής Σερρών στο Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2010 » 1379

796. 16/05/2011 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φυτωριακές εργασίες στα δασικά φυτώρια Λαγκαδά και Χαλκηδόνας έτους 2011, προϋπολογισμού 42.000,00 ευρώ με ΦΠΑ». 1509

797. 05/05/2011 Έγκριση αποτελέσματος άγονου διαγωνισμού που έγινε στις 19-4-11 για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «Γενική συντήρηση οδών Περιαστικής περιοχής Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας ΔΕΣΕ/ΠΚΜ » και καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης. 2719

798. 20/04/2011 Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 2499

799. 18/04/2011 Απ' ευθείας Ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών του έργου "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ Δ.Ε.Σ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" 2367

800. 15/04/2011 Προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου “ INNOPOLIS” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IVC 1915

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο123456789ΕπόμενοΤέλος »
Σελίδα 8 από 9

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.