Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:«Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2017-2023 & Μητρώο ταυτοτήτων νέων ακτών κολύμβησης και επικαιροποίηση ταυτοτήτων υφιστάμενων ακτών».
Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:«Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2017-2023 & Μητρώο ταυτοτήτων νέων ακτών κολύμβησης και επικαιροποίηση ταυτοτήτων υφιστάμενων ακτών». PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2017 15:00
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης / Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2017-2023 & Μητρώο ταυτοτήτων νέων ακτών κολύμβησης και επικαιροποίηση ταυτοτήτων υφιστάμενων ακτών».
Προϋπολογισμός 119.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτημάτων για διευκρινίσεις :07.04.2017, 10:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18.04.2017, 09:00π.μ.
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 18.04.2017, 10:00 π.μ.
Σχετικές πληροφορίες δίδονται από την Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 32, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55134, στα τηλέφωνα 2313309487 (Στ.Μιχαηλίδης) ή 2313309587 (Ν.Μενούνου).
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.