Δελτία Τύπου

Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Ημερομηνία Τίτλος άρθρου Προβολές

701. 21/02/2013 Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια αυτοκινήτου προϋπολογισμού 25.000,00 €. 1072

702. 17/01/2013 Ανοικτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Φυτωριακές εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Χαλκηδόνας έτους 2013» 1507

703. 24/11/2012 Περίληψη Διακήρυξης του έργου "Διάνοιξη Δασοδρόμου 'Πέταλα' τμήμα 3ο, Γ΄κατηγορίας 1613

704. 14/11/2012 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περί υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Σιδηροκάστρου, Δήμου Σιντικής, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 1448

705. 14/11/2012 Πρόσκληση λήψης έγγραφων προσφορών για την προμήθεια 190 κ.μ. τύρφης από την Δ/νση Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. 1002

706. 14/11/2012 Πρόσκληση λήψης έγγραφων προσφορών για την προμήθεια 170 κ.μ. περλίτη από την Δ/νση Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. 980

707. 14/11/2012 Πρόσκληση λήψης έγγραφων προσφορών για την προμήθεια 2.000 πλαστικών δίσκων από την Δ/νση Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. 962

708. 01/11/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια πλαστικών δίσκων με θήκες». 1135

709. 01/11/2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περί υποβολής δεσμευτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του συνόλου ή τμήματος του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Αρίστηνου, Δήμου Αλεξ/πολης, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 1247

710. 09/10/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση πειραματικής επιφάνειας προγράμματος "Verenike" – Life09 NAT/GR/000326 στη δασική θέση «Μπουρνόλακκος» Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου, Δήμου Λαγκαδά Π.Ε. Θεσσαλονίκης» 1227

711. 08/10/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: "Εγκατάσταση πειραματικής επιφάνειας προγράμματος "Verenike" – Life09 NAT/GR/000326 στη δασική θέση «Μαυρόμπαρα» Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, Δήμου Κασσάνδρας Π.Ε Χαλκιδικής." 1096

712. 08/10/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση πειραματικής επιφάνειας προγράμματος "Verenike" – Life09 NAT/GR/000326 στη δασική θέση «Αγνάντι» Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου, Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Π.Ε Θεσσαλονίκης» 1159

713. 04/10/2012 Διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της Δράσης «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) υδατοδεξαμενών στα δάση της περιοχής της Λευκίμης- Κοίλα- Δρυμός Ν. Έβρου». 1245

714. 04/10/2012 Διενέργεια διαγωνισμού με λήψη εγγράφων προσφορών, από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81, για την ανάθεση εργασιών «Συντήρηση Αντιπυρικών Ζωνών στην περιοχή Κίρκης». 1327

715. 04/10/2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περί υποβολής δεσµευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκµίσθωση του δικαιώµατος διαχείρισης τµηµάτων του βεβαιωµένου γεωθερµικών πεδίων χαµηλής θερµοκρασίας Νέας Απολλωνίας, 1104

716. 03/10/2012 Διενέργεια διαγωνισμού με λήψη εγγράφων προσφορών, από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81, για την ανάθεση εργασιών «Συντήρηση Αντιπυρικών Ζωνών στην περιοχή Μεσημβρίας». 1233

717. 02/10/2012 Περίληψη της προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Διενέργεια Δειγματοληψιών και Αναλύσεων Υδατικών Δειγμάτων», στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “WETLAB-USE " 1040

718. 14/09/2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απ’ ευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη Διαχείριση και Οικονομική Παρακολούθηση του Έργου WETLAB-USE Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses» 1387

719. 11/09/2012 Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Ανάπτυξη δικτύου φραγμάτων για τη διευθέτηση της δράσης των χειμαρρικών υδάτων και διαχείρισής τους στην περιοχή Δερείου» 1206

720. 10/09/2012 Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Φυτοκομικές επεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμού Μύκης" 1323

721. 06/09/2012 Επανάληψη της Διαδικασίας "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ εκδήλωσης ενδιαφέροντος περί υποβολής δεσμευτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του συνόλου του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Λίμνης Μητρικού" 1105

722. 05/09/2012 Απόφαση Έγκρισης διενέργειας ανάθεσης εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων στους δασικούς αντιπυρικούς δρόμους «Γέφυρα Περαιβού – Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Δ2)» και «Γανιώτη – Μπαρμπαγιώργη (Δ3)» στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης 1186

723. 05/09/2012 Διακήρυξη 07/2012 1021

724. 21/08/2012 Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου και ψηφιακών εφαρμογών υποστήριξης χρηστών νερού» 1219

725. 13/08/2012 Μετάθεση της ημερομηνίας και αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της επαναληπτικής διαδικασίας του διαγωνισμού που είχε οριστεί με την με Α.Π. 39868/12-06-2012 Απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. 1366

726. 08/08/2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «∆ηµιουργία νέας εφαρµογής πρωτοκόλλου και µετάπτωση των δεδοµένων των παλαιών πρωτοκόλλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» 1564

727. 07/08/2012 «Ανάθεση εργασιών «Συντήρησης Αντιπυρικών δρόμων στη Σαμοθράκη» με λήψη εγγράφων προσφορών» 1400

728. 07/08/2012 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περί υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του συνόλου του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Λίμνης Μητρικού, Δήμου Κομοτηνής» 1221

729. 30/07/2012 Προκήρυξη ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αναδάσωση στη θέση "Κούλα" Περιφερείας Δημοτικής Κοινότητας Ασσήρου Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης » 1708

730. 30/07/2012 Δημοπράτηση του έργου: "Φυτοτεχνικές εργασίες σε τμήμα της λεκάνης απορροής του δυτικού χειμάρρου Κομοτηνής(ΠΟΣ-ΠΟΣ) Κ.Α. 14.07.01" 1493

731. 25/07/2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «1.3 Συντονισμός και Διαχείριση του έργου» και «1.4 Οικονομική Διαχείριση του έργου» με ακρωνύμιο «AUTONEST», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2007-2013 1245

732. 25/07/2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «1.3 Συντονισμός και Διαχείριση του έργου» και «1.4 Οικονομική Διαχείριση του έργου» με ακρωνύμιο «RIVERALERT» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία»2007-2013 1164

733. 25/07/2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή /-τών για την προμήθεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με υπολογιστικά συστήματα, εκτυπωτές και συναφή εξοπλισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά 1244

734. 19/07/2012 Περίληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δημιουργία υποδομών παρακολούθησης τηλεμετρικών δεδομένων ποιότητας υδάτων» με ακρωνύμιο «AUTONEST» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2007-2013. 1215

735. 19/07/2012 Περίληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη υποδομών για τη δημιουργία κέντρου λήψης αποφάσεων και παρακολούθησης ποσοτικών χαρακτηριστικών υδάτων» με ακρωνύμιο «RIVERALERT» το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο τ 1222

736. 06/07/2012 Ανακοίνωση για λήψη έγγραφων προσφορών για τη μίσθωση ενός (1) λαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή για Συντήρηση-Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου στο Σύμπλεγμα Δ. & ΝΔ Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου από το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου 1391

737. 06/07/2012 Ανακοίνωση για λήψη έγγραφων προσφορών για τη μίσθωση ενός (1) Διαμορφωτήρα (Ισοπεδωτήρα) GRADER για την Συντήρηση-Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Δασικού Συμπλέγματος Εξοχής-Λευκογείων-Κ.Νευροκοπίου και Λειβαδακίου από το Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου 1371

738. 06/07/2012 Ανακοίνωση για λήψη έγγραφων προσφορών για τη μίσθωση ενός (1) λαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή για Συντήρηση-Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου στο Δασικό Σύμπλεγμα Δυτικά Ποταμού Νέστου από το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου. 1246

739. 27/06/2012 Πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του συνόλου ή τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Ν.Ερασμίου-Μαγγάνων, Δήμου Τοπείρου, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. 1401

740. 27/06/2012 Πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του συνόλου ή τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Ακροποτάμου, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 1136

741. 26/06/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας, παραγωγής εντύπων και ψηφιακού υλικού και διενέργειες εκπαιδευτικών σεμιναρίων», του Ευρωπαϊκού Έργου «AUTONEST» 1878

742. 26/06/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας, παραγωγής εντύπων και ψηφιακού υλικού και διενέργειες εκπαιδευτικών σεμιναρίων», του Ευρωπαϊκού Έργου «RIVERALERT» 1330

743. 26/06/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Δράσεων Δημοσιότητας, Ψηφιακού Υλικού και Διενέργειες Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων», του Ευρωπαϊκού Έργου «WETLAB-USE» 1414

744. 21/06/2012 Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των πλωτών μέσων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης 1186

745. 21/06/2012 Tακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός του Δασαρχείου Αριδαίας με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση δύο διαμορφωτήρων – ισοπεδωτήρων ιπποδύναμης 115 ίππων και άνω 1497

746. 15/06/2012 Έγκριση του Νο 1/ 21-05-2012 πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη της ΑΔΜΘ στην υλοποίηση του έργου: EGNATIA VAE» 1357

747. 13/06/2012 Απόφαση Έγκρισης διενέργειας ανάθεσης εργασιών απομάκρυνσης αγριόχορτων από τους χώρους δασικής αναψυχής στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης 1189

748. 12/06/2012 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περί υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Θερμών Νιγρίτας, Δήμου Βισαλτίας, Περιφ/κής Ενότητας Σερρών 1399

749. 12/06/2012 Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή /-τών που θα αναλάβουν για το έτος 2012 να προμηθεύσουν τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με είδη γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών 1346

750. 11/06/2012 Ακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας, παραγωγής εντύπων και ψηφιακού υλικού και διενέργειες εκπαιδευτικών σεμιναρίων» WETLAB-USE 1169

751. 11/06/2012 Ακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας, παραγωγής εντύπων και ψηφιακού υλικού και διενέργειες εκπαιδευτικών σεμιναρίων» AUTONEST 1130

752. 11/06/2012 Ακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας, παραγωγής εντύπων και ψηφιακού υλικού και διενέργειες εκπαιδευτικών σεμιναρίων» RIVERALERT 1744

753. 08/06/2012 Περίληψη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Συντήρηση Δασικού οδικού δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2012” 1296

754. 31/05/2012 Έγκριση των από 11-5-2012 και 18-5-2012 πρακτικών της πενταμελούς επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 6036+5946/10-5-2012 1303

755. 31/05/2012 Έγκριση του Νο 2/ 29-05-2012 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών της «Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών» 1209

756. 31/05/2012 Τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση δύο (2) Διαμορφωτήρων - Ισοπεδωτήρων (Grader) 1517

757. 28/05/2012 Έγκριση του από 17-5-2012 πρακτικού της πενταμελούς επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού 2397+2193/26-3-2012 για τη επιλογή προμηθευτή/των υγρών καυσίμων 1388

758. 25/05/2012 Προκήρυξη Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού έτους 2012» 2293

759. 24/05/2012 Έγκριση του Νο 1/ 22-05-2012 πρακτικού για τον «Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης εντός Θεσσαλονίκης» 1465

760. 23/05/2012 Προκήρυξη τακτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φυτωριακές εργασίες έτους 2012 στο δασικό φυτώριο Οργάνης» Προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ με ΦΠΑ» 1502

761. 21/05/2012 Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού εξοπλισμού καταγραφής ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων του ποταμού Στρυμόνα για την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων" 1580

762. 18/05/2012 Προκήρυξη ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Αστυνομικής Διεύθυνσης και των Αστυνομικών Τμημάτων του Ν. Δράμας, για το οικ. έτος 2012 1447

763. 16/05/2012 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τον ανοικτό δημόσιο διαγωνισμός EGNATIA VAE 1492

764. 16/05/2012 Έγκριση πρακτικού του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού 2/2012/20040/15.03.2012 για την επιλογή προμηθευτή / προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης 1437

765. 16/05/2012 Έγκριση πρακτικού του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού 01/2012/17285/07-03-2012 για την επιλογή προμηθευτή / προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΑΔΜΘ 1292

766. 16/05/2012 Προκήρυξη πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φυτωριακές εργασίες στο δασικό φυτώριο Αμβροσίας έτους 2012, προϋπολογισμού 26.350,00 ευρώ με ΦΠΑ» 1509

767. 15/05/2012 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη συνεργείων για την καθαριότητα κτιρίων της Α.Δ.Μ.-Θ. εντός Θεσσαλονίκης 1593

768. 09/05/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φυτωριακές εργασίες στο δασικό φυτώριο Λαγκαδά έτους 2012, προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ με ΦΠΑ» 1661

769. 08/05/2012 Ματαίωση πρόχειρου Διαγωνισμού 03/2012 1480

770. 08/05/2012 Ανακοίνωση διενέργειας λήψης προσφορών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου δικτύου έτους 2012 περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς για πίστωση έως 10.000,00 € με ΦΠΑ 1372

771. 04/05/2012 Διακήρυξη 03/2012 με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης εντός Θεσσαλονίκης» 1436

772. 03/05/2012 Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού του έργου:«Διαχείριση της αντιπυρικής προστασίας και πυρασφάλειας της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης στην περιοχή της Λευκίμης-Κοίλα-Δρυμός Ν. Έβρου» 1525

773. 03/05/2012 Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού του έργου: «Διαχείριση της αντιπυρικής προστασίας και πυρασφάλειας της περιοχής Ευθύνης του Δασαρχείου Σουφλίου στην περιοχή της Λευκίμης- Κοίλα- Δρυμός Ν. Έβρου» 1465

774. 27/04/2012 Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στην υλοποίηση του έργου: «Cross-Border Vertical Axes of Entrepreneurship in Support of Youth and Women» 2347

775. 23/04/2012 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη συνεργείων για την καθαριότητα κτιρίων της Α.Δ.Μ.-Θ. 2133

776. 17/04/2012 Προκήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φυτωριακές εργασίες στο δασικό φυτώριο Χαλκηδόνας έτους 2012» 1683

777. 17/04/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας, παραγωγής εντύπων και ψηφιακού υλικού και διενέργειες εκπαιδευτικών σεμιναρίων», του Ευρωπαϊκού Έργου «RIVERALERT» 1882

778. 17/04/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας, παραγωγής εντύπων και ψηφιακού υλικού και διενέργειες εκπαιδευτικών σεμιναρίων», του Ευρωπαϊκού Έργου «WETLAB-USE» 1601

779. 12/04/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας, παραγωγής εντύπων και ψηφιακού υλικού και διενέργειες εκπαιδευτικών σεμιναρίων», του Ευρωπαϊκού Έργου «AUTONEST» 1509

780. 11/04/2012 Προκήρυξη Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτού-των υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Λιμενικών Αρχών Νομού Χαλκιδικής για το έτος 2012 1575

781. 11/04/2012 Διακήρυξη για την εκμίσθωση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης δύο (2) χώρων εγκατάστασης αυτόματων μηχανημάτων πωλητών αναψυκτικών, νερών και τυποποιημένων προϊόντων διατροφής, που βρίσκονται στο Συνοριακό Σταθμό Κήπων Ν.Έβρου. 1960

782. 10/04/2012 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού,για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων (αμ. βενζίνη,πετρέλαιο κίνησης diesel),για τις ανάγκες των Λιμενικών Αρχών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος–Ελ.Ακτοφυλακής(Κ.Λιμ/χείο-1η Περ/κή Δ/ση Καβάλας) για το 2012 1558

783. 02/04/2012 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη συνεργείων για την καθαριότητα κτιρίων της Α.Δ.Μ.-Θ. 1915

784. 29/03/2012 Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου «Πρότυπες μεθοδολογίες παρακολούθησης της ποιοτικής κατάστασης υδατικών πόρων με χρήση τηλεμετρίας» 1366

785. 28/03/2012 Προκήρυξη διεθνή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή/τών αμόλυβδης βενζίνης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών, Τμημάτων και Σταθμών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ν. Καβάλας 1453

786. 20/03/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Δράσεων Δημοσιότητας, Ψηφιακού Υλικού και Διενέργειες Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων», στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “WETLAB-USE” 1531

787. 19/03/2012 Προκήρυξη ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή/των υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης για το έτος 2012 1353

788. 12/03/2012 Προκήρυξη ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή/των υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΑΔΜ-Θ 1435

789. 09/03/2012 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη κοινών προτύπων συλλογής και επεξεργασίας τηλεμετρικών δεδομένων σε σχέση με τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού» 1530

790. 07/03/2012 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμετρίας για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων του ποταμού Νέστου και την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις ρύπανσης 1588

791. 01/03/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, για την "προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού" στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "WETLAB-USE" 1839

792. 15/02/2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο "Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic Of Macedonia" και το ακρωνύμιο "Border.In" 813

793. 03/02/2012 Διακήρυξη για την εκμίσθωση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης δύο (2) χώρων εγκατάστασης αυτόματων μηχανημάτων πωλητών αναψυκτικών, που βρίσκονται στο Συνοριακό Σταθμό Κήπων Ν. Έβρου 1548

794. 03/02/2012 Διακήρυξη για την εκμίσθωση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης εννέα (9) χώρων εγκατάστασης εκτελωνιστικών γραφείων και γραφείων για την άσκηση εργασιών TIR (φορτηγών), που βρίσκονται στον Συνοριακό Σταθμό Κήπων Ν. Έβρου 1305

795. 24/01/2012 Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση λατομείου μαρμάρου έκτασης 32.178,94 τ.μ. στην Π.Ε. Σερρών 1458

796. 24/01/2012 Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση λατομείου μαρμάρου έκτασης 48.017,81 τ.μ. στην Π.Ε. Σερρών 1796

797. 19/01/2012 Διακήρυξη για την εκμίσθωση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης ενός (1) χώρου εγκατάστασης εκτελωνιστικού γραφείου που βρίσκεται στον Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων 1423

798. 01/12/2011 Ανακοίνωση για προμήθεια αναλωσίμων προγράμματος FLINKMAN 1505

799. 23/11/2011 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΝ... 1579

800. 08/11/2011 Διενέργεια Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού για την ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων στο νομό Ροδόπης» 1917

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο123456789ΕπόμενοΤέλος »
Σελίδα 8 από 9

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.