Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ενός (1) οχήματος τύπου τζιπ για τις ανάγκες του Δασαρχείου Καβάλας.
Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ενός (1) οχήματος τύπου τζιπ για τις ανάγκες του Δασαρχείου Καβάλας. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 07 Οκτώβριος 2015 09:00
Το Δασαρχείο Καβάλας προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ενός (1) οχήματος τύπου τζιπ για τις ανάγκες του Δασαρχείου Καβάλας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 21.000 Ευρώ και η κατανομή αυτού ορίστηκε σύμφωνα με την με αριθ. 26665/6-10-2015 Απόφαση της Δασάρχη Καβάλας (ΑΔΑ: ΩΠ67ΟΡ1Υ – 2ΧΠ). Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων με Ειδ. Φορέα 99723-073 και Κ.Α.Ε. 1731 οικονομικού έτους 2015.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Καβάλας, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Το χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον Ανάδοχο μέχρι 31-12-2015.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και η διακήρυξη, διατίθενται από το Δασαρχείο Καβάλας, οδός Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 65404 ΚΑΒΑΛΑ, Πληροφορίες: κ. Νικόλαο Κόντο, τηλ.: 2510 461807, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.