Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2016 09:00

Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τα ύδατα κολύμβησης, η οποία έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ356Β/26-2-2009).

Στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων.

Η Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί το Πρόγραμμα Παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι ακτές κολύμβησης που παρακολουθούνται είναι εκείνες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων καθώς και ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό κ.λπ.). Στις ακτές διενεργούνται δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας και οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Από το έτος 2019 παρακολουθούνται 115 ακτές κολύμβησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και τα αποτελέσματα των αναλύσεων για κάθε μήνα παρατίθενται παρακάτω:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΜΑΪΟΣ 2020

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΜΑΪΟΣ 2019

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΜΑΪΟΣ 2018

Δες την Ταυτότητα και το Χάρτη κάθε ακτής ανά Περιφέρεια/Δήμο:

http://bathingwaterprofiles.gr/custom_search

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγματοληψίας για τις κολυμβητικές περιόδους ανατρέξτε στον ιστοχώρο: http://www.bathingwaterprofiles.gr/monitor_search. 

  • Επιλέξτε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Νομό / Δήμο για τον οποίο ενδιαφέρεστε.
  • Στην λίστα των ακτών που εμφανίζονται, μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Κωδικό σημείου" και θα σας εμφανίσει το σύνολο των δειγματοληψιών που έχουν καταχωρηθεί στη βάση. 
  • Επιλέγοντας την ημερομηνία δειγματοληψίας εμφανίζεται το δελτίο δειγματοληψίας.

 

Παράρτημα I της Οδηγίας 2006/7
Για τα παράκτια και μεταβατικά ύδατα

 

Παράμετρος

Εξαιρετική ποιότητα

Καλή ποιότητα

Επαρκής ποιότητα

Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς


Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)

100

200

185

ISO 7899−1 ή ISO 7899−2

Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)

250

500

500

ISO 9308−3 ή ISO 9308−1

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.