Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού και Τευχών Δημοπράτησης της ενέργειας «Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας του έργου "Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area" με το ακρωνύμιο CIVILWATER
Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού και Τευχών Δημοπράτησης της ενέργειας «Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας του έργου "Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area" με το ακρωνύμιο CIVILWATER PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Ιούνιος 2014 14:15

Η Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης διενεργεί Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της ενέργειας «Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας του έργου "Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area" με το ακρωνύμιο CIVILWATER» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2007-2013.

Ο προϋπολογισμός είναι €40.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 07/07/2014 και ώρα 09:30, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 07/07/2014 και ώρα 10:00.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ύψος €2.000,00. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να συνταθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της διακήρυξης και να έχει  διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 120 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. H χρηματοδότηση γίνεται από το Μέτρο 1.1 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013. Συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους κατά 15% και από το ΕΤΠΑ της ΕΕ κατά 85%, η δε δαπάνη του βαρύνει την ΣΑΕΠ 3088 ΤΡΟΠ. 0  και τον κωδικό έργου 2013ΕΠ30880020.

Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της Δ/νσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στην διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 2, Καβάλα Τ.Κ. 651 10.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2510 228942, fax: 2510 837173, αρμόδιος υπάλληλος κος Παντελής Λασκαρίδης Προϊστάμενος στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 2 Τ.Κ.  651 10 Καβάλα.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.