Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Βοηθητική εργασία υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικά Ποταμού Νέστου για την διαχειριστική περίοδο 2017-2026
Βοηθητική εργασία υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικά Ποταμού Νέστου για την διαχειριστική περίοδο 2017-2026 PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 18 Νοέμβριος 2016 10:03

Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου, για την εκτέλεση της βοηθητικής εργασίας: Βοηθητική εργασία υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικά Ποταμού Νέστου για την διαχειριστική περίοδο 2017-2026.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 16.000 ευρώ με ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΜΠ 031 με ΚΑΕ 2016ΜΠ03100002 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016. Η κατανομή του παραπάνω ποσού έγινε σύμφωνα με την αριθμ. 18204/9-11-2016 (ΑΔΑ: 68Φ8ΟΡ1Υ-ΦΦΣ) Απόφαση του Δασάρχη Κ.Νευροκοπίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφές Υποχρεώσεων, Οικονομική Προσφορά κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου (Γραφείο ΕΔΕ), μέχρι τις 30-11-2016, ημέρα Τετάρτη ή από Ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (http://www.damt.gov.gr).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου με την υποβολή οικονομικής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της τιμής της μονάδας (δοκιμαστικής επιφάνειας) του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος ή ασύμφορος ή αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 01-12-2016, τότε θα διενεργηθεί την 08-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10π.μ. στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2523021042, FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι ο κος. Μαναρίδης Μιχαήλ.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.