Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια βιολογικού σκευάσματος για την καταπολέμηση του εντόμου της πιτυοκάμπης στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, έτους 2014
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια βιολογικού σκευάσματος για την καταπολέμηση του εντόμου της πιτυοκάμπης στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, έτους 2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2014 14:08

 

 

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια βιολογικού σκευάσματος για την καταπολέμηση του εντόμου της πιτυοκάμπης στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης Δασαρχείου Θεσσαλονίκης για το έτος 2014, συνολικού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (53.097,35€ χωρίς Φ.Π.Α.).

ΕΙΔΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

με Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

Βιολογικό σκευάσμα για την καταπολέμηση του εντόμου της πιτυοκάμπης στο Π.Δ.Θ. Δασαρχείου Θεσσαλονίκης

3.087lt

60.000€

53.097,35


Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ ανά μονάδα όγκου , με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Η προσφορά θα πρέπει να αφορά το σύνολο του υπό προμήθεια είδους.

Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές και οι αντιπροσφορές.
 
 

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη 11  (Θεσσαλονίκη) Αίθουσα Συσκέψεων - Ισόγειο

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10.00 π.μ.2.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης έτους 2014, στον ΚΑΕ 1643 ως ακολούθως:

Ειδικός Φορέας 

Αύξων αριθμός ανάληψης στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμών της Υ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης

99723/073

68618 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.