Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών αντιπυρικής προστασίας της μελέτης: «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2017
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών αντιπυρικής προστασίας της μελέτης: «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2017 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 22 Ιούνιος 2017 11:25

Το Δασαρχείο Κιλκίς, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών αντιπυρικής προστασίας της εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου  Κιλκίς έτους 2017» με προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των 12.600,00 € (με Φ.Π.Α.) από  πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 117) και του ΠΔ 437/81 «Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων" και  σύμφωνα με την αριθ. 6436/20-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΡΚΟΟΡ1Υ-41Γ) Περίληψη Διακήρυξης και την με ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC001568807, Διακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για όλες τις εργασίες, σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης (άρθρο 125 του Ν. 4412/16), σε έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Κιλκίς, στην πόλη του Κιλκίς, οδός: 21ης Ιουνίου 207 - 3ος όροφος, Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, ή  στο τηλέφωνο: 2341022400 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδιοι υπάλληλοι: Γεώργιος Καγιάννης και Χρήστος Ρακιτζόπουλος.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.