Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διακήρυξη δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εμπλουτισμός Ανανέωση βλάστησης περιαστικών δασών περιοχής ∆ασαρχείου Γουμένισσας»
Διακήρυξη δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εμπλουτισμός Ανανέωση βλάστησης περιαστικών δασών περιοχής ∆ασαρχείου Γουμένισσας» PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 29 Απρίλιος 2014 15:00

Το ∆ασαρχείο Γουμένισσας προκυρήσσει ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των ∆ημόσιων Έργων, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επλουτισμός Ανανέωση βλάστησης περιαστικών δασών περιοχής ∆ασαρχείου Γουμένισσας» προϋπολογισμoύ 350.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (23%).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών και συγκεκριμένα ποσό 208.520,68€ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών, ποσό 37.533,72€ αφορά τα γενικά έξοδα (18%), ποσό 36.908,16€ αφορά τα απρόβλεπτα (15 %), ποσό 1.590,29€ αφορά την αναθεώρηση (έως 2,5%) και το Φ.Π.Α. (23%) είναι 65.447,15€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/05/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό αυτές θα παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο μέχρι την 23/05/2014.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.