Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Περίληψη ανακοίνωσης για τη λήψη έγγραφων προσφορών για την εκτέλεση του έργου: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης Δασικού οδικού δικτύου - συντήρηση Δασικού οδικού δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2015».
Περίληψη ανακοίνωσης για τη λήψη έγγραφων προσφορών για την εκτέλεση του έργου: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης Δασικού οδικού δικτύου - συντήρηση Δασικού οδικού δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2015». PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 14 Σεπτέμβριος 2015 11:35
Ο Δασάρχης Κιλκίς ανακοινώνει τη λήψη σφραγισμένων εγγράφων προσφορών άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 9 του Π.Δ. 437/81, για την εκτέλεση με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, των εργασιών του Έργου: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου - Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2015, με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ50800003 της ΣΑΕΠ 508 Τροπ. 0 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης του ΠΔΕ 2015» και περιλαμβάνονται στις ανεκτέλεστες εργασίες της εγκεκριμένης μελέτης: «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2015» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου των εργασιών της μελέτης σε συμπληρωμένο έντυπο της υπηρεσίας. Η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών  θα ανατεθεί στο μειοδότη που θα δώσει τη μεγαλύτερη έκπτωση. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Η διαδικασία  θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δασαρχείου Κιλκίς, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας ανάθεσης έργων και εργασιών δι’ αυτεπιστασίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθ. 9 του Π.Δ. 437/81, όπως έχει ορισθεί με την αριθ. 6062/20-05-2014 απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. Κιλκίς, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 6662/15-6-2015 απόφασή της, την 22-9–2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα, την 30-9–2015, ημέρα Τετάρτη και χωρίς άλλη έκδοση απόφασης ή δημοσίευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την Ανακοίνωση – Συγγραφή Υποχρεώσεων, να λάβουν γνώση της μελέτης και να λάβουν το πρωτότυπο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Κιλκίς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται επίσης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δασαρχείου Κιλκίς, οδός 21ης Ιουνίου 207, 3ος όροφος, τηλέφωνο: 2341022400 (αρμόδιος κ. Γ. Καγιάννης ή κ. Χ. Ρακιτζόπουλος).
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.