Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Διευθύνσεις PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2011 12:40

  

Συντονιστής

Γραφείο Συντονιστή

 

Δ/νση Πολιτική Προστασίας

 

Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης  

 

Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης

 

Αυτοτελές Τμήμα Π.Α.Μ.-Π.Σ.Ε.Α.

 

Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης

 

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας

 

Δ/νση Διοίκησης

 

Τμήμα Προσωπικού

 

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων Θεσσαλονίκης

 

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων Κομοτηνής

 

Τμήμα Διαφάνειας

 

Τμήμα Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών

 

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Ημαθίας

 

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Κιλκίς

 

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Πέλλης

 

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Πιερίας

 

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Σερρών

 

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Χαλκιδικής

 

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Δράμας

 

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Έβρου

 

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Καβάλας

 

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Ξάνθης

 

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Ροδόπης

 

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Ημαθίας

 

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Κιλκίς

 

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Πέλλης

 

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Πιερίας

 

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Σερρών

 

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Χαλκιδικής

 

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Δράμας

 

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Έβρου

 

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Καβάλας

 

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Ξάνθης

 

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Ροδόπης

 

Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας & Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας & Πρόνοιας Ανατολ. Μακεδονίας-Θράκης

 

Δ/νση Οικονομικού

 

Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Πληρωμών

 

Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών

 

Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων

 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

 

Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας

 

Τμήμα Συνοριακών Σταθμών

 

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών

 

Τμήμα Εποπτείας

 

Τμήμα Εκκαθάρισης

 

Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών

 

Τμήμα Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης

 

Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών Κομοτηνής

 

Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 

Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων

 

Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Ημαθίας

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Κιλκίς

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Πέλλης

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Πιερίας

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Σερρών

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Χαλκιδικής

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Δράμας

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Έβρου

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Καβάλας

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Ξάνθης

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Ροδόπης

 

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Α΄   

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Β΄  

 

Τμήμα Ελέγχου

 

Τμήμα Γραμματείας

 

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τμήμα Ελέγχου     

 

Τμήμα Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Ημαθίας

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Κιλκίς

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Πέλλης

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Πιερίας

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Σερρών

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Χαλκιδικής

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ροδόπης

 

Τμήμα Ελέγχου     

 

Τμήμα Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Δράμας

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Έβρου

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Καβάλας

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Ξάνθης

 

Γραφείο Γραμματείας

Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

 

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ανατ. Μακ. & Θράκης

 

Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

 

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τμήμα Παρακολούθησης & Προστασίας των Υδατικών Πόρων

 

Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων

 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Επικοινωνίας

 

Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 

Τμήμα Παρακολούθησης & Προστασίας των Υδατικών Πόρων

 

Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων

 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Επικοινωνίας

 

Τμήμα Υδάτων Έβρου

 

Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου

 

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τμήμα Φυσικών Πόρων Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής

Μακεδονίας – Θράκης (Καβάλα)  

 

Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας  

 

Γραφείο Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Σερρών

 

Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Ανατολικής

Μακεδονίας – Θράκης (Κομοτηνή)

 

Γραφείο Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Καβάλας

Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων

 

Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών

 

Τμήμα Επιθεώρησης

 

Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών  

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Δασικών Φυτωρίων και Σποροσυλλογής

 

Τμήμα Διοικητικό – Λογιστικό

 

Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών  

 

Τμήμα Εκτέλεσης Έργων  

 

Τμήμα Δασικών Φυτωρίων και Σποροσυλλογής

 

Τμήμα Διοικητικό – Λογιστικό

 

Διεύθυνση Δασών Ροδόπης

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Προστασίας Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων  

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων  

 

Τμήμα Διοικητικό – Λογιστικό

 

Δασονομείο Κομοτηνής

 

Δασονομείο Σαπών

 

Δασονομείο Ιάσμου

 

Διεύθυνση Δασών Πιερίας

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Προστασίας Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων  

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων  

 

Τμήμα Δασικών Βιομηχανιών

 

Τμήμα Διοικητικό – Λογιστικό

 

Δασονομείο Λιτοχώρου

 

Δασονομείο Φωτεινών

 

Δασονομείο Κατερίνης

 

Δασονομείο Κολινδρού

 

Δασονομείο Ρητίνης

 

Διεύθυνση Δασών Δράμας

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών  Έβρου

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών Καβάλας

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών Σερρών

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών Ξάνθης

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών Κιλκίς

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών Ημαθίας

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών Πέλλας

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης

 

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Θήρας, Ιχθυοπονίας & Δασικής Αναψυχής

 

Τμήμα Δασοπροστασίας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοκητικό Λογιστικό

 

Δασονομείο Θεσσαλονίκης

 

Δασονομείο Βασιλικών

 

Δασονομείο Χαλκηδόνας

 

Δασαρχείο Λαγκαδά

 

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Θήρας, Ιχθυοπονίας & Δασικής Αναψυχής

 

Τμήμα Δασοπροστασίας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοικητικό Λογιστικό

 

Δασονομείο Λαγκαδά

 

Δασονομείο Σοχού

 

Δασονομείο Ζαγκλιβερίου

 

Δασαρχείο Σταυρού

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Θήρας, Ιχθυοπονίας & Δασικής Αναψυχής

 

Γραφείο Διοκητικό Λογιστικό

 

Τμήμα Δασοπροστασίας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Δασονομείο Σταυρού

 

Δασαρχείο Βέροιας

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρησης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Θήρας, Ιχθυοπονίας & Δασικής Αναψυχής

 

Γραφείο Διοκητικό Λογιστικό

 

Τμήμα Δασοπροστασίας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Δασονομείο Βέροιας

 

Δασονομείο Πολυδένδρου

 

Δασαρχείο Νάουσας

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Θήρας, Ιχθυοπονίας & Δασικής Αναψυχής

 

Γραφείο Διοκητικό Λογιστικό

 

Τμήμα Δασοπροστασίας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Δασονομείο Νάουσας

 

Δασαρχείο Κιλκίς

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Θήρας, Ιχθυοπονίας & Δασικής Αναψυχής

 

Γραφείο Διοκητικό Λογιστικό

 

Τμήμα Δασοπροστασίας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Δασονομείο Κιλκίς

 

Δασονομείο Μουριών

 

Δασονομείο Πολυκάστρου

 

Δασαρχείο Γουμένισσας

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Θήρας, Ιχθυοπονίας & Δασικής Αναψυχής

 

Γραφείο Διοκητικό Λογιστικό

 

Τμήμα Δασοπροστασίας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Δασονομείο Γουμένισσας

 

Δασονομείο Αξιούπολης

 

Δασαρχείο Έδεσσας

 

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρησης Δασών

 

Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Θήρας, Ιχθυοπονίας & Δασικής Αναψυχήςς

 

Τμήμα Δασοπροστασίας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοικητικό Λογιστικό

 

Δασονομείο Έδεσσας

 

Δασονομείο Άρνισσας

 

Δασονομείο Γιαννιτσών

 

Δασαρχείο Αριδαίας

 

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρησης Δασών

 

Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Θήρας, Ιχθυοπονίας & Δασικής Αναψυχήςς

 

Τμήμα Δασοπροστασίας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοικητικό Λογιστικό

 

Δασονομείο Αριδαίας

 

Δασονομείο Φούστανης

 

Δασονομείο Βορεινού

 

Δασονομείο Προμάχων

 

Δασονομείο Όρμας

 

Δασαρχείο Σερρών

 

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Θήρας, Ιχθυοπονίας & Δασικής Αναψυχήςς

 

Τμήμα Δασοπροστασίας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοικητικό Λογιστικό

 

Δασονομείο Σερρών

 

Δασονομείο Χρυσοπηγής

 

Δασονομείο Ν. Ζίχνης

 

Δασονομείο Στρυμωνικού

 

Δασαρχείο Νιγρίτας

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Θήρας, Ιχθυοπονίας & Δασικής Αναψυχής

 

Γραφείο Διοκητικό Λογιστικό

 

Τμήμα Δασοπροστασίας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Δασονομείο Νιγρίτας

 

Δασονομείο Μαυροθάλασσας

 

Δασαρχείο Σιδηροκάστρου

 

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Θήρας, Ιχθυοπονίας & Δασικής Αναψυχήςς

 

Τμήμα Δασοπροστασίας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοικητικό Λογιστικό

 

Δασονομείο Σιδηροκάστρου

 

Δασονομείο Ροδοπόλεως

 

Δασαρχείο Πολυγύρου

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Δασαρχείο Αρναίας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Τμήμα Διοικητικού Λογιστικού

 

Δασαρχείο Κασσάνδρας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Τμήμα Διοικητικό-Λογιστικό

 

Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής

 

Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου

 

Δασαρχείο Διδυμοτείχου

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής

 

Γραφείο Διοικητικό-Λογιστικό

 

Δασαρχείο Σουφλίου

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής

 

Γραφείο Διοικητικό-Λογιστικό

 

Δασαρχείο Ξάνθης

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών  Έργων

 

Τμήμα Διοικητικού - Λογιστικού

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Γραφείο Αναπτύξεως Θήρας, Ιχθυοπονίας και δασικής Αναψυχής

 

Δασαρχείο Σταυρούπολης

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

 

Τμήμα Εκτέλεσης  Δασοτεχνικών  Έργων 

 

Τμήμα Δασοπροστασίας

 

Τμήμα Διοικητικού - Λογιστικού

 

Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής

 

Δασαρχείο Δράμας

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Τμήμα Διοικητικό

 

Δασαρχείο Καβάλας

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοικητικού - Λογιστικού

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Αναπτύξεως Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής.

 

Δασαρχείο Νευροκοπίου

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Προστασίας Δασών

 

Γραφείο Αναπτύξεως Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής.

 

Δασαρχείο Θάσου

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοικητικού - Λογιστικού

 

Γραφείο Προστασίας Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Αναπτύξεως Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής

 

Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τμήμα Αναδασμού & Εποικισμού

 

Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

 

Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης

 

Τμήμα Αναδασμού & Εποικισμού

 

Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

  

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.


 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.