Δελτία Τύπου

Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Ημερομηνία Τίτλος άρθρου Προβολές

601. 10/02/2014 Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 100 κ.μ. αντιπυρικής προστασίας στη Δ.Θ. Κουτρουβέλλα Δ.Κ. Περιστεράς, Δ.Ε. Βασιλικών Δήμου Θέρμης». 1278

602. 10/02/2014 Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων στους Συνοριακούς Σταθμούς αρμοδιότητας Α.Δ.Μ.-Θ. 1067

603. 29/01/2014 Προκήρυξη διενέργειας ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) για το έτος 2014 (Διακήρυξη αρ. 2/2014) 1241

604. 29/01/2014 Προκήρυξη διενέργειας δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Συνοριακών Σταθμών: α) Ευζώνων και β) Κήπων - Καστανέων για το έτος 2014. 1702

605. 24/01/2014 Ανάπτυξη, εγκατάσταση & παραμετροποίηση ενός (1) πρότυπου πιλοτικού συστήματος ασύρματης ταυτοποίησης οχημάτων μεταφοράς ξυλείας, με αυτοματοποιημένο υπολογισμό του όγκου φορτίου στα πλαίσια των δράσεων του προγράμματος AITOLOS 1056

606. 14/01/2014 Έγκριση του από 17-12-2013 πρακτικού του άγονου διαγωνισμού και επανάληψη της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματική Διευθέτηση τμήματος κοίτης στον Δυτικό χείμαρρο Σταυρού». 2175

607. 13/01/2014 Προκηρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Δράσης 3.1.1: «Εκπόνηση μελέτης αγοράς δασικών προϊόντων στην ΠΕ Κιλκίς», με προϋπολογισμό 4.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 1124

608. 24/12/2013 Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή παρατηρητηρίων και μονοπατιών στο Δέλτα του Έβρου». 1180

609. 09/12/2013 Διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της ενέργειας «Διαχείριση και Συντονισμός Έργου & Πρότυπα παρακολούθησης και διαχείρισης υδάτων σε αστικές περιοχές, δημιουργία μητρώου προστατευόμενων περιοχών πόσιμου νερού και προτύπων εφαρμογής». 1271

610. 29/11/2013 Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου:«Συμπληρωματική διευθέτηση τμήματος κοίτης στον ∆υτικό χείμαρρο Σταυρού». 1172

611. 21/11/2013 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο "Βελτίωση βατότητας δασικού δρόμου Δρέβενο-Πλαγιά" Δασαρχείου Γουμένισσας. 1277

612. 19/11/2013 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση της Δράσης «Προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) ηλεκτρονικής υπέργειας πλήρως χαλύβδινης γεφυροπλάστιγγας δυναμικότητας 80 τόνων στο χώρο του Σταθμού του τελωνείου Ευζώνων της ΠΕ Κιλκίς». 1199

613. 15/11/2013 Ορθή Επανάληψη Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την συλλογή και απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων από το ανενεργό μεταλλείο Κίρκης στο ΔΔ Κίρκης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της ΠΕ Έβρου. 983

614. 12/11/2013 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση βατότητας Δασικού δρόμου Λίμνη Μεταλλείων– Δ.Θ. Γιωργάκη – Ξινό Νερό–Βαργίδα Λιβαδίων". 1152

615. 12/11/2013 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την συλλογή και απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων από το ανενεργό μεταλλείο Κίρκης στο ΔΔ Κίρκης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της ΠΕ Έβρου. 997

616. 29/10/2013 Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Χωματουργικές εργασίες για την βελτίωση δασικού αντιπυρικού δρόμου Γ΄ κατ. Συνιδιόκτητο Δάσος Καστανιάς Χορτιάτη – Δρόμος προς Αγ. Παρασκευή» 1204

617. 29/10/2013 Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συμπληρωματική διευθέτηση τμήματος κοίτης στον Ανατολικό χείμαρρο Σταυρού». 1157

618. 24/10/2013 Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: "Εκτέλεση εργασιών σποροσυλλογής". 1248

619. 23/10/2013 Διενέργεια τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών, για το έργο «Λευκοκαλλιέργεια στα αναχώματα του ποταμού Στρυμόνα– 1. Αναδασωτικές εργασίες 2. Καλλιεργητικές εργασίες». 1418

620. 23/10/2013 Πρόσκληση λήψης έγγραφων προσφορών για την προμήθεια 190 κ.μ. τύρφης από την Δ/νση Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. 853

621. 23/10/2013 Πρόσκληση λήψης έγγραφων προσφορών για την προμήθεια 170 κ.μ. περλίτη από την Δ/νση Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. 858

622. 23/10/2013 Πρόσκληση λήψης έγγραφων προσφορών για την προμήθεια 2.000 πλαστικών δίσκων από την Δ/νση Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. 860

623. 16/10/2013 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΞΟΤΩΝ (Αγ. Κοσμά και Δαμιανού)» 1216

624. 30/09/2013 Ανακοίνωση διενέργειας λήψης έγγραφων προσφορών για Βοηθητική Εργασία Μελέτης. 1444

625. 27/09/2013 Περίληψη Προκήρυξης, Διαγωνισμού Εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση των υποδομών του συνοριακού σταθμού της Δοϊράνης» 2083

626. 24/09/2013 Προκήρυξη ανοιχτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου Ανατολικής Ροδόπης». 1125

627. 24/09/2013 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ». 1072

628. 20/09/2013 Ανακοίνωση για τη μίσθωση ενός (1) λαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή αργών υλικών, για την Συντήρηση-Βελτίωση Δασικού Οδικού δικτύου Δασικού Συμπλέγματος Εξοχής – Λευκογείων – Κ.Νευροκοπίου από το Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου. 1258

629. 19/09/2013 Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Διευθέτηση της απορροής των όμβριων υδάτων στη Δ.Θ. Περραιβού Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης». 941

630. 18/09/2013 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου : « Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας στο Δασικό Φυτώριο ‘’Καλλιθέας’’ έτους 2013» , με προϋπολογισμό 12.510,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α ). 954

631. 17/09/2013 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή-των υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης & πετρελαίου θέρμανσης), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πέλλας για το έτος 2013. 1124

632. 17/09/2013 Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) Διαμορφωτήρα - Ισοπεδωτήρα (GRADER). 949

633. 17/09/2013 Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) Φορτωτή 1047

634. 11/09/2013 Ανακοίνωση μίσθωσης με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα GRADER κάθε τύπου και ιπποδύναμης άνω των 140ΗP, με υδραυλικό σύστημα, για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου και Έργων Προστασίας της περιοχής ευθύνης του Δασρχείου Νιγρίτας 1061

635. 10/09/2013 Ανακοίνωση μίσθωσης ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) ιπποδύναμης 115 HP μέχρι 180 HP, με σύστημα προώθησης (μπροστινό μαχαίρι), με ωρομίσθιο, για τη Συντήρηση-Βελτίωση Δασικού Οδικού δικτύου Δασικού Συμπλέγματος Λειβαδακίου από το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου 1109

636. 06/09/2013 Προκήρυξη πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συμπληρωματικές φυτωριακές εργασίες έτους 2013 στα δασικά φυτώρια Αμβροσία και Οργάνης» Προϋπολογισμός 32.000,00 ευρώ με ΦΠΑ». 1052

637. 04/09/2013 Προκήρυξη Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση (βελτίωση) Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2013». 1289

638. 03/09/2013 Ανακοίνωση διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός (1) λαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή για επείγουσες εργασίες συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου και έργων προστασίας Δασών Δασικού Συμπλέγματος Δυτικά Ποταμού Νέστου από το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου. 1316

639. 29/08/2013 Περίληψη Διακήρυξης Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δασικό αντιπυρικό δρόμο Αγρός Βούσκα - Κέντρο Έλατα, Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» 1118

640. 28/08/2013 Προκήρυξη διενέργειας δημόσιου ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ν. Πιερίας για το έτος 2013 906

641. 28/08/2013 Δηµόσιος ανοικτός διεθνής μειοδοτικός διαγωνισµός για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίµων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των Αστυνομικών Αρχών και των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νοµού Έβρου για το έτος 2013 971

642. 12/08/2013 Διακήρυξη διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Φυτωριακές εργασίες στα Δασικά Φυτώρια Λαγκαδά και Χαλκηδόνας, έτους 2013» 1238

643. 02/08/2013 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής / επικοινωνιών 1210

644. 31/07/2013 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου Δυτικής Ροδόπης» προϋπολογισμού 21.379,68€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% 1097

645. 30/07/2013 Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου, δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της Υπηρεσίας για το έργο «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού έτους 2013» 1556

646. 30/07/2013 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών «Αντιπυρική Προστασία του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2013» 1034

647. 29/07/2013 Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για εργασίες πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών–Έργων Τομέα Δασών 1268

648. 29/07/2013 Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωμισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης για το έτος 2013 909

649. 29/07/2013 Προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) και ενός (1) φορτωτή, για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών ∆ηµοσίων δασών περιοχής ∆ασαρχείου Πολυγύρου» 913

650. 26/07/2013 Προκήρυξη ανάθεσης μελέτης με τίτλο «Ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη 1:20.000 (έντυπα και ηλεκτρονικά) από χάρτη της ίδιας κλίμακας προηγούμενης μελέτης του δημοσίου δάσους δημοτικής ενότητας Γουμένισσας-τοπικής κοινότητας Φιλυρίας» 1676

651. 22/07/2013 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών του έργου "Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας Δημοσίων Δασών Δασαρχείου Γουμένισσας 2013" 1077

652. 22/07/2013 Πρόσληψη τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ασαρχείου Γουµένισσας 881

653. 19/07/2013 Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και φρυγανεύσεων αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2013» 1042

654. 18/07/2013 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας, για το έτος 2013. 1031

655. 16/07/2013 Περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) ηλεκτρονικής υπέργειας πλήρως χαλύβδινης γεφυροπλάστιγγας δυναμικότητας 80 τόνων στο χώρο του Σταθμού του τελωνείου Ευζώνων της ΠΕ Κιλκίς». 1306

656. 16/07/2013 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή-των υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη & πετρέλαιο κίνησης), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής, για το έτος 2013. 920

657. 11/07/2013 Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Απομάκρυνση αγριόχορτων από τους χώρους δασικής αναψυχής στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης». 1510

658. 08/07/2013 Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής ιδιωτικών επιχειρήσεων σε μητρώο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (παρ. 4 άρθρου 28 Ν. 4014/2011) 1020

659. 05/07/2013 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Μίσθωση με ωρομίσθιο δυο (2) ισοπεδωτήρων (GRADER) με ιπποδύναμη 130 ΗΡ και άνω και ενός λαστιχοφόρου φορτωτή με ιπποδύναμη 130 HP και άνω». 966

660. 05/07/2013 Προκήρυξη Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση (βελτίωση) Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2013». 998

661. 05/07/2013 Προκήρυξη Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση (βελτίωση) Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2013». 1102

662. 01/07/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης τμήματος του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 1107

663. 01/07/2013 Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση λατομείου μαρμάρου έκτασης 27.823,00 τ.μ. στην Π.Ε. Σερρών. 1358

664. 28/06/2013 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της Δράσης «Προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) ηλεκτρονικής υπέργειας πλήρως χαλύβδινης γεφυροπλάστιγγας δυναμικότητας 80 τόνων στο χώρο του Σταθμού του τελωνείου Ευζώνων της ΠΕ Κιλκίς». 1722

665. 28/06/2013 Προκήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων των Συνοριακών Σταθμών (Ευζώνων και Κήπων - Καστανέων) αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, για το έτος 2013. 1288

666. 18/06/2013 Προκήρυξη Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας για το έτος 2013». 1182

667. 17/06/2013 Προκήρυξη Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «Αντιπυρική Προστασία και οδοποιία, για το έτος 2013, του Δασαρχείου Σουφλίου». 1012

668. 17/06/2013 Προκήρυξη Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «Αντιπυρική Προστασία και οδοποιία, για το έτος 2013, του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολη». 1076

669. 17/06/2013 Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός (1) λαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή αργών υλικών για Συντήρηση-Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου στο Δασικό Σύμπλεγμα Δυτικά & Νοτιοδυτικά Λεκάνης Κ.Νευροκοπίου από το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου 1051

670. 17/06/2013 Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) για την Συντήρηση-Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικά Ποταμού Νέστου από το Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου. 1076

671. 17/06/2013 Δημοσίευση περίληψης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου υλοποίησης των υπηρεσιών: «Συλλογή δεδομένων και δημιουργία βάσης δεδομένων για την υλοποίηση της δράσης Ε2 του προγράμματος VERENIKE LIFE09 NAT/GR/000326». 1533

672. 07/06/2013 Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης του δασικού αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Θεσσαλονίκης» 1163

673. 05/06/2013 Διακήρυξη Πρόχ. Δημ. Μειοδ. Διαγωνισμού, για την μίσθωση ενός (1) διαμορφωτήρα κάθε τύπου και ιπποδύναμης 140 ΗΡ και άνω με υδραυλικό σύστημα χειρισμού για το έργο: Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας Δημοσίων δασών Δασαρχείου Νιγρίτας. 1092

674. 03/06/2013 Πρόχειρος Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός,για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας Δημοσίων Δασών Δασαρχείου Γουμένισσας 2013». 1222

675. 28/05/2013 Προκήρυξη Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την εκτέλεση των εργασιών "Συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και φρυγανεύσεων αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2013" 1170

676. 28/05/2013 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/τών υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών, για το έτος 2013. 1008

677. 15/05/2013 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή-των πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής, για το έτος 2013. 1020

678. 14/05/2013 Προκήρυξη διενέργειας δημόσιου ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης για το έτος 2013. 1068

679. 13/05/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετακόμιση ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Κ.Μ. - μεταφορά υλικών και εξοπλισμού. 1378

680. 10/05/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Σταθεροποιητή τάσης (UPS). 1432

681. 02/05/2013 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη & πετρέλαιο κίνησης), για τις ανάγκες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών, για το έτος 2013. 1078

682. 02/05/2013 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών συντήρησης υπογείου. 1331

683. 16/04/2013 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης και του Λιμενικού Σταθμού Αβδήρων Νομού Ξάνθης. 1186

684. 15/04/2013 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη), για τις ανάγκες της Π.Υ Κομοτηνής και της 4ης ΕΜΑΚ, για το έτος 2013. 1027

685. 12/04/2013 Προκήρυξη διενέργειας δημόσιου ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Αστυνομικών Αρχών του Νομού Καβάλας , χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Μ. – Θ., για το έτος 2013. 1267

686. 12/04/2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων (diesel, super & βενζίνη αμόλυβδη) για την κάλυψη των αναγκών των Λιμενικών Αρχών Χαλκιδικής, για το έτος 2013. 1098

687. 08/04/2013 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη), για τις ανάγκες της Π.Υ Καβάλας, για το έτος 2013. 1223

688. 08/04/2013 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας και της 1ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ για το έτος 2013. 1270

689. 05/04/2013 Επαναληπτικός Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια Τζιπ (4χ4) προϋπολογισμού 25.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 1155

690. 04/04/2013 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) για την κάλυψη των αναγκών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κιλκίς για το έτος 2013. 1193

691. 04/04/2013 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη θέρμανσης οικημάτων των υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κιλκίς. 1166

692. 26/03/2013 Προκήρυξη πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φυτωριακές εργασίες έτους 2013 στο δασικό φυτώριο Αμβροσίας» Προϋπολογισμός 28.000,00 ευρώ με ΦΠΑ» 1134

693. 21/03/2013 Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια αυτοκινήτου (τύπου ΤΖΙΠ 4Χ4) προϋπολογισμού 25.000,00 €. 1286

694. 15/03/2013 Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλωσίμων ειδών (τόνερ, μελάνια κλπ) εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ-Θ για το έτος 2013. 1932

695. 13/03/2013 Προκήρυξη πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φυτωριακές εργασίες έτους 2013 στο δασικό φυτώριο Οργάνης» Προϋπολογισμός 42.000,00 ευρώ με ΦΠΑ». 1082

696. 12/03/2013 Προκήρυξη ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Διάνοιξη Δασικής Οδού “ ΚΥΔΩΝΙΕΣ – ΣΩΛΗΝΕΣ “ Γ΄ Κατηγορίας Συνολικού μήκους 4+347 χλμ" του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου 1315

697. 12/03/2013 Προκήρυξη ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Διάνοιξη Δασικής Οδού “Φλαμούρια - Δεσπάτης“ Γ΄ Κατηγορίας Συνολικού μήκους 4+000 χλμ" του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου 1282

698. 05/03/2013 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013», συνολικoύ προϋπολογισμού 42.000,00 EΥΡΩ 1808

699. 04/03/2013 Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση δασικού δρόμου Β΄ κατηγορίας "Κολίτσα – Ριτζάκι"», προϋπολογισμού 1.233.873,92 € 1263

700. 22/02/2013 Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου Απολλωνίας-Μελισσουργού υδρολογικού συγκροτήματος λεκανών λιμνών Λαγκαδά-Βόλβης» 1668

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο123456789ΕπόμενοΤέλος »
Σελίδα 7 από 9

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.