Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Συνοριακών Σταθμών Ευζώνων, Προμαχώνα και Κήπων–Καστανέων–Ορμένιου, για το διάστημα 2015 - 2016.
Προκήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Συνοριακών Σταθμών Ευζώνων, Προμαχώνα και Κήπων–Καστανέων–Ορμένιου, για το διάστημα 2015 - 2016. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 14 Μάιος 2015 09:25
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας (CPV 90911200-8) για την κάλυψη των αναγκών των Συνοριακών Σταθμών: α) Ευζώνων, β) Προμαχώνα και γ) Κήπων – Καστανέων- Oρμενίου χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, για το διάστημα από 01.07.2015 – 31.12.2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες  ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (391.093,58€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%, τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (317.962,26 €) χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 02/06/2015 10:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: 22/06/2015 14:00 μ.μ.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.