Δελτία Τύπου

Αρχική Διαύγεια
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
ΩΨΧΘΟΡ1Υ-ΗΑ7 «Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός Νομού».
26/06/2017 14:54:52  
7Σ85ΟΡ1Υ-3ΑΓ αποδεσμευση απο ορουσ και υποχρεωσεισ κατσιολα γεωργιο για 5 στρ λευκοφυτείας απο καν εε 1257/99 ...
26/06/2017 14:50:42  
ΩΞΛ9ΟΡ1Υ-ΝΙ7 «Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός Νομού».
26/06/2017 14:49:48  
7076ΟΡ1Υ-ΣΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 072/9832 ΠΟΣΟΥ 1.000€
26/06/2017 14:34:28  
ΩΣΝ0ΟΡ1Υ-0Ν8 Εξέταση της από 05-05-2017 προσφυγής του Δημάρχου Δοξάτου κ.Δαλακάκη Δημητρίου κατά των υπ’ αριθμ. ...
26/06/2017 14:33:38  
ΨΨΠΙΟΡ1Υ-ΦΤΕ «Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός Νομού».
26/06/2017 14:26:13  
6ΒΤΓΟΡ1Υ-Ι03 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 073/9931 ΠΟΣΟΥ 509,85
26/06/2017 14:17:25  
ΩΒΤ0ΟΡ1Υ-ΙΕΦ Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράνομα τοποθετημένα διαφημιστικά πλαίσια της εταιρείας με την επ ...
26/06/2017 14:13:55  
ΨΞ99ΟΡ1Υ-8ΨΧ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
26/06/2017 14:10:40  
6Δ1ΨΟΡ1Υ-Ο29 «Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός Νομού».
26/06/2017 14:08:52  
ΨΦΩ9ΟΡ1Υ-9ΡΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 071/0722 ΠΟΣΟΥ 1.000€
26/06/2017 14:00:27  
693ΘΟΡ1Υ-Ψ1Γ «Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός Νομού».
26/06/2017 14:00:12  
ΨΙΣΡΟΡ1Υ-8ΩΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ Ε ...
26/06/2017 13:49:12  
7ΞΣ5ΟΡ1Υ-ΟΩΜ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΣΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΝ ΕΕ 1257. ...
26/06/2017 13:47:02  
Ω6Ν0ΟΡ1Υ-26Κ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 071/0719 ΠΟΣΟΥ 1.000€
26/06/2017 13:40:24  
ΨΟΒΨΟΡ1Υ-ΞΡΟ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Τσαμκιράνη Δημήτριο του Φωτίου (αρχηγό ομάδας) για τη λειτουργί ...
26/06/2017 13:37:45  
ΨΘΟΗΟΡ1Υ-ΕΩ9 «Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός Νομού».
26/06/2017 13:35:58  
6ΧΑΕΟΡ1Υ-192 Ανάθεση εργασιών συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων και FAX για τις ανάγκες του Δασαρχείου Σε ...
26/06/2017 13:25:19  
6ΧΨΜΟΡ1Υ-6Α8 Ανάθεση προμήθειας σφραγίδων για τις ανάγκες του Δασαρχείου Σερρών
26/06/2017 13:22:08  
ΩΡ6ΥΟΡ1Υ-8ΣΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
26/06/2017 13:20:31  
6Ζ93ΟΡ1Υ-ΩΨΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 072/0721 ΠΟΣΟΥ 14.960€
26/06/2017 13:19:49  
ΨΩΖΘΟΡ1Υ-1ΨΖ Απαλλαγή του επενδυτή ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παντελή του Φραγκούλη από τις υποχρεώσεις του Προγράμματος «Δάσ ...
26/06/2017 13:19:32  
ΨΨΩ8ΟΡ1Υ-ΡΑΥ Επικύρωση της αριθμ. 16/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπ ...
26/06/2017 13:18:31  
78ΓΩΟΡ1Υ-Μ58 Απαλλαγή του επενδυτή ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗ Ηλία του Λεβέντη από τις υποχρεώσεις του Προγράμματος «Δάσωση γεω ...
26/06/2017 13:17:36  
ΨΛΟΖΟΡ1Υ-6ΣΛ Ανάθεση προμήθειας αντιστάσεων θερμομητέρων για το εκτροφείο θηραμάτων Χρυσοπηγής Σερρών
26/06/2017 13:16:21  
6ΨΖΖΟΡ1Υ-Κ41 Απαλλαγή του επενδυτή ΣΤΟΙΚΟ Δημήτριου του Σωτηρίου από τις υποχρεώσεις του Προγράμματος «Δάσωση γ ...
26/06/2017 13:12:49  
ΩΦΣΗΟΡ1Υ-7ΟΛ Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής εκκολαπτικών-επωαστικών μηχανών –θερμομητέρων για τις α ...
26/06/2017 13:10:36  
ΩΘ29ΟΡ1Υ-ΡΑΩ Απαλλαγή του επενδυτή ΚΕΣΕΔΟΠΟΥΛΟΥ Σταύρου του Παναγιώτη από τις υποχρεώσεις του Προγράμματος «Δάσ ...
26/06/2017 13:10:17  
ΩΦΚΛΟΡ1Υ-2ΛΠ Απαλλαγή της επενδύτριας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ελευθερία του Αλέξανδρου από τις υποχρεώσεις του Προγράμματος ...
26/06/2017 13:08:50  
ΨΘ5ΝΟΡ1Υ-2ΚΕ Απαλλαγή του επενδυτή ΚΙΣΣΑ Δημήτριου του Γεωργίου από τις υποχρεώσεις του Προγράμματος «Δάσωση γε ...
26/06/2017 13:05:08  
ΩΥΤΓΟΡ1Υ-93Δ Πράξη χαρακτηρισμου κατά τις διατάξεις του αρθ. 14 του Ν998/79 εδαφικής έκτασης 2.550τμ Τ.Κ. Χρυσοκε ...
26/06/2017 12:58:25  
ΩΛΛΑΟΡ1Υ-ΤΣΝ Χορήγηση άδεια χρήσης νερού του Κοτσιάνη Ευάγγελου και της Βασβάνη Μαρίας από γεώτρηση αγροτικής χρή ...
26/06/2017 12:50:11  
ΩΣΩ2ΟΡ1Υ-8ΝΣ Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «Εργασίες Βελτίωσης, Εκσυγχρονισμού και Επ ...
26/06/2017 12:47:54  
ΩΩΦΝΟΡ1Υ-ΠΤΜ Συμφωνητικό δέσμευσης καυσοξύλων
26/06/2017 12:42:07  
Ω7Ο0ΟΡ1Υ-0ΛΨ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 073/0721 ΠΟΣΟΥ 50.000€
26/06/2017 12:41:39  
638ΤΟΡ1Υ-ΤΜΦ Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος στο Δήμο Νέστου που αφορά την υδροληψία από εξωποτάμιο ταμιευτήρα και ...
26/06/2017 12:36:23  
6ΗΝ2ΟΡ1Υ-29Ω Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 152/2017 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Α ...
26/06/2017 12:30:47  
6Σ21ΟΡ1Υ-ΜΔΤ υπερκαταναλωση
26/06/2017 12:20:45  
ΨΕΛΖΟΡ1Υ-Ο3Ε Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής τετράτροχων οχημάτων των Υπηρεσιώ ...
26/06/2017 12:19:45  
ΨΨΙ4ΟΡ1Υ-6ΡΜ Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη «Λειτου ...
26/06/2017 12:19:00  
6ΡΩΞΟΡ1Υ-ΠΗΣ υπερκατανάλωση
26/06/2017 12:15:39  
ΩΓ74ΟΡ1Υ-ΜΟ1 Απόφαση έγκρισης του πρακτικού της πρώτης συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμώ ...
26/06/2017 12:07:40  
6822ΟΡ1Υ-Ρ53 Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Επείγ ...
26/06/2017 12:07:39  
7Ν0ΑΟΡ1Υ-Μ60 Πράξη χαρακτηρισμου κατα τις διατάξεις του αρθ. 14 του Ν998/79 εδαφικης έκτασης 2.550τμ αγροκτηματος ...
26/06/2017 12:02:53  
ΨΡΤ0ΟΡ1Υ-ΩΕ7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 073/0843 ΠΟΣΟΥ 998,20€
26/06/2017 12:01:20  
ΩΖ27ΟΡ1Υ-ΛΣ4 Ανάθεση προμήθειας αντιστάσεων θερμομητέρων για το εκτροφείο Χρυσοπηγής Σερρών
26/06/2017 11:56:17  
ΩΧΧΨΟΡ1Υ-5Ρ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 073/0843 ΠΟΣΟΥ 390,60€
26/06/2017 11:44:38  
62ΘΓΟΡ1Υ-56Σ Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 7.590 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή αγροκτήματος "Κρηστώνη", Τ ...
26/06/2017 11:43:27  
Ω9ΠΛΟΡ1Υ-3ΤΑ Χορήγηση άδεια χρήσης νερού στην Τριανταφύλλου Μπιγή από γεώτρηση αγροτικής χρήσης (άρδευση) στο αγ ...
26/06/2017 11:39:20  
6ΙΘΤΟΡ1Υ-ΝΒ6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΑΣΗΣ
26/06/2017 11:37:00  
6ΛΠΤΟΡ1Υ-ΑΓ3 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασ ...
26/06/2017 11:36:57  
68ΑΓΟΡ1Υ-ΛΗΠ Ακύρωση της υπ΄ αριθ. 80/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών
26/06/2017 11:34:33  
Ω3ΧΖΟΡ1Υ-ΠΚΠ Έλεγχος νομιμότητας της ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. 63/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξ ...
26/06/2017 11:30:58  
6ΗΞΜΟΡ1Υ-44Υ Χορήγηση άδειας απουσίας διευκόλυνσης υπαλλήλου
26/06/2017 11:28:53  
7Ξ59ΟΡ1Υ-ΔΟ7 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασ ...
26/06/2017 11:26:20  
ΩΦΡΔΟΡ1Υ-1ΛΑ Απαλλαγή του δικαιούχου Τζαμακλή Γεωργίου του Χαριλάου από το Πρόγραμμα ΄΄Δάσωση Γεωργικών Γαιών» το ...
26/06/2017 11:25:56  
ΩΕΔΠΟΡ1Υ-0ΑΔ 2η Διάθεση χρηματοδότησης του Δασαρχείου Κασσάνδρας των πιστώσεων του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσιν ...
26/06/2017 11:23:18  
7Τ9ΖΟΡ1Υ-29Ζ Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασ ...
26/06/2017 11:17:12  
62ΞΚΟΡ1Υ-Κ5Β Ορισμός Ταμία & 3ου Μέλους Ελεγκτικής Επιτροπής Κυνηγετικού Συλλόγου Σταυρούπολης Ξάνθης
26/06/2017 11:09:58  
7ΖΕΡΟΡ1Υ-7Λ1 Ανάκληση της 9925/18.04.1961 απόφασης Νομάρχη Σερρών περί παραχωρήσεως έναντι τιμήματος στο Γεωργικό ...
26/06/2017 11:08:54  
71ΕΡΟΡ1Υ-ΑΩ9 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ
26/06/2017 11:05:04  
6Φ54ΟΡ1Υ-ΘΜΡ Συγκρότηση επιτροπής κρίσης νέων κυνηγών
26/06/2017 11:03:07  
ΩΟΨΩΟΡ1Υ-3Κ5 «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 301/20-01-2017 & 8998/25-04-2017 αποφάσεων Συγκρότησης Επιτροπών Δασαρχ ...
26/06/2017 10:55:01  
ΩΕ89ΟΡ1Υ-6Κ1 Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός ορίων Νομού δήμος Αλεξανδρούπολης
26/06/2017 10:53:21  
6ΜΖΠΟΡ1Υ-30Ω 1η Διάθεση χρηματοδότησης του Δασαρχείου Κασσάνδρας των πιστώσεων του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσιν ...
26/06/2017 10:51:56  
ΩΔΗΥΟΡ1Υ-19Δ Χορήγηση άδεια χρήσης νερού στην εταιρεία Τριανταφύλλου Μπιγή & ΣΙΑ Ο.Ε. από γεώτρηση αγροτικής χρήσ ...
26/06/2017 10:48:45  
6Μ7ΕΟΡ1Υ-ΕΟ2 Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από αιρετό του Δήμου Σιντικής
26/06/2017 10:45:59  
7ΜΧΝΟΡ1Υ-7ΘΠ Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
26/06/2017 10:44:36  
ΩΚ14ΟΡ1Υ-ΟΦΝ Τροποποίηση Άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών - μη επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 8 ...
26/06/2017 10:44:27  
6Δ3ΚΟΡ1Υ-8ΟΩ Έγκριση οδήγησης κρατικών αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού.
26/06/2017 10:42:08  
6ΞΛΓΟΡ1Υ-ΗΗΒ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 073/1311 ΠΟΣΟΥ 2.479,91
26/06/2017 10:41:43  
6ΡΦΡΟΡ1Υ-Ν5Υ Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από αιρετούς του Δήμου Σιντικής
26/06/2017 10:34:18  
ΩΑ45ΟΡ1Υ-Ω0Β Έγκριση οδήγησης κρατικών αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού.
26/06/2017 10:33:48  
7ΗΝ7ΟΡ1Υ-ΓΝΧ Ανάθεση ανανέωσης δεκαεπτά (17) συμβολαίων συντήρησης και υποστήριξης των Servers του Computer room ...
26/06/2017 10:21:37  
73ΕΗΟΡ1Υ-82Χ Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από υπαλλήλους του Δήμου Σιντικής που δεν κατέχ ...
26/06/2017 10:20:29  
675ΩΟΡ1Υ-6ΥΖ Έλεγχος νομιμότητας της αριθ.90/2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμ ...
26/06/2017 10:12:33  
60Θ5ΟΡ1Υ-59Θ Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Φυτωριακές εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού έτους 201 ...
26/06/2017 10:08:47  
6ΠΕΞΟΡ1Υ-19Β Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από υπάλληλο του Δήμου Ηράκλειας
26/06/2017 10:06:44  
Ω0Λ9ΟΡ1Υ-ΜΓ8 Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ενός (1) αυτοκινήτου του Δήμου Ηράκλειας
26/06/2017 09:58:21  
7ΞΨΜΟΡ1Υ-8ΥΞ Έγκριση υπέρβασης κατανάλωσης καυσίμων
26/06/2017 09:52:33  
7147ΟΡ1Υ-058 Έλεγχος νομιμότητας της σε ορθή επανάληψη αριθ.84/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ...
26/06/2017 09:48:47  
ΩΓ7ΘΟΡ1Υ-8ΨΛ Επικύρωση της αριθ 323/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
26/06/2017 09:48:08  
ΩΓ4ΤΟΡ1Υ-ΕΣΣ Επικύρωση της αριθ 303/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
26/06/2017 09:44:48  
Ω0ΟΔΟΡ1Υ-Φ45 Εντολή Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού
26/06/2017 09:33:03  
ΩΣΕΘΟΡ1Υ-99Η Αίτηση για καθορισμό ποσού αποζημίωσης
26/06/2017 09:29:44  
ΩΖ82ΟΡ1Υ-Ζ7Ω Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός ορίων Νομού δήμος Σαμοθράκης
26/06/2017 09:24:59  
ΩΡΨ2ΟΡ1Υ-2Μ9 Χορήγηση άδειας εξετάσεων στην υπάλληλο της υπηρεσίας μας Μαγδαληνή Χατζηδημητρίου του Νικολάου του ...
26/06/2017 09:24:30  
ΩΡΕΖΟΡ1Υ-7ΥΕ Μη άσκηση αντιρρήσεων επί πράξεως χαρακτηρισμού και αφορά στη θέση «ΑΤ 165 & 166» της κτηματικής πε ...
26/06/2017 09:14:41  
6Θ01ΟΡ1Υ-Π4Ν Μη άσκηση αντιρρήσεων επί πράξεως χαρακτηρισμού και αφορά στη θέση ''Α.Τ.132'' της κτηματικής περιοχ ...
26/06/2017 09:08:46  
ΩΧ1ΖΟΡ1Υ-Θ9Θ Ανάκληση της υπ’ αριθ. πρωτ. 6836/28-8-2008 Απόφασης του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ...
26/06/2017 09:03:36  
7ΥΧΓΟΡ1Υ-ΝΗ9 ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
26/06/2017 09:02:27  
7Κ6ΖΟΡ1Υ-Ψ94 Αποστολή δικαιολογητικών δαπάνης ποσού 665,00 ευρώ
26/06/2017 08:58:27  
7ΞΖ2ΟΡ1Υ-Π86 Αποστολή δικαιολογητικών Δαπάνης ποσού 450,00 ευρώ
26/06/2017 08:50:05  
ΩΡΚΙΟΡ1Υ-Σ14 Αποστολή δικαιολογητικών για πληρωμή
26/06/2017 08:48:54  
6ΕΥΠΟΡ1Υ-3ΧΙ Αποστολή δικαιολογητικών για πληρωμή
26/06/2017 08:47:37  
ΩΝΛΒΟΡ1Υ-Δ24 Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών εκτός διοικητικών ορίων Ν. Θ ...
26/06/2017 08:47:36  
ΩΜΖΤΟΡ1Υ-Μ2Η Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Δράμας, εκτός διοικη ...
26/06/2017 08:43:41  
ΩΣΑΘΟΡ1Υ-ΦΘ4 «Εισήγηση Εγκρισης Πρακτικού ΙΙ ,για το έργο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ ...
26/06/2017 08:42:31  
7ΝΜΚΟΡ1Υ-Ω2Ρ Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 59/2017 απόφασης του Δ.Σ Διδ/χου, περί έγκρισης της 5ης ανα ...
26/06/2017 08:41:47  
7ΞΦ8ΟΡ1Υ-Κ7Ο «Εισήγηση Εγκρισης Πρακτικού ΙΙ ,για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑ ...
26/06/2017 08:40:17  
7ΧΨΡΟΡ1Υ-Η14 Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 149/2017 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Αλεξ/πολης, περί έγκρι ...
26/06/2017 08:39:05  
7ΓΥ0ΟΡ1Υ-ΗΥ4 Δημοσίευση απόφασης αποδοχής παραίτησης ειδικού συνεργάτη
26/06/2017 08:38:54  
7ΓΗΧΟΡ1Υ-ΩΦΜ Δημοσίευση μιας (1) απόφασης πρόσληψης υπαλλήλων στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
26/06/2017 08:32:19  
6ΠΥΟΟΡ1Υ-ΖΨΒ Δημοσίευση περίληψης απόφασης περί αναδρομικού διορισμού υπαλλήλου
26/06/2017 08:27:30  
Ω192ΟΡ1Υ-ΘΨΩ Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 163/2017 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Αλεξ/πολης, περί έγκρι ...
26/06/2017 08:26:48  
Ω84ΓΟΡ1Υ-ΖΟΙ Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Δράμας, εκτός διοικη ...
26/06/2017 08:20:07  
6ΠΧ7ΟΡ1Υ-ΣΞΕ Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περουσίας Μακεδονίας - Θρά ...
26/06/2017 08:14:54  
66ΙΡΟΡ1Υ-ΣΗΜ Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, τεμ. με αριθ. 8119, Σ.Δ. 1961, Αγροκτήματος Αλιστράτης, Δ.Κ. Αλιστράτης ...
26/06/2017 08:14:41  
Ω91ΜΟΡ1Υ-ΒΓΔ Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης 3.125,00 τ.μ., τεμάχιο με αριθ. 8091, Σ.Δ. 1961, Αγροκτήματος Αλιστράτης ...
26/06/2017 08:07:26  
7ΑΑ5ΟΡ1Υ-ΨΑΩ Πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα
26/06/2017 08:01:17  
ΩΘΝΨΟΡ1Υ-Γ5Η Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού
26/06/2017 07:50:09  
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Syzefxis
Syzefxis
Civil protection