Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη για την ανάθεση της βοηθητικής εργασίας µελέτης µε τίτλο "∆ράσεις προσδιορισµού και καταγραφής του διαθέσιµου ξυλώδους λήµµατος της Π.Ε. Κιλκίς µε λήψη δοκιµαστικών επιφανειών"
Προκήρυξη για την ανάθεση της βοηθητικής εργασίας µελέτης µε τίτλο "∆ράσεις προσδιορισµού και καταγραφής του διαθέσιµου ξυλώδους λήµµατος της Π.Ε. Κιλκίς µε λήψη δοκιµαστικών επιφανειών" PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2014 11:05
Η ∆ιεύθυνση ∆ασών Κιλκίς προκηρύσσει την ανάθεση της βοηθητικής εργασίας µελέτης µε τίτλο «∆ράσεις προσδιορισµού και καταγραφής του διαθέσιµου ξυλώδους λήµµατος της Π.Ε. Κιλκίς µε λήψη δοκιµαστικών επιφανειών (preparation activities and analysis of future available wood of forests of Kilkis region) που εντάσσεται στα πλαίσια του Support for developing technical pecifications andoperational plan with regards to combating illegal logging” µε προϋπολογισµό 20.312,00€ (χωρίς ΦΠΑ) ή 24.983,76 € (µε ΦΠΑ).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ στοιχεία φακέλου έργου) από την ∆ιαύγεια ή από την έδρα της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Κιλκίς Αριστοτέλους 18 µέχρι τις 01-09-2013.
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 02-09-2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2313309762, Fax 23410 24691, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γουζούνης Ευάγγελος.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.