Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο 2016».
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο 2016». PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 12 Μάιος 2016 11:15

Η Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης  προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο 2016». Με προϋπολογισμό 12.398,40€ και δικαίωμα προαίρεσης 738€, ήτοι σε σύνολο 13.136,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που αποτελεί το Υποέργο του έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο 2016» που είναι ενταγμένο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1820/27-04-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΔΑ: ΩΣΨ67ΛΒ-ΩΙΤ) και με κωδ. 5000916 και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020».
Αντικείμενο του έργου είναι η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στις 56 ακτές κολύμβησης, με αντίστοιχα σημεία δειγματοληψίας,  που περιγράφονται στο Παράρτημα IV του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και τα οποία έχουν προσδιοριστεί με την Α.Π. 10042/25-04-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ: 7Γ1ΜΟΡ1Υ-ΖΧ5).
Σχετικές πληροφορίες δίδονται από την Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στα τηλέφωνα 2313309808 (Τ. Καραγεώργης).
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30 Μαΐου 2016, 10:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 30 Μαΐου 2016, 11:00 π.μ.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.