Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Απόφαση διενέργειας λήψης εγγράφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την υλοποίηση του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015»
Απόφαση διενέργειας λήψης εγγράφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την υλοποίηση του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015» PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 29 Αύγουστος 2015 15:04

Το Δασαρχείο Σταυρούπολης διακηρύσσει ότι για την υλοποίηση με αυτεπιστασία του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015» προϋπολογισμού μελέτης 10.200,00 € (με Φ.Π.Α) και κατανεμημένη πίστωση 6.000,00 €, προτίθεται να προβεί σε λήψη εγγράφων (σφραγισμένων) προσφορών από την επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ.437/1981.
Το σύστημα προσφοράς είναι: Μειοδοσία μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών (άρθρο 9 του Ν.3669/2008).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δασαρχείο Σταυρούπολης.
Σε περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη, η λήψη εγγράφων προσφορών θα επαναληφθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο και χρόνο χωρίς νέα ανακοίνωση.
Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται:
α) Εγγυητική  Επιστολή Συμμετοχής αξίας 98,00 €
β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
γ) Φορολογική ενημερότητα
δ) Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π για έργα Πρασίνου ή πτυχίο Ε.Δ.Δ.Ε.
ε) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν τελεί υπο πτώχευση.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.