Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Περίληψη διακήρυξης Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2015»
Περίληψη διακήρυξης Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2015» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2015 09:50

 

Το Δασαρχείο Αριδαίας προκηρύσσει Δημόσιο Τακτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αριθ.7519/30-6-2015 (ΑΔΑ: ΩΣΖΤΟΡ1Υ-295) απόφαση Δ/νσης Δασών Πέλλας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Αριδαίας που εγκρίθηκε με την αριθ. 3670/31-3-2015 (ΑΔΑ: 66ΕΖΟΡ1Υ-ΟΞ4) απόφαση της Δ/νσης Δασών Πέλλας και για ύψος δαπάνης μέχρι 26.999,99 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2015, από το οποίο μας κατανεμήθηκε το ποσόν των 27.000,00 ευρώ με την αριθ. πρωτ. 125590/2650/11-6-2015 (ΑΔΑ: ΩΤ5Ν465ΦΘΗ-Ι0Ψ) απόφαση ΥΠΑΠΕΝ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμ. 3822/27-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΟΡ1Υ-ΤΝ9) απόφαση του Δ/ντή Δασών Πέλλας, την 16–07–2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 23–07–2015, ημέρα Πέμπτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.