Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο Βοηθητική εργασία μελέτης υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη μέρους της Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Δασικού Συμπλέγματος Δημοσίων Δασών Αλμωπίας
Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο Βοηθητική εργασία μελέτης υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη μέρους της Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Δασικού Συμπλέγματος Δημοσίων Δασών Αλμωπίας PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 28 Απρίλιος 2015 09:35
Ο Δασάρχης Αριδαίας Προκηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για το έργο: «ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Εργασίες υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη μέρους της Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Δασικού Συμπλέγματος Δημοσίων Δασών Αλμωπίας 2015-2024», σύμφωνα με την με αριθμό 4727/24-04-2015 (ΑΔΑ: ΩΧ8ΨΟΡ1Υ-ΙΧ6) απόφαση έγκρισης της Δ/νσης Δασών Πέλλας.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 19.924,89 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και η χρηματοδότησή του είναι από την Α.Δ.Μ.Θ. (προϋπολογισμός εξόδων) στον Ειδικό Φορέα 99-723/073 σε βάρος του ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων». Η πίστωση έχει εγκριθεί με την 23177/23-03-2015 απόφ. της Δ/νσης Οικονομικού του Τμήματος Προϋπολογισμού της Α.Δ.Μ.Θ. (ΑΔΑ: 7ΠΔΑΟΡ1Υ-Ο4Ψ) και βεβαιώθηκε με την αριθμό 3932/03-04-2015 απόφαση Δ/νσης Οικονομικού Ν.Πέλλας (ΑΔΑ: 67ΩΟΟΡ1Υ-ΥΦΞ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (προκήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κλπ στοιχεία φακέλου) από την Διαύγεια ή από την έδρα του Δασαρχείου Αριδαίας (τηλ. 2384021242).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμ. 3822/27-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΡΟΡ1Υ-ΤΝ9) απόφαση του Δ/ντή Δασών Πέλλας, την 06-05-2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ . (λήξη επίδοσης προσφορών). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 13-05-2015, ημέρα Τετάρτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.