Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Ανακοίνωση για τη λήψη εγγράφων προσφορών για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Έδεσσας έτους 2016
Ανακοίνωση για τη λήψη εγγράφων προσφορών για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Έδεσσας έτους 2016 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 04 Αύγουστος 2016 14:54
Το Δασαρχείο Έδεσσας στα πλαίσια του προγράμματος εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων, λόγω  επείγοντος της εκτέλεσης του έργου για το έτος 2016,  και επειδή διατρέχουμε  ήδη την αντιπυρική περίοδο, θα προβεί στη λήψη σφραγισμένων εγγράφων προσφορών με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί των τιμών μονάδων των εργασιών του τιμολογίου της μελέτης, σε συμπληρωμένο έντυπο της υπηρεσίας, στις 09-08-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81 για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

Είδος εργασίας: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου – Κατασκευή τεχνικών έργων περιοχής Δασαρχείου Έδεσσας» για την κατασκευή 1 σωληνωτού οχετού στο Δημόσιο Δάσος Πύργων - Περαίας , που εγκρίθηκε με την αριθμ. 11823 /30-9-2013 (απόφαση έγκρισης μελέτης)  Δ/νσης Δασών  Πέλλας και επικαιροποιήθηκε - τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 10314/1-8-2016 απόφαση της Δ/νσης Δασών Πέλλας.

Ύψος πίστωσης: Η δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 5.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Εγκρίθηκε με την αριθμ. 30568/28-04-2016 Απόφαση κατανομής ορίου πληρωμών πίστωσης έργου 20014ΕΠ50800003 της ΣΑΕΠ 508 Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΑΔΑ:(6ΥΑΝΟΡ1Υ-ΥΣΚ).
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.