Δελτία Τύπου

Αρχική Διαύγεια
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
6ΦΜ9ΟΡ1Υ-ΙΓΘ Ορισμός επιβλέποντα της σύμβασης με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση ...
12/12/2017 15:30:47  
60ΛΚΟΡ1Υ-Δ9Σ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΜΠΟΝΤΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ
12/12/2017 15:23:09  
6Λ1ΩΟΡ1Υ-ΑΥ7 Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στην Αναστασιάδου Άννα του Ιωάννη για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης ...
12/12/2017 15:17:46  
ΨΩ02ΟΡ1Υ-5ΥΝ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 152/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ...
12/12/2017 15:15:37  
Ψ79ΗΟΡ1Υ-ΟΛΒ «Εξέταση προσφυγής της Αφροδίτης Τσαρτσαρή και λοιπών συνολικά εξήντα δύο (62) προσφευγόντων κατά τη ...
12/12/2017 15:08:42  
ΩΧΡΜΟΡ1Υ-Ψ7Ζ Πιστοποιητικού περί οριστικού και αμετάκλητου χαρακτηρισμού έκτασης της αριθ. 2/ 2017 απόφαση ΤΕΕΑ ...
12/12/2017 15:06:06  
ΩΞΧ7ΟΡ1Υ-ΖΨΓ Χορήγηση Άδειας Χρήσης Νερού στους Κρεμλίδη Θεόφιλο και Φουτζιτζίδη Δημοσθένη από έργο υδροληψίας αγ ...
12/12/2017 15:05:16  
7ΤΔ2ΟΡ1Υ-2Ι9 Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών Ι) ΟΤΑ Καβάλας μελέτη Μ001 και ΙΙ) ΟΤΑ Ν. Η ...
12/12/2017 14:52:50  
ΩΤΙΘΟΡ1Υ-ΑΑ7 Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον ΜΕΜΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης (άρδευση), ...
12/12/2017 14:46:56  
Ω7ΝΧΟΡ1Υ-ΞΒ8 Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικού Χάρτη ΟΤΑ Ξάνθης
12/12/2017 14:45:17  
ΨΝ99ΟΡ1Υ-ΨΞΔ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 19/2017 απόφασης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μα ...
12/12/2017 14:41:32  
Ω2ΣΖΟΡ1Υ-5Θ7 Χορήγηση Άδειας Χρήσης Νερού για αγροτική χρήση (άρδευση) στον Σκεντερίδη Χρυσόστομο από έργο υδρολη ...
12/12/2017 14:40:21  
ΩΘΕΙΟΡ1Υ-224 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα παραγωγής ...
12/12/2017 14:38:10  
ΨΑ5ΩΟΡ1Υ-Π0Δ Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 20 ...
12/12/2017 14:33:07  
Ψ7Ζ6ΟΡ1Υ-ΔΟΦ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στην ΣΙΔΕΡΑ ΕΛΕΝΗ, για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης (άρδευση) στο ...
12/12/2017 14:31:44  
ΨΥΝΠΟΡ1Υ-ΘΓ3 Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Δ.Ε. Αιγείρου Μέσης ...
12/12/2017 14:31:32  
ΩΡΙ0ΟΡ1Υ-ΚΓ8 Επικύρωση της αριθ.672/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης
12/12/2017 14:25:00  
7ΑΕΠΟΡ1Υ-ΣΨΦ Συμφωνητικό προμήθειας φυραμάτων
12/12/2017 14:24:56  
ΩΔ4ΛΟΡ1Υ-ΔΒΩ Έγκριση μετακίνησης ενός Υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας ...
12/12/2017 14:20:16  
ΩΒΝ7ΟΡ1Υ-ΝΥ2 Εγκριση κατ υπερβαση
12/12/2017 14:16:53  
6ΧΨΚΟΡ1Υ-9ΔΓ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον Γάτσο Γεώργιο του Σταύρου για τη λειτουργία γεώτρησης αγροτικής χρ ...
12/12/2017 14:14:08  
6Γ6ΡΟΡ1Υ-ΡΙΧ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στην ΚΩΦΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης (άρδευση) ...
12/12/2017 14:07:37  
ΨΘΚ5ΟΡ1Υ-9ΙΕ Έγκριση αγοράς ενός καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου τύπου ΒΑΝ από το ελεύθερο εμπόριο για τις α ...
12/12/2017 14:03:06  
ΨΦ5ΔΟΡ1Υ-ΖΙΛ Θεώρηση και έγκριση αναμορφωμένου προϋπολογισμού έτους 2017 Κ.Σ. Δοξάτου
12/12/2017 14:01:47  
66ΤΧΟΡ1Υ-ΞΒ6 Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ενός (1) καινούργιου διπλοκάμπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Do ...
12/12/2017 14:01:28  
601ΞΟΡ1Υ-6ΜΤ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 18 απόφαση της 9ης συνεδρίασης/2017 του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμ ...
12/12/2017 14:01:25  
7Τ45ΟΡ1Υ-ΧΝ5 Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικού Χάρτη ΟΤΑ Εδεσσας Π.Ε. Πέλλας
12/12/2017 13:59:19  
7ΦΛΗΟΡ1Υ-ΒΞ8 Αποστολή της αριθ. 90/2017 Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης
12/12/2017 13:57:50  
ΨΞΙ4ΟΡ1Υ-39Ρ ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
12/12/2017 13:56:11  
6ΣΡΚΟΡ1Υ-ΨΟ9 Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΟΦΟΚΛΗ, για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης (άρδευση ...
12/12/2017 13:55:32  
ΨΠΒΥΟΡ1Υ-ΔΓΗ Αποστολή της αριθ. 89/2017 Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης
12/12/2017 13:55:31  
6346ΟΡ1Υ-ΒΔ8 Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Γιακούπ Νασμίν του Σαλή, για τη λειτουργία γεώτρησης για αγροτ ...
12/12/2017 13:53:22  
ΨΣ6ΥΟΡ1Υ-ΔΛ1 Αποστολή της αριθ. 88/2017 Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης
12/12/2017 13:52:18  
ΨΕΣΙΟΡ1Υ-Ε4Κ Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
12/12/2017 13:49:57  
Ψ3Ω9ΟΡ1Υ-Σ6Τ Συμφωνητικό προμήθειας κτηνιατρικών φαρμάκων και κτηνιατρικού υλικού
12/12/2017 13:48:12  
Ψ3ΦΤΟΡ1Υ-ΖΦΒ Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
12/12/2017 13:46:24  
ΩΨΦ9ΟΡ1Υ-Τ01 Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Γιακούπ Νασμίν του Σαλή, για τη λειτουργία γεώτρησης για αγροτ ...
12/12/2017 13:46:24  
ΨΣΒΡΟΡ1Υ-ΜΦΚ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 2014ΕΠ50800003 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 508
12/12/2017 13:42:07  
6ΜΠΣΟΡ1Υ-ΔΟΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
12/12/2017 13:41:22  
ΨΚΨΖΟΡ1Υ-ΧΥΑ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον ΜΩΥΣΙΔΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟ, για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης (άρδευση), ...
12/12/2017 13:40:43  
Ψ1Η7ΟΡ1Υ-ΟΝ3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
12/12/2017 13:38:42  
ΩΖΣΖΟΡ1Υ-3ΟΡ Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
12/12/2017 13:35:56  
73ΛΨΟΡ1Υ-ΑΦΡ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟΥΓΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2014ΕΠ50800003 ΤΗΣ ΣΑΕ 508
12/12/2017 13:34:32  
Ω7ΝΨΟΡ1Υ-ΙΞΦ Αποστολή της αριθ. 87/2017 Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης
12/12/2017 13:32:54  
ΩΡΡΝΟΡ1Υ-ΣΝΦ Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
12/12/2017 13:32:14  
ΩΨΨΙΟΡ1Υ-ΑΦ3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
12/12/2017 13:27:41  
Ω2ΥΡΟΡ1Υ-ΤΝΑ «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους του Δήμου Βόλβης , που δεν κατέχ ...
12/12/2017 13:26:10  
6Ρ0ΧΟΡ1Υ-2Τ1 Αποστολή της αριθ. 86/2017 Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης
12/12/2017 13:23:23  
Ψ7Ε9ΟΡ1Υ-41Κ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον Σαμαρά Αθανάσιο του Ιορδάνη για τη λειτουργία γεώτρησης αγροτικής ...
12/12/2017 13:23:11  
ΨΤΥΠΟΡ1Υ-ΞΟ9 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής συντήρησης οχημάτων Δ/νσης Δασών Ν. Πιερίας
12/12/2017 13:21:43  
Ω4ΧΙΟΡ1Υ-Λ76 Αποστολή της αριθ. 85/2017 Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης
12/12/2017 13:17:13  
6ΔΒΙΟΡ1Υ-ΑΞΝ Έγκριση Μελέτης «Αναβάθμισης & Εκσυγχρονισμού Δασικού Φυτωρίου ...
12/12/2017 13:09:32  
72Δ9ΟΡ1Υ-ΨΧΝ Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
12/12/2017 13:01:16  
6Ω7ΑΟΡ1Υ-ΗΗΜ Πιστοποιητικό περί του οριστικού και αμετακλήτου χαρακτηρισμού έκτασης
12/12/2017 12:59:50  
ΩΕ0ΞΟΡ1Υ-ΒΚΣ Ανάθεση προμήθειας κτηνιατρικών φαρμάκων και κτηνιατρικού υλικού
12/12/2017 12:54:59  
69ΤΠΟΡ1Υ-Φ3Ξ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΞΗΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΠΕΥΚΗΣ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ...
12/12/2017 12:52:04  
ΨΛΜΛΟΡ1Υ-1Λ6 Σύμβαση ανάθεσης παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Επείγουσες εργ ...
12/12/2017 12:47:44  
ΨΛΗΦΟΡ1Υ-ΨΩΘ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
12/12/2017 12:46:04  
722ΞΟΡ1Υ-9ΑΔ Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός ορίων Νομού, δήμος Αλεξανδρούπολης ».
12/12/2017 12:45:50  
Ψ9Ω4ΟΡ1Υ-1ΗΤ Άδεια χρήσης νερού στην ομάδα με αρχηγό τον Λαφατζή Γεώργιο του Δημητρίου για τη λειτουργία αγροτική ...
12/12/2017 12:35:35  
ΨΩ18ΟΡ1Υ-ΝΨΙ Έγκριση κατ εξαίρεση
12/12/2017 12:34:16  
ΩΕ79ΟΡ1Υ-ΓΑΝ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 290/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας Ν. Δ ...
12/12/2017 12:30:19  
7ΣΗΗΟΡ1Υ-ΥΑ0 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 194/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου ...
12/12/2017 12:27:56  
ΩΗΤ7ΟΡ1Υ-ΟΘ8 Εξέταση προσφυγής της Χατζηδημητρίου Χριστίνας του Λεωνίδα, κατοίκου Δ.Δ. Θεολόγου Θάσου, κατά της α ...
12/12/2017 12:24:08  
69Θ6ΟΡ1Υ-2ΔΜ Πιστοποιητικό περί του οριστικού και αμετακλήτου χαρακτηρισμού έκτασης
12/12/2017 12:22:37  
6ΒΗΠΟΡ1Υ-Π4Υ Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
12/12/2017 12:20:33  
63ΤΕΟΡ1Υ-Ψ6Χ Ανανέωση άδειας χρήσης νερού της εταιρίας «Σ.Σαουλίδης & Σία Ε.Π.Ε.» για τη λειτουργία γεώτρησης πο ...
12/12/2017 12:13:01  
69Β7ΟΡ1Υ-5ΓΓ Έγκριση πρακτικού παραλαβής εκτελεσθέντων έργων
12/12/2017 12:11:32  
ΨΞΩΥΟΡ1Υ-ΗΗΔ Τροποποίηση της Απόφασης Ανάθεσης προμήθειας φορητής συσκευής πλοήγησης GPS, για την αντιμετώπιση α ...
12/12/2017 12:10:54  
ΨΟΙΒΟΡ1Υ-ΟΗΡ Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
12/12/2017 12:10:07  
6Ο6ΥΟΡ1Υ-ΛΧ6 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
12/12/2017 12:07:20  
Ω213ΟΡ1Υ-Ζ0Ω Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 242/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου, σχετικά με τη ...
12/12/2017 12:04:22  
6Ι69ΟΡ1Υ-ΠΡΨ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 20/2017 απόφασης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μα ...
12/12/2017 12:04:19  
6ΔΟΚΟΡ1Υ-ΙΜΔ Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
12/12/2017 12:03:55  
69Θ1ΟΡ1Υ-9ΧΓ «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος από υπαλλήλους της Περιφέρει ...
12/12/2017 12:02:17  
ΩΚ45ΟΡ1Υ-Η05 Σύσταση Ομάδας υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου «Enhancing biodiversity thr ...
12/12/2017 12:01:53  
65Σ4ΟΡ1Υ-Κ7Ν Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
12/12/2017 12:00:54  
ΩΒΘΗΟΡ1Υ-0ΑΜ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 388/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κ.Νευροκοπίου.
12/12/2017 11:59:47  
ΩΓΠΗΟΡ1Υ-ΛΗΨ Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
12/12/2017 11:58:15  
7ΗΒΓΟΡ1Υ-Δ3Ζ Επικύρωση της αριθ.671/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης
12/12/2017 11:56:53  
Ω8ΧΘΟΡ1Υ-ΚΟ4 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 266/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου σχετικά με την 19 ...
12/12/2017 11:56:46  
6485ΟΡ1Υ-8ΛΞ Έγκριση κίνησης
12/12/2017 11:56:33  
6ΖΜΡΟΡ1Υ-39Σ Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
12/12/2017 11:55:49  
611ΨΟΡ1Υ-ΞΔΛ Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης εμβαδού 100,00 τ.μ.- 100,00 τ.μ.- 100,00 τ.μ. & 297,79 τ.μ., στ ...
12/12/2017 11:55:16  
6ΩΥ9ΟΡ1Υ-Π3Θ Επικύρωση της αριθ.670/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης
12/12/2017 11:55:11  
ΩΟ8ΑΟΡ1Υ-ΤΓΥ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 253/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου σχετικά με την 13 ...
12/12/2017 11:54:27  
7ΧΛΧΟΡ1Υ-ΙΞΚ Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
12/12/2017 11:53:39  
7Χ1ΚΟΡ1Υ-ΑΔ4 Επικύρωση της αριθ.669/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης
12/12/2017 11:52:53  
61ΣΕΟΡ1Υ-ΚΔΔ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 265/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου σχετικά με την 17 ...
12/12/2017 11:52:02  
ΩΑΖΝΟΡ1Υ-ΑΜΒ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
12/12/2017 11:51:42  
ΩΓΑΗΟΡ1Υ-Ο1Α Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
12/12/2017 11:50:50  
Ω3Τ2ΟΡ1Υ-ΩΦΗ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 386/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κ.Νευροκοπίου σχετικά ...
12/12/2017 11:49:41  
6Β4ΠΟΡ1Υ-3Θ5 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 81/2017 (ορθή επανάληψη)απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ι ...
12/12/2017 11:47:25  
ΩΧ2ΠΟΡ1Υ-Κ5Λ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 378/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κ.Νευροκοπίου σχετικά ...
12/12/2017 11:47:16  
Ψ4ΛΤΟΡ1Υ-535 Έγκριση κατ εξαιρεση οδηγησης
12/12/2017 11:46:20  
7Ν7ΛΟΡ1Υ-7ΑΞ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
12/12/2017 11:43:47  
73ΡΡΟΡ1Υ-ΤΚ7 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
12/12/2017 11:39:25  
ΩΕ5ΧΟΡ1Υ-ΣΜ0 Χορήγηση Άδειας Χρήσης Νερού για αγροτική χρήση (άρδευση) στον Σισμανίδη Σταύρο (ομαδική) από έργο υ ...
12/12/2017 11:38:51  
644ΑΟΡ1Υ-ΞΩΤ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
12/12/2017 11:34:14  
6ΓΓΠΟΡ1Υ-53Δ Επικύρωση της αριθ 127/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας Κολινδρού
12/12/2017 11:24:08  
6Ε00ΟΡ1Υ-ΒΩ1 Απευθείας ανάθεση προμήθειας πέντε (5) πινακίδων σήμανσης για την οριοθέτηση της περιοχής μελέτης αν ...
12/12/2017 11:20:11  
ΨΗ3ΤΟΡ1Υ-Γ4Β Επικύρωση της αριθ.625/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
12/12/2017 11:17:24  
78ΥΚΟΡ1Υ-ΓΥ4 Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΘΩΜΑ για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης (άρδευση) στο ...
12/12/2017 11:15:42  
6Τ47ΟΡ1Υ-Σ3Ε Εξαίρεση απο την αποσυρση επβατικων οχηματων ανω των 1400κ.ε
12/12/2017 11:14:21  
ΨΠΑΧΟΡ1Υ-Δ75 “Μη άσκηση αντίρρησης κατά της 26380/01-12-2017 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Αλεξανδρούπολης”.
12/12/2017 11:11:06  
Ω5ΗΡΟΡ1Υ-ΒΑΩ Σύμβαση Κατακύρωση της σύμβασης για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ο ...
12/12/2017 11:09:16  
7ΑΓ1ΟΡ1Υ-Κ9Λ “Μη άσκηση αντίρρησης κατά της 24844/24-11-2017 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Αλεξανδρούπολης”.
12/12/2017 11:08:38  
ΩΔΧΘΟΡ1Υ-ΩΗΟ “Μη άσκηση αντίρρησης κατά της 26378/01-12-2017 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Αλεξανδρούπολης”.
12/12/2017 11:05:47  
6Φ41ΟΡ1Υ-6ΚΩ “Μη άσκηση αντίρρησης κατά της 27050/06-12-2017 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Αλεξανδρούπολης”.
12/12/2017 11:03:45  
7ΤΣΓΟΡ1Υ-ΦΡ3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΦΕΚ:ΟΚΑ ΣΑΝΤΙΚ-ΓΚΙΟΥΡΑ ΡΟΜΙΝΑ-ΓΚΙΟΥΣΙ ΤΖΕΣΙΚΑ
12/12/2017 11:03:38  
ΩΞΘΚΟΡ1Υ-6ΡΕ “Μη άσκηση αντίρρησης κατά της 23575/24-11-2017 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Αλεξανδρούπολης”.
12/12/2017 11:01:29  
7ΜΚΜΟΡ1Υ-84Ψ “Μη άσκηση αντίρρησης κατά της 27253/07-12-2017 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Διδυμοτείχου”.
12/12/2017 10:59:01  
708ΗΟΡ1Υ-0ΜΠ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
12/12/2017 10:54:51  
6ΩΡ5ΟΡ1Υ-ΝΚ7 Παράταση ισχύος της υπ’αριθμ. πρωτ. 44136/19.09.2016 άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρ ...
12/12/2017 10:44:10  
63ΟΘΟΡ1Υ-ΚΡΥ Απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού Δασαρχείου Θεσσαλονίκης
12/12/2017 10:43:27  
6ΖΞΑΟΡ1Υ-ΡΣ2 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών.
12/12/2017 10:33:00  
7ΤΧΤΟΡ1Υ-Σ0Ξ Δασική αστυνομική απαγορευτική διάταξη συστάδας 15β δημοτικού δάσους Νάουσας
12/12/2017 10:31:25  
70ΧΗΟΡ1Υ-099 Τροποποίηση- Ανανέωση- Κωδικοποίηση της με αρ.πρωτ. 6239/16.7.07 ΑΕΠΟ Γ.Γ. Π.Κ.Μ. για την υφιστάμενη ...
12/12/2017 10:29:30  
78ΕΧΟΡ1Υ-Ζ2Ρ Απαλλαγή της δικαιούχου Τουρλάκη Αικατερίνης του Γεωργίου από το Πρόγραμμα «Δάσωση γεωργικών γ ...
12/12/2017 10:26:32  
ΩΓΔ0ΟΡ1Υ-Λ52 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκποίησης κατασχεθέντων δασικών προϊόντων
12/12/2017 10:25:35  
63Ξ2ΟΡ1Υ-ΒΤΕ Απαλλαγή του δικαιούχου Χατζηγεωργίου Σταύρου του Δημητρίου από το Πρόγραμμα «Δάσωση γεωργικών γ ...
12/12/2017 10:22:19  
71ΓΠΟΡ1Υ-50Ε Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκποίησης κατασχεθέντων δασικών προϊόντων
12/12/2017 10:21:16  
ΩΑΗΖΟΡ1Υ-938 Απαλλαγή του δικαιούχου Χατζηγιάννη Ιωάννη του Τραϊανού από το Πρόγραμμα «Δάσωση γεωργικών γαιών ...
12/12/2017 10:19:20  
62ΜΗΟΡ1Υ-ΖΕ6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΚΑΪΑΣ
12/12/2017 10:17:11  
Ω39ΟΟΡ1Υ-Σ1Δ Ανάθεση προμήθειας φυραμάτων
12/12/2017 10:16:01  
ΩΕΘΛΟΡ1Υ-Ρ2Σ Σύμβαση για την ανάθεση των εργασιών « Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή - Αναδασωτικές και καλλιε ...
12/12/2017 10:15:49  
62ΦΕΟΡ1Υ-ΨΡΨ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
12/12/2017 10:10:18  
64ΗΛΟΡ1Υ-ΚΩΟ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 81/2017 (ορθή επανάληψη)απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ι ...
12/12/2017 10:09:37  
6Ψ7ΜΟΡ1Υ-ΔΨΤ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΦΕΚ:ΤΑΛΟ ΝΤΕΒΙΣ-ΜΑΧΜΟΥΤΑΪ ΑΝΕΣΤΗΣ-ΣΑΛΛΑ ΡΟΝΑΛΝΤΟ-ΖΕΛΕΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12/12/2017 10:06:24  
6ΞΝΔΟΡ1Υ-ΛΤΞ Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αντιπυρικής προστασίας δημοσίων δασών κ ...
12/12/2017 10:02:07  
ΩΝΝΘΟΡ1Υ-ΚΔ4 Έγκριση του δεύτερου σταδίου του έργου παροχής Υποστηρικτικών εργασιών, στα πλαίσια της σύμβασης «Ε ...
12/12/2017 09:58:12  
6ΦΜ6ΟΡ1Υ-4Ρ5 Εγκριση της αριθμ. 242/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας.
12/12/2017 09:54:17  
Ω6ΜΚΟΡ1Υ-026 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
12/12/2017 09:54:10  
71ΔΖΟΡ1Υ-ΓΡΙ «Επικύρωση της αριθμ. 265/2017 απόφασης του ΔΣ Δήμου Πύδνας - Κολινδρού,που αφορά στον καθορισμό τιμ ...
12/12/2017 09:49:25  
ΩΦΚ6ΟΡ1Υ-ΜΛΟ Παραχώρηση λήμματος χωρίς δημοπρασία στον Α.Δ.Σ. Νικηφόρου «Η Πρόοδος»
12/12/2017 09:40:30  
ΩΓΣΠΟΡ1Υ-Ο5Ι Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 188/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΚΠΑΔΟ του Δή ...
12/12/2017 09:36:04  
6ΘΝΤΟΡ1Υ-ΠΞΝ Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 180/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΚΠΑΔΟ του Δήμ ...
12/12/2017 09:33:23  
Ω2ΡΖΟΡ1Υ-4ΜΜ Απαλλαγή του δικαιούχου Σαπουντζή Δημητρίου του Κωνσταντίνου από το Πρόγραμμα «Δάσωση γεωργικώ ...
12/12/2017 09:30:38  
ΩΞΧΜΟΡ1Υ-ΟΩ0 Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 92/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας αν ...
12/12/2017 09:30:30  
6ΞΝΩΟΡ1Υ-620 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΦΕΚ:ΣΚΕΜΠΙ ΤΖΟΑΝΑ-ΣΚΕΜΠΙ ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ
12/12/2017 09:26:42  
6Π3ΚΟΡ1Υ-ΠΕΨ Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 667/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης ...
12/12/2017 09:23:29  
Ω14ΞΟΡ1Υ-ΓΣ8 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΦΕΚ: ΝΤΟΤΣΙ ΝΤΑΝΙΕΛΑ-ΝΤΟΤΣΙ ΙΖΑΜΠΕΛΑ-ΛΑΖΡΙ ΙΛΝΤΑ
12/12/2017 09:22:49  
783ΟΟΡ1Υ-Κ9Η " Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών δαπάνης 9.996,88 ευρώ για μίσθωσης με ωρομίσθιο ενός ( 1 ...
12/12/2017 09:20:40  
ΩΔ62ΟΡ1Υ-40Υ Μερική ανάκληση της υπ’ αριθ. 20/9-9-1997 (ΦΕΚ 811 τ.Δ¢/24-9-1997) Απόφασης του Δ/ντή Δασών ...
12/12/2017 09:19:36  
64Ρ7ΟΡ1Υ-3Ε6 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 166,70 τ.μ., η οποία βρίσκεται στη θέση "Βόρεια όρια Πελεκητής" ...
12/12/2017 09:19:07  
6ΩΡΗΟΡ1Υ-ΤΘ4 Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 379/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας ...
12/12/2017 09:18:20  
Ω3ΑΜΟΡ1Υ-Ω6Χ Έγκριση Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των Παραδοτεών για το έτος 2017 του έργου με τίτλο «Παρακολούθ ...
12/12/2017 09:16:52  
7ΓΤΝΟΡ1Υ-Κ9Ρ Δ.Α.Δ. βοσκής συστάδας 1α συνιδιόκτητου δάσους Σελίου
12/12/2017 09:15:06  
7ΤΗ9ΟΡ1Υ-ΣΟΛ Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 2Β/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης ...
12/12/2017 09:13:19  
6Φ5ΧΟΡ1Υ-70Η ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
12/12/2017 09:11:38  
Ω03ΝΟΡ1Υ-Ο67 Εξαίρεση του ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας ελεύθερου επαγγελματία του Ειδικού Συνεργάτη του Δή ...
12/12/2017 09:10:23  
ΩΓΓΨΟΡ1Υ-Μ57 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού ...
12/12/2017 09:08:49  
7ΔΘΠΟΡ1Υ-ΒΘΕ Μερική ανάκληση της υπ’ αριθ. Δ. 2827/7-11-1977 (ΦΕΚ 96 τ.Δ¢/7-3-1978) Απόφασης του Νομάρχη ...
12/12/2017 09:05:32  
Ω31ΕΟΡ1Υ-ΥΗ2 Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ΄ υπέρβαση του κατά μήνα καθορισθέντος ανώτατου ορίου από όχημα της ...
12/12/2017 08:57:59  
7ΞΦΞΟΡ1Υ-ΩΗΤ Πράξη Χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 836,58 τ.μ. στη θέση Χασκάρα της Δημ. Κοιν. Λιτοχώρου του Δήμου ...
12/12/2017 08:54:52  
73Ψ3ΟΡ1Υ-Ω0Ζ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
12/12/2017 08:50:09  
6ΟΧ9ΟΡ1Υ-Κ7Λ Θεωρηση και Εγκριση Τεχνικής Έκθεσης
12/12/2017 08:45:48  
ΩΝΚ8ΟΡ1Υ-ΖΧΟ Δικαιλογητικά δαπάνης για πληρωμή
12/12/2017 08:28:30  
61Γ5ΟΡ1Υ-ΗΞ8 Έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Περ ...
12/12/2017 08:26:01  
7ΘΠΘΟΡ1Υ-8ΧΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 071/2799 ΠΟΣΟΥ 10.044€
12/12/2017 08:18:29  
6Ε1ΝΟΡ1Υ-ΡΘΦ Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επικράτη ...
12/12/2017 08:12:51  
Ω958ΟΡ1Υ-ΞΑ6 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 207/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου Ν. ...
12/12/2017 08:12:11  
ΩΟ36ΟΡ1Υ-ΒΩΡ Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου Θάσου, που ...
12/12/2017 07:59:27  
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.