Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τα έτη 2017-2023 & Μητρώο ταυτοτήτων νέων ακτών κολύμβησης και επικαιροποίηση ταυτοτήτων υφιστάμενων ακτών».
Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τα έτη 2017-2023 & Μητρώο ταυτοτήτων νέων ακτών κολύμβησης και επικαιροποίηση ταυτοτήτων υφιστάμενων ακτών». PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2017 11:15
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης / Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τα έτη 2017-2023 & Μητρώο ταυτοτήτων νέων ακτών κολύμβησης και επικαιροποίηση ταυτοτήτων υφιστάμενων ακτών».
Α.Δ.Α. Έγκρισης : 61ΖΘΟΡ1Υ-ΠΚΧ
Προϋπολογισμός 48.688,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Τενέδου 58, Καβάλα, Τ.Κ. 65404
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτημάτων για διευκρινίσεις: 28.06.2017, 15:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03.07.2017, 15:00π.μ.
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 04.07.2017, 09:00 π.μ.
Σχετικές πληροφορίες δίδονται από την Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Τενέδου 58, Καβάλα, T.K. 65404, στα τηλέφωνα 2313309810 (Γ. Καμπάς) ή 2313309811 (Κ. Αλεξίου).
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.