Δελτία Τύπου

Αρχική Διαύγεια
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
ΨΠΛ6ΟΡ1Υ-1ΩΞ ΘΕΜΑ 5ο. Εξέταση προσφυγής του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά της με Α.Π.: 54450/12.10.2018 απόφαση τ ...
17/12/2018 17:40:48  
7ΧΞΙΟΡ1Υ-7ΦΦ ΘΕΜΑ 9ο. Εξέταση προσφυγής του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικ ...
17/12/2018 15:31:38  
ΩΦ9ΚΟΡ1Υ-ΥΙ9 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής για τις υπηρεσίες «Μίσθωση μηχανήματο ...
17/12/2018 15:06:37  
7ΖΞ8ΟΡ1Υ-3ΙΧ Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των ...
17/12/2018 14:53:19  
6ΦΗ3ΟΡ1Υ-2Δ0 Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος της ΠΕ Σερρών στο Νομό Θεσσαλονίκης.
17/12/2018 14:36:08  
ΩΚΡ9ΟΡ1Υ-ΑΒΕ Απάντηση σε αίτηση
17/12/2018 14:22:14  
9ΠΦΓΟΡ1Υ-16Τ Aπόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του ΚΕΙ
17/12/2018 14:15:53  
ΩΣΓΑΟΡ1Υ-0ΙΛ Aπόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1β
17/12/2018 14:11:40  
78Ι6ΟΡ1Υ-ΗΚΘ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν4332/2015.
17/12/2018 14:11:00  
60Φ4ΟΡ1Υ-1ΔΡ Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού ΑΔΜΘ Νοεμβρίου 2018
17/12/2018 14:10:03  
7ΔΝ1ΟΡ1Υ-7ΡΧ «Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ' υπέρβαση του κατά Νοεμβρίου 2018 μήνα καθορισθέντος ανωτάτου ορ ...
17/12/2018 14:09:58  
Ω4ΖΦΟΡ1Υ-ΞΕ1 Έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου από την Θεματική Αντιπεριφερειάρχη Υγείας κα ...
17/12/2018 14:01:32  
ΩΞΣΕΟΡ1Υ-ΔΥΕ Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών– Τακτοποιητικού (Α.Π.Ε.) για την πράξη «Ανάπτυξη Δικτύο ...
17/12/2018 13:58:01  
ΨΚΦΜΟΡ1Υ-7ΔΩ Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος ΚΥ 9883 από υπάλληλους του Τελωνείου Ξάνθης ...
17/12/2018 13:57:47  
ΨΣΕΛΟΡ1Υ-476 Σύμβαση για την προμήθεια 175 μπαλών τύρφης των 200 lt, 300 σάκων περλίτη των 100 lt και 6 σάκων λιπ ...
17/12/2018 13:56:59  
ΩΧΑ6ΟΡ1Υ-2ΝΩ Ορισμός επιβλεπόντων «Βοηθητική εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό ογκομετρικώ ...
17/12/2018 13:49:34  
7ΖΔ2ΟΡ1Υ-ΙΞΛ Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός έδρας
17/12/2018 13:48:28  
ΩΨΛΚΟΡ1Υ-ΗΣΘ «Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ' υπέρβαση του κατά Οκτωβρίου 2018 μήνα καθορισθέντος ανωτάτου ορίο ...
17/12/2018 13:45:45  
7ΤΠ0ΟΡ1Υ-ΩΥΓ Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός έδρας
17/12/2018 13:38:19  
ΩΤ11ΟΡ1Υ-ΛΒΦ Παράταση χρόνου υλοτομίας της συστάδας 3β του Δημόσιου Δάσους Τριλόφου Ν. Πιερίας
17/12/2018 13:22:57  
7ΜΓ7ΟΡ1Υ-ΜΘ8 «Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός Νομού».
17/12/2018 13:15:32  
6ΖΡ4ΟΡ1Υ-ΒΨ2 Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. ΧΑΛΗΛ ΣΑΧ ΙΣΜΑΗΛ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ (αρχηγός ομάδας) για τη λειτουργία ...
17/12/2018 13:03:35  
ΨΤΧ7ΟΡ1Υ-ΟΛΙ Παράταση χρόνου υλοτομίας της συστάδας 39α του Συνιδιόκτητου Δάσους Καταλωνίων Ν. Πιερίας
17/12/2018 13:02:04  
6ΤΦΙΟΡ1Υ-1ΨΧ Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυτευτικού υλικού από το δασικό φυτώριο της Οργάνης στο δασικό φυτώριο τ ...
17/12/2018 13:00:20  
6ΚΤΣΟΡ1Υ-ΥΒ9 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης συνολικού εμβαδού 18.723,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση "Βόρεια Ανθοχωρ ...
17/12/2018 12:57:32  
64ΡΤΟΡ1Υ-6ΔΣ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στην κα. ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για τη λειτουργία γεώτρησης γ ...
17/12/2018 12:53:11  
ΨΕΨ1ΟΡ1Υ-ΛΔ4 Έγκριση κίνησης των υπηρεσιακών φορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου Διδυμοτείχου με αριθμό κυκλοφο ...
17/12/2018 12:49:15  
ΩΝ2ΗΟΡ1Υ-Ρ87 Πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα για την επέμβαση επί ιδιωτικής έκτασης με τη μορφή δάσους της παρ. 1 τ ...
17/12/2018 12:46:13  
Ω2Ο9ΟΡ1Υ-ΝΧΘ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. ΧΑΛΗΛ ΣΑΧ ΙΣΜΑΗΛ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ (αρχηγός ομάδας) για τη λειτουργία ...
17/12/2018 12:43:40  
ΩΘΩΟΟΡ1Υ-8ΛΑ Συμφωνητικό ανάθεσης εργασίας «Βοηθητική εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό ογ ...
17/12/2018 12:42:33  
ΩΡΥΛΟΡ1Υ-ΕΦΖ « Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ενός (01) καινούργιου φορτηγού απορριμματοφόρου οχήματος για τις ανάγκ ...
17/12/2018 12:30:40  
66ΔΖΟΡ1Υ-ΙΘ3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών « ...
17/12/2018 12:30:26  
ΨΥΜΨΟΡ1Υ-ΣΙ2 Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος στον ΤΟΕΒ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ για τη λειτουργία γεώτρησης με κωδική ονομα ...
17/12/2018 12:24:15  
ΨΚΔΑΟΡ1Υ-Ψ3Ι Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με βάση το ν. 4332/2015
17/12/2018 12:18:07  
6ΓΕΒΟΡ1Υ-ΨΙΞ Ακύρωση της αριθ.901/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών
17/12/2018 12:10:54  
6ΛΧ9ΟΡ1Υ-ΧΨΕ «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Μπίτη Κωνσταντίνο του Αθανασίου για τη λειτουργία γεώτρησης γι ...
17/12/2018 12:05:47  
6ΑΘ9ΟΡ1Υ-ΕΣ1 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4332/2015
17/12/2018 12:03:16  
6Ζ27ΟΡ1Υ-ΞΡΧ «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Σβίγγα Νικόλαο του Αλεξάνδρου για τη λειτουργία γεώτρησης για ...
17/12/2018 11:59:28  
ΩΠΩ9ΟΡ1Υ-ΒΞΖ "Έγκριση πρωτοκόλλου πιστοποίησης εργασιών δαπάνης α) 6.694,10 ευρώ για την μίσθωση με ωρομίσθιο εν ...
17/12/2018 11:57:19  
ΩΠΔΝΟΡ1Υ-Κ4Κ Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5068/1356/19-12-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γρ ...
17/12/2018 11:55:43  
ΩΜΔ3ΟΡ1Υ-Ι5Γ αποφαση εγκρισης πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών συνοπτικου διαγωνισμού της 27-11-2018
17/12/2018 11:53:34  
ΩΝΞΤΟΡ1Υ-Ι5Η «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Στρατηλάτη Κωνσταντίνο του Κυριάκου για τη λειτουργία γεώτρηση ...
17/12/2018 11:50:50  
6Μ8ΧΟΡ1Υ-7ΓΙ Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης…Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑΑ Παγγαίο ...
17/12/2018 11:49:13  
641ΥΟΡ1Υ-1Υ3 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 93.236,56 τ.μ στη θέση ...
17/12/2018 11:47:20  
Ω9ΞΖΟΡ1Υ-ΨΡΒ Εντολή πληρωμής δαπάνης επτακοσίων τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (703,22€) για την εξόφληση του έ ...
17/12/2018 11:30:25  
ΨΩΗ1ΟΡ1Υ-Α9Ο Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με βάση το ν. 4332/2015
17/12/2018 11:29:36  
6ΦΩΨΟΡ1Υ-Ν21 Δημοπρασία 1,00 χκμ καυσοξύλων δρυός κατασχεθέντων
17/12/2018 11:28:24  
ΩΞ5ΩΟΡ1Υ-03Η Έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Κιλκίς, για το μήνα Νοέμβριο 20 ...
17/12/2018 11:27:32  
Ψ6ΥΤΟΡ1Υ-7Υ6 Άδεια χρήσης νερού στο Δήμο Σερρών για τη λειτουργία γεώτρησης υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου-κ ...
17/12/2018 11:25:57  
ΨΕΧ4ΟΡ1Υ-Ξ8Ρ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4332/2015
17/12/2018 11:25:39  
7Μ1ΜΟΡ1Υ-ΩΜΦ Δημοπρασία 6,00 χκμ καυσοξύλων τραχείας πεύκης κατασχεθέντων
17/12/2018 11:23:27  
72Η0ΟΡ1Υ-Γ4Ζ Εντολή πληρωμής δαπάνης τριακοσίων δέκα τριών ευρώ και δέκα λεπτών (313,10€) για την εξόφληση του έρ ...
17/12/2018 11:22:32  
6Ω1ΔΟΡ1Υ-54Μ Απόρριψη αίτησης της εταιρείας « FHL Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ», για τη διαδικασία έγκρισης ...
17/12/2018 11:22:02  
ΨΞ4ΔΟΡ1Υ-ΥΚ7 Απόφαση 2η μείωσης εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων του έργου: Διάνοιξη δασικού δρόμου αντιπυρικής ...
17/12/2018 11:19:29  
ΩΨ4ΔΟΡ1Υ-0ΦΜ Έγκριση αγοράς ενός (1) καινούριου ημιφορτηγού από το Ν.Π.Δ.Δ Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας ...
17/12/2018 11:15:19  
Ψ9Ν2ΟΡ1Υ-9Σ4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΡΑΪΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ Σ ...
17/12/2018 11:03:44  
7Δ46ΟΡ1Υ-ΜΒΓ "Ανάκληση της με αριθμό 19043/16-11-2018 Απόφασης μας με θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου πιστοποίησης εργα ...
17/12/2018 10:48:49  
67ΒΚΟΡ1Υ-8Ι8 Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με βάση το ν. 4332/2015
17/12/2018 10:33:59  
7Μ9ΞΟΡ1Υ-Β4Ζ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ...
17/12/2018 10:33:50  
ΩΙΡ3ΟΡ1Υ-0ΚΣ Εντολή πληρωμής δαπάνης εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (949,99€) για την ε ...
17/12/2018 10:30:44  
ΩΤΩ8ΟΡ1Υ-Ν5Χ Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3766/28-05-2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρική ...
17/12/2018 10:26:40  
7ΔΩ8ΟΡ1Υ-ΒΑΖ «Συμπλήρωση της αριθ. 20039/2017 (ΦΕΚ423/Β΄/2018 ΑΔΑ: ΩΥ7ΒΟΡ1Υ-46Ν) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντ ...
17/12/2018 10:23:10  
Ψ4ΖΒΟΡ1Υ-ΒΘΥ Έγκριση της γενόμενης καθ’ υπέρβαση της δικαιούμενης κατά μήνα ποσότητας καυσίμων για οχήματα του Ασ ...
17/12/2018 10:23:04  
Ω8Λ1ΟΡ1Υ-24Χ Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στους Πολίτη Γεώργιο του Αλεξάνδρου (αρχη ...
17/12/2018 10:21:38  
65ΜΗΟΡ1Υ-Η9Σ Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 1687/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης που ...
17/12/2018 10:19:04  
ΩΨΤΝΟΡ1Υ-4Ε7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
17/12/2018 10:17:32  
6ΘΣΔΟΡ1Υ-Π5Π Δασική Απαγορευτική Διάταξη Βοσκής σε έκταση συνολικού εμβαδού 2.363,80τ.μ. στη θέση Αγελαδόδρομος Α ...
17/12/2018 10:12:42  
ΩΚΦ8ΟΡ1Υ-1Ξ7 Έγκριση της γενόμενης καθ’υπέρβαση της δικαιούμενης κατά μήνα ποσότητας καυσίμων για όχημα του Κέντρ ...
17/12/2018 10:12:23  
680ΖΟΡ1Υ-Τ4Φ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στους Σκιπετάρη Δημοσθένη του Φωτίου (αρχηγός ομάδας) και Σκιπετάρη Ανα ...
17/12/2018 10:11:35  
ΨΠΩΩΟΡ1Υ-ΙΔΦ Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
17/12/2018 10:10:28  
Ψ4Ν9ΟΡ1Υ-19Χ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν.4332/2015 ΚΟΛΑ ΝΟΕΛΑ
17/12/2018 10:09:33  
ΨΟΚΧΟΡ1Υ-ΛΤΦ Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 417/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης που αφορά σ ...
17/12/2018 10:09:05  
Ω5ΑΠΟΡ1Υ-2Χ1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
17/12/2018 10:04:05  
ΩΘΛΚΟΡ1Υ-Κ36 Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ενός φορτηγού οχήματος τύπου pick-up από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ...
17/12/2018 09:58:21  
ΩΩΙΧΟΡ1Υ-ΠΓΓ Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ενός φορτηγού οχήματος τύπου pick-up από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ...
17/12/2018 09:54:41  
73ΧΤΟΡ1Υ-Ρ3Φ Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της πράξης/έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Β΄ΚΑ ...
17/12/2018 09:52:35  
ΩΛΨΧΟΡ1Υ-Ζ42 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
17/12/2018 09:50:14  
6Μ0ΛΟΡ1Υ-ΧΝ2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
17/12/2018 09:43:22  
ΩΠΤ1ΟΡ1Υ-ΖΚ2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
17/12/2018 09:39:18  
673ΠΟΡ1Υ-Φ6Θ Χορήγηση Άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών - μη επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ...
17/12/2018 09:36:32  
Ω849ΟΡ1Υ-ΧΧΛ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4332/2015.
17/12/2018 09:34:34  
Ω7ΠΛΟΡ1Υ-ΦΨΔ Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
17/12/2018 09:26:55  
ΩΟ8ΝΟΡ1Υ-ΖΑΣ Τελικό Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Επιθεώρησης της συστάδας 7γ του Δ.Δ. Επταλόφου.
17/12/2018 09:25:24  
7Σ80ΟΡ1Υ-ΚΙ1 Έγκριση κίνησης εκτός ορίων του ΚΥ-8678 υπηρεσιακού οχήματος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ροδόπης.
17/12/2018 09:22:09  
69ΕΚΟΡ1Υ-ΘΟΩ Βεβαίωση Περάτωσης των «Επειγουσών εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου
17/12/2018 09:19:25  
7Σ2ΣΟΡ1Υ-ΨΕΦ Θεώρηση και έγκριση μελέτης φυτοτεχνικής αποκατάστασης δημόσιας έκτασης εμβαδού 99,99826 στρ εντός ...
17/12/2018 09:17:08  
ΩΝΙΦΟΡ1Υ-ΩΘΠ Ανάθεση προμήθειας τριών υνίων και έξι αροτροβίδων για τις ανάγκες του δημόσιου δασικού φυτωρίου Αμβ ...
17/12/2018 09:15:59  
Ω8Ζ8ΟΡ1Υ-ΜΑ8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
17/12/2018 09:09:23  
Ω5ΩΦΟΡ1Υ-Ε7Η Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
17/12/2018 09:04:45  
ΩΤΦΚΟΡ1Υ-ΣΣΧ Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ¨Βοηθητικές και συναφείς εργασ ...
17/12/2018 09:03:59  
Ω7ΩΡΟΡ1Υ-ΚΔΟ Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ' υπέρβαση της καθορισμένης για το μήνα Νοέμβρη 2018 για υπηρεσιακά ...
17/12/2018 09:01:08  
ΩΓΣΠΟΡ1Υ-ΡΨΩ : Θεώρηση και έγκριση μελέτης φυτοτεχνικής αποκατάστασης δημόσιας έκτασης εμβαδού 70,7476 στρ εντός ...
17/12/2018 08:59:57  
ΩΩΧ8ΟΡ1Υ-8ΧΔ Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
17/12/2018 08:59:30  
7ΖΜΔΟΡ1Υ-5ΦΕ Έργο: «Δαπάνες για εκτός Έδρας Κινήσεις‐Οδοιπορικά‐ Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης ...
17/12/2018 08:54:51  
ΩΣΝ7ΟΡ1Υ-0ΞΦ Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
17/12/2018 08:54:43  
ΩΚΡ9ΟΡ1Υ-ΗΜΤ Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και δαπανών συντήρησης και επισκευής οχημάτων και λοιπού μηχανολογι ...
17/12/2018 08:49:27  
6ΓΥΠΟΡ1Υ-Δ68 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
17/12/2018 08:47:28  
66ΑΠΟΡ1Υ-Φ1Ω Έγκριση κίνησης εκτός έδρας των υπηρεσιακών οχημάτων (ΚΗΙ 3865, ΚΗΗ5969, ΚΗΗ5128) του ΤΕΙ Ανατολική ...
17/12/2018 08:47:03  
Ω82ΨΟΡ1Υ-1ΘΖ Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
17/12/2018 08:43:19  
ΩΨΘΓΟΡ1Υ-Σ65 Εκκαθάριση - Εντολή πληρωμής για την καταβολή ποσού 1.997,64 € στην κα. ΚΟΥΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣ ...
17/12/2018 08:40:21  
690ΓΟΡ1Υ-ΛΩΩ Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ΄ υπέρβαση του κατά μήνα καθορισθέντος ανωτάτου ορίου από όχημα του ...
17/12/2018 07:38:06  
Ω8ΖΣΟΡ1Υ-ΔΨ3 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3846/20-11-2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρε ...
17/12/2018 05:41:19  
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.