Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί «Βοηθητική εργασία υπολογισµού ογκοµετρικών και προσαυξητικών στοιχείων µε λήψη δοκιµαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη µέρους των ∆ιαχειριστικών Μελετών των ∆ηµόσιων ∆ασικών Συμπλεγµάτων: α) ΚΟΤΥΛΗΣ περιόδου 2018-2027 και β) ΕΧΙΝΟΥ περιόδου 2019-2028».
«Βοηθητική εργασία υπολογισµού ογκοµετρικών και προσαυξητικών στοιχείων µε λήψη δοκιµαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη µέρους των ∆ιαχειριστικών Μελετών των ∆ηµόσιων ∆ασικών Συμπλεγµάτων: α) ΚΟΤΥΛΗΣ περιόδου 2018-2027 και β) ΕΧΙΝΟΥ περιόδου 2019-2028». PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2016 10:35
Το ∆ασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, για την εκτέλεση της βοηθητικής εργασίας: «Βοηθητική εργασία υπολογισµού ογκοµετρικών και προσαυξητικών στοιχείων µε λήψη δοκιµαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη µέρους των ∆ιαχειριστικών Μελετών των ∆ηµόσιων ∆ασικών Συμπλεγµάτων: α) ΚΟΤΥΛΗΣ περιόδου 2018-2027 και β) ΕΧΙΝΟΥ περιόδου 2019-2028», προϋπολογισµού 25.437,61€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού καθώς και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας (Αδριανουπόλεως 4 - 671 00 Ξάνθη), µέχρι τις 2 Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 3η Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ στην έδρα του ∆ασαρχείου Ξάνθης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε «Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό» µε την υποβολή οικονοµικής προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής της µονάδας (δοκιµαστικής επιφάνειας) του τιµολογίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25410 26500 & 2313 309010, FAX επικοινωνίας 2313 3099915 αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.