Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Ανακοίνωση λήψης έγγραφων προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ "ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ", έτους 2014».
Ανακοίνωση λήψης έγγραφων προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ "ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ", έτους 2014». PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 25 Ιούλιος 2014 13:40

Το ∆ασαρχείο Σταυρούπολης ανακοινώνει την διενέργεια διαδικασίας λήψης έγγραφων προσφορών µετά από ανακοίνωση και άνευ δηµοπρασίας, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ "ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ", έτους 2014» µε λήψη έγγραφων προσφορών (από Επιτροπή της παρ. 4 του αρθρ. 9 του Π.∆. 437/81) και µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς: µειοδοσία µόνο πάνω στο ποσοστό εργολαβικού οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών (άρθρ. 4, περ.ε, του Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε).
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 10.000,00 € µε Φ.Π.Α. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις του Ειδικού φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου.
Η λήψη έγγραφων προσφορών θα γίνει στις 31 του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σταυρούπολης, σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. πρωτ. 9199/16-07-2014 Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου.
Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύµφορη για το ∆ηµόσιο ή αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διενεργηθεί, τότε θα επαναληφθεί στις 07-08-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. στον ίδιο τόπο και µε τους ίδιους όρους χωρίς άλλη ανακοίνωση.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και το Τεύχος Τεχνική Περιγραφή - Τιµολόγιο - Προϋπολογισµός του έργου, από το ∆ασαρχείο Σταυρούπολης (Σταυρούπολη, Τ.Κ. 67062).
Πληροφορίες, τηλ.: 2542022218 & τηλ.- φαξ.: 2542021004, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι ο κος Τσολακίδης Θεόδωρος.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.