Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Τακτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη ενός αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου-Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2015»
Τακτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη ενός αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου-Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2015» PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 06 Ιούλιος 2015 13:05

 

Το Δασαρχείο Αριδαίας προκηρύσσει Δημόσιο Τακτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου-Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2015» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αριθ.7518/30-6-2015 (ΑΔΑ: 65Φ5ΟΡ1Υ-4ΝΞ) απόφαση Δ/νσης Δασών Πέλλας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Αριδαίας που εγκρίθηκε με την αριθ. 3670/31-3-2015 (ΑΔΑ: 66ΕΖΟΡ1Υ-ΟΞ4) απόφαση της Δ/νσης Δασών Πέλλας και για ύψος δαπάνης μέχρι 26.999,99 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015, κατανομή Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 (Έργο 2014ΣΕ58400003) από το οποίο μας κατανεμήθηκε το ποσόν των 27.000,00 ευρώ με την αριθ. πρωτ. 6724/17-6- 2015 (ΑΔΑ: 6ΝΗ5ΟΡ1Υ-ΨΣΜ) απόφαση Δ/νσης Δασών Πέλλας κατόπιν της με αριθ.125997/10-6-2015 (ΑΔΑ: 6101465ΦΘΗ-ΩΓΨ) απόφασης ΥΠΑΠΕΝ περί Έγκρισης διάθεσης πίστωσης ΣΑΕ 584.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμ. 3822/27-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΟΡ1Υ-ΤΝ9) απόφαση του Δ/ντή Δασών Πέλλας, την 16–07–2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 23–07–2015, ημέρα Πέμπτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.