Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης δαπανών από εξωτερικό συνεργάτη Ορκωτό Λογιστή.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης δαπανών από εξωτερικό συνεργάτη Ορκωτό Λογιστή. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2014 09:50

Η ∆/νση ∆ασών Κιλκίς στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “AITOLOS: Cross-border collaboration to fight illegal logging and timber trade to protect trans-boundary  Greek-F.Y.R.O.M. ecosystems”, στα πλαίσια του προγράµµατος IPA «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», το οποίο  συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους των  συµµετεχόντων χώρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ.β του  αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005 καλείται εξωτερικός συνεργάτης Ορκωτός Λογιστής (Εταιρεία ή Φυσικό Πρόσωπο) να καταθέσει προσφορά για την 14PROC002299280 2014-09-22 ανάθεση έργου µε  αντικείµενο την προετοιµασία και υποβολή φακέλου προς πιστοποίηση στην Μονάδα ∆, Αρχή Πληρωµής.
Από 22/9/2014 έως 26/9/2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν µε συστηµένη επιστολή, στην έδρα της ∆/νσης ∆ασών Κιλκίς, επί της οδού Αριστοτέλους 18, Κιλκίς – 61100, 5ος όροφος - γραφείο Πρωτοκόλλου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει από 19/10/2014 έως 22/10/2014 στην έδρα του Π.Τ.Α Κεντρικής Μακεδονίας και της Γενικής ∆/νσης ∆ασών της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Μακεδονίας  -Θράκης  µε  ευθύνη  και  έξοδα του αναδόχου.
Πληροφορίες για διαδικαστικά θέµατα και προδιαγραφές: κα. Γαρυφαλιά Ιντζίδου Τηλ. (+30) 2313309760 & 2341022658, φαξ: (+30) 2341024691, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.