Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου τζιπ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Μ.-Θ. για το έτος 2016.
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου τζιπ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Μ.-Θ. για το έτος 2016. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2016 09:20
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου τζιπ (CPV 34113100-3) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Μ.-Θ. για το έτος 2016 συνολικού προϋπολογισμού, εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (72.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή πενήντα οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (58.064,51€) χωρίς Φ.Π.Α.
Οι προσφορές αποστέλλονται – υποβάλλονται στην υπηρεσία και πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Α.Δ.Μ.-Θ., Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655, Θεσ/νίκη, Γραφείο 7 (στο ισόγειο) το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, ήτοι την Δευτέρα 22/8/2016 και Ώρα 15:00.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.