Δελτία Τύπου

Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση των εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέµβασης Παγγαίου όρους στις ∆.Ε. Κηπιών – Χρυσοκάστρου - Αυλής, αρµοδιότητας ∆ασαρχείου Καβάλας έτους 2017».
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση των εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέµβασης Παγγαίου όρους στις ∆.Ε. Κηπιών – Χρυσοκάστρου - Αυλής, αρµοδιότητας ∆ασαρχείου Καβάλας έτους 2017». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 14 Ιούνιος 2017 12:20
Η ∆ασάρχης Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέµβασης Παγγαίου όρους στις ∆.Ε. Κηπιών – Χρυσοκάστρου - Αυλής, αρµοδιότητας ∆ασαρχείου Καβάλας έτους 2017» µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου της  Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ταυτάριθµη ∆ιακήρυξη και την σχετική µελέτη του ∆ασαρχείου Καβάλας που εγκρίθηκαν µε την 9976 / 08 - 06 - 2017 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ν. Καβάλας (Α∆Α:ΨΙΨ2ΟΡ1Υ-Θ7∆), για ύψος δαπάνης µέχρι το ποσό των 7.999,86 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κο Νικόλαο Κόντο και κα Αγάθη Κυρδίου, τηλ.: 23130309947-948 στα γραφεία του ∆ασαρχείου Καβάλας στην οδό Τέρµα Αργυροκάστρου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.