Δελτία Τύπου

Διευθύνσεις PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2011 12:40

  

Συντονιστής

Γραφείο Συντονιστή

 

Δ/νση Πολιτική Προστασίας

 

Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης  

 

Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης

 

Αυτοτελές Τμήμα Π.Α.Μ.-Π.Σ.Ε.Α.

 

Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης

 

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας

 

Δ/νση Διοίκησης

 

Τμήμα Προσωπικού

 

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων Θεσσαλονίκης

 

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων Κομοτηνής

 

Τμήμα Διαφάνειας

 

Τμήμα Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών

 

Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Ημαθίας

 

Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Κιλκίς

 

Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Πέλλης

 

Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Πιερίας

 

Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Σερρών

 

Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Χαλκιδικής

 

Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Δράμας

 

Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Έβρου

 

Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Καβάλας

 

Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Ξάνθης

 

Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Ροδόπης

 

Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Ημαθίας

 

Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Κιλκίς

 

Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Πέλλης

 

Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Πιερίας

 

Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Σερρών

 

Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Χαλκιδικής

 

Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Δράμας

 

Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Έβρου

 

Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Καβάλας

 

Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Ξάνθης

 

Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Ροδόπης

 

Δ/νση Οικονομικού

 

Τμήμα Προϋπολογισμού

 

Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών

 

Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

Τμήμα Κρατικών Οχημάτων

 

Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας

 

Τμήμα Συνοριακών Σταθμών

 

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών

 

Τμήμα Εποπτείας

 

Τμήμα Εκκαθάρισης

 

Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών

 

Τμήμα Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης

 

Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών Κομοτηνής

 

Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 

Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων

 

Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Ημαθίας

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Κιλκίς

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Πέλλης

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Πιερίας

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Σερρών

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Χαλκιδικής

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Δράμας

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Έβρου

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Καβάλας

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Ξάνθης

 

Τμήμα Πληροφορικής N. Ροδόπης

 

Δ/νση Αστικής Κατάστασης Θεσσαλονίκης

 

Τμήμα Ιθαγένειας

 

Τμήμα Πολιτογράφησης  

 

Τμήμα Γραμματείας

 

Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τμήμα Ιθαγένειας   

 

Τμήμα Πολιτογράφησης  

 

Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων  

 

Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας  

 

Τμήμα Γραμματείας  

 

Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης N. Ημαθίας

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης N. Κιλκίς

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης N. Πέλλης

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης N. Πιερίας

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης N. Σερρών

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης N. Χαλκιδικής

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 

Τμήμα Ιθαγένειας   

 

Τμήμα Πολιτογράφησης  

 

Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων  

 

Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας  

 

Τμήμα Γραμματείας  

 

Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης N. Δράμας

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης N. Έβρου

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης N. Καβάλας

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης N. Ξάνθης

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Α΄   

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Β΄  

 

Τμήμα Ελέγχου

 

Τμήμα Γραμματείας

 

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τμήμα Ελέγχου     

 

Τμήμα Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Ημαθίας

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Κιλκίς

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Πέλλης

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Πιερίας

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Σερρών

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Χαλκιδικής

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ροδόπης

 

Τμήμα Ελέγχου     

 

Τμήμα Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Δράμας

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Έβρου

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Καβάλας

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Ξάνθης

 

Γραφείο Γραμματείας

Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

 

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ανατ. Μακ. & Θράκης

 

Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

 

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τμήμα Παρακολούθησης & Προστασίας των Υδατικών Πόρων

 

Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων

 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Επικοινωνίας

 

Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 

Τμήμα Παρακολούθησης & Προστασίας των Υδατικών Πόρων

 

Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων

 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Επικοινωνίας

 

Τμήμα Υδάτων Έβρου

 

Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου

 

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τμήμα Φυσικών Πόρων Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής

Μακεδονίας – Θράκης (Καβάλα)  

 

Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας  

 

Γραφείο Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Σερρών

 

Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Ανατολικής

Μακεδονίας – Θράκης (Κομοτηνή)

 

Γραφείο Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Καβάλας

 

Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Σ.Β.Ε.)

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Αποκατάστασης Ζημιών

 

Τμήμα Προσωρινής Στέγασης και Εκτέλεσης Έργων

 

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού

 

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (μέχρι 30/6/2011)

 

Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

 

Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Διαχ. Έργων

 

Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Τμήμα Διαχείρισης Υδατίνων Πόρων

 

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (μέχρι 30/6/2011)

 

Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

 

Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Διαχ. Έργων

 

Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Τμήμα Διαχείρισης Υδατίνων Πόρων

 

Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (μέχρι 30/6/2011)

 

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

 

Τμήμα Υδραυλικών Έργων

 

Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων

 

Τμήμα Ηλεκτρολογικών & Μηχανολογικών Έργων

 

Τμήμα Οδικής Κυκλοφορίας & Τοπογραφήσεων

 

Τμήμα Εργαστηρίων Δημοσίων 'Εργων

 

Τμήμα Προγράμματος & Μελετών

 

Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (μέχρι 30/6/2011)

 

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

 

Τμήμα Υδραυλικών Έργων

 

Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων

 

Τμήμα Ηλεκτρολογικών & Μηχανολογικών Έργων

 

Τμήμα Οδικής Κυκλοφορίας & Τοπογραφήσεων

 

Τμήμα Εργαστηρίων Δημοσίων 'Εργων

 

Τμήμα Προγράμματος & Μελετών

 

Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (μέχρι 30/6/2011)

 

Τμήμα Συντήρησης

 

Τμήμα Σήμανσης, Σηματοδότησης & Ηλεκτροφωτισμού

 

Τμήμα Εξοπλισμού & Διαχείρισης

 

Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (μέχρι 30/6/2011)

 

Τμήμα Συντήρησης

 

Τμήμα Σήμανσης, Σηματοδότησης & Ηλεκτροφωτισμού

 

Τμήμα Εξοπλισμού & Διαχείρισης

 

Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (μέχρι 30/6/2011)

 

Τμήμα Μελετών

 

Τμήμα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων

 

Τμήμα Εποπτείας Συγκοινωνιακών 'Εργων

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (μέχρι 30/6/2011)

 

Τμήμα Μελετών

 

Τμήμα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων

 

Τμήμα Εποπτείας Συγκοινωνιακών 'Εργων

Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων

 

Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών

 

Τμήμα Επιθεώρησης

 

Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων

 

Τμήμα Δασικό

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών  

 

Τμήμα Εκτέλεσης Έργων  

 

Τμήμα Δασικών Φυτωρίων και Σποροσυλλογής

 

Τμήμα Διοικητικό – Λογιστικό

 

Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών  

 

Τμήμα Εκτέλεσης Έργων  

 

Τμήμα Δασικών Φυτωρίων και Σποροσυλλογής

 

Τμήμα Διοικητικό – Λογιστικό

 

Διεύθυνση Δασών Ροδόπης

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Προστασίας Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων  

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων  

 

Τμήμα Διοικητικό – Λογιστικό

 

Διεύθυνση Δασών Πιερίας

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Προστασίας Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων  

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων  

 

Τμήμα Διοικητικό – Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Βιομηχανιών

 

Διεύθυνση Δασών Δράμας

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών  Έβρου

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών Καβάλας

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών Σερρών

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών Ξάνθης

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών Κιλκίς

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών Ημαθίας

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Διεύθυνση Δασών Πέλλας

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

 

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

 

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Τμήμα Διοικητικού Λογιστικού

 

Δασαρχείο Λαγκαδά

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Τμήμα Διοικητικού Λογιστικού

 

Δασαρχείο Σταυρού

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Δασαρχείο Βέροιας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Προστ.Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Τμήμα Διοικητικού Λογιστικού

 

Δασαρχείο Νάουσας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Προστ.Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Τμήμα Διοικητικού Λογιστικού

 

Δασαρχείο Κιλκίς

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Προστ.Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Δασαρχείο Γουμένισσας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Προστ.Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Δασαρχείο Εδεσσας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Προστ.Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Τμήμα Διοικητικού Λογιστικού

 

Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Ν.Πέλλας

 

Δασαρχείο Αριδαίας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Προστ.Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Τμήμα Διοικητικού Λογιστικού

 

Δασαρχείο Σερρών

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Τμήμα Διοικητικού-Λογιστικού

 

Γραφείο Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων Σερρών

 

Γραφείο Υδραυλικών Έργων Σερρών (ΔΕΚΕ)

 

Γραφείο Συντήρησης Έργων Σερρών

 

Δασαρχείο Νιγρίτας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Προστ.Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Δασαρχείο Σιδηροκάστρου

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Τμήμα Διοικητικού Λογιστικού

 

Δασαρχείο Πολυγύρου

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Δασαρχείο Αρναίας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Τμήμα Διοικητικού Λογιστικού

 

Δασαρχείο Κασσάνδρας

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Τμήμα Διοικητικό-Λογιστικό

 

Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής

 

Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου

 

Δασαρχείο Διδυμοτείχου

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής

 

Γραφείο Διοικητικό-Λογιστικό

 

Δασαρχείο Σουφλίου

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής

 

Γραφείο Διοικητικό-Λογιστικό

 

Δασαρχείο Ξάνθης

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών  Έργων

 

Τμήμα Διοικητικού - Λογιστικού

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Γραφείο Αναπτύξεως Θήρας, Ιχθυοπονίας και δασικής Αναψυχής

 

Δασαρχείο Σταυρούπολης

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

 

Τμήμα Εκτέλεσης  Δασοτεχνικών  Έργων 

 

Τμήμα Δασοπροστασίας

 

Τμήμα Διοικητικού - Λογιστικού

 

Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής

 

Δασαρχείο Δράμας

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Τμήμα Διοικητικό

 

Δασαρχείο Καβάλας

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοικητικού - Λογιστικού

 

Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων

 

Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Αναπτύξεως Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής.

 

Δασαρχείο Νευροκοπίου

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Προστασίας Δασών

 

Γραφείο Αναπτύξεως Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής.

 

Δασαρχείο Θάσου

 

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών

 

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

 

Τμήμα Διοικητικού - Λογιστικού

 

Γραφείο Προστασίας Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

 

Γραφείο Αναπτύξεως Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής

 

Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τμήμα Αναδασμού & Εποικισμού

 

Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

 

Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης

 

Τμήμα Αναδασμού & Εποικισμού

 

Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

  

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.


 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.