Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Περίληψη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το πρόγραμμα AITOLOS του Δασαρχείου Γουμένισσας
Περίληψη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το πρόγραμμα AITOLOS του Δασαρχείου Γουμένισσας PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 28 Μάρτιος 2014 10:50

Το ∆ασαρχείο Γουµένισσας προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό για την ανάθεση της ∆ράσης «Ανάπτυξη, εγκατάσταση & παραµετροποίηση ενός (1) πρότυπου πιλοτικού συστήµατος ασύρµατης ταυτοποίησης οχηµάτων µεταφοράς ξυλείας, µε αυτοµατοποιηµένο υπολογισµό του όγκου φορτίου» (δράσεις 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4) για τις ανάγκες του έργου «AITOLOS: Cross-border collaboration to fight illega llogging and timber trade to protect trans-boundary Greek- F.Y.R.O.M. ecosystems», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του IPA διασυνοριακού προγράµµατος «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», µε προϋπολογισµό 60.000,00 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιέλθουν στο ∆ασαρχείο Γουµένισσας µέχρι τις 28-4-2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00.

Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στις 29-4-2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., στα γραφεία του ∆ασαρχείου Γουµένισσας, από την αρµόδια επιτροπή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23430-41207, FAX επικοινωνίας 23430-42002, αρµόδιος υπάλληλος για πληροφορίες κ. Βούρτσας Γεώργιος και Ευαγγελίδου Ειρήνη.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.