Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, μελανωτήρων (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έτους 2017.
Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, μελανωτήρων (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έτους 2017. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2017 13:45
Ανακοινώνεται η διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), μελανωτήρων (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων (CPV: 30192112-9) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έτους 2017, με προϋπολογισμό εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (165.783,59 €)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή εκατόν τριάντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (133.696,44 €) χωρίς Φ.Π.Α.
Πληροφορίες: τηλ. 2313-309437, φαξ 2310 424346 e-mail:tpdydamt.gov.gr, www.damt.gov.gr
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 14/03/2017 8:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: 03/04/2017 15:00 μ.μ.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.