Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας στα συµπλέγµατα των ∆ηµοσίων δασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Σταυρού, έτους 2014»
Προκήρυξη δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας στα συµπλέγµατα των ∆ηµοσίων δασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Σταυρού, έτους 2014» PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 04 Ιούνιος 2014 10:50
Το ∆ασαρχείο Σταυρού προκηρύσσει δηµόσιο πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύµφωνα µε την µε αριθ. 38685/20-05-2014 ∆ιακήρυξη η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθ. πρωτοκ. 39177/27-05-2014 Απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Θεσ/νίκης (Α∆Α:ΒΙΙΩΟΡ1Υ-ΨΛΕ) για την ανάδειξη αναδόχου για την «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας (ισοπέδωση καταστρώµατος – καθαρισµός τάφρων – άρση καταπτώσεων) στα συµπλέγµατα των ∆ηµοσίων δασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Σταυρού, έτους 2014». Το έργο θα εκτελεσθεί µε έναν ισοπεδωτήρα ιπποδύναµης 130 ΗΡ και άνω, Caterpillar ή αναλόγου τύπου, καθώς και έναν φορτωτή ιπποδύναµης 150 ΗΡ και άνω.
Η συνολική δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει στο ποσό των 20.000,00 € (µαζί µε το Φ.Π.Α.). Εργολαβικό όφελος δεν θα καταβληθεί επειδή πρόκειται για έργο εκτελούµενο µε αυτεπιστασία σύµφωνα µε το Π.∆. 437/81.
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στις 17-06-2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10η π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), ενώπιον αρµόδιας επιτροπής στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σταυρού.
Σε περίπτωση επανάληψης, ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στις 24-06-2014, ηµέρα Τρίτη, στον ίδιο τόπο και χρόνο, χωρίς άλλη ανακοίνωση.
Τα τεύχη δηµοπράτησης µαζί µε την έντυπη προσφορά της Υπηρεσίας, θα παραλαµβάνονται από τα γραφεία της Υπηρεσίας µας έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα, πριν από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του ∆ασαρχείου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.