Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Δημοσίων Δασών Αρναίας και Χολομώντα και συγκεκριμένα τη λήψη ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων και σύνταξη των σχετικών πινάκων με τη μέθοδο των εξισώσεων.
Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Δημοσίων Δασών Αρναίας και Χολομώντα και συγκεκριμένα τη λήψη ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων και σύνταξη των σχετικών πινάκων με τη μέθοδο των εξισώσεων. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2016 10:40
Το Δασαρχείο Αρναίας διακηρύσσει ότι θα διενεργήσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 και την αριθ. 19347/13-9-2016 (ΑΔΑ: ΩΡΕΡΟΡ1Υ-Ι5Ο) Απόφαση έγκρισης της Δ/νσης Δασών Χαλκιδικής, για την ανάθεση της βοηθητικής εργασίας μελέτης με τίτλο ''Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Δημοσίων Δασών Αρναίας και Χολομώντα και συγκεκριμένα τη λήψη ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων και σύνταξη των σχετικών πινάκων με τη μέθοδο των εξισώσεων'' με προϋπολογισμό 26.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αρναίας στις 27-09-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30–10.00 π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Αρναίας και στο τηλέφωνο 23720-21200 & 21211 από τη Δασολόγο κ. Λάμπου Ελένη.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.