Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Ανακοινώσεις Αυτοδίκαιη πεντάμηνη παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Υ.Τ.Χ.) που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια
Αυτοδίκαιη πεντάμηνη παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Υ.Τ.Χ.) που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2014 14:57

 

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 1/14-01-2014 (αρ.πρωτ.1858) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. προωθείται νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα παραταθούν (αυτοδικαίως) επί πέντε μήνες οι άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίες λήγουν κατά το χρονικό διάστημα 01-01-2014 έως 30-04-2014.

Κατόπιν τούτου οι Υ.Τ.Χ (Υπήκοοι Τρίτων Χωρών) που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια, δύνανται να υποβάλουν το αίτημα ανανέωσης της άδειάς τους κατά το τελευταίο δίμηνο της ανωτέρω αυτοδίκαιης παράτασης.

Διευκρινίζουμε ότι το μέτρο αυτό δεν αφορά Υ.Τ.Χ. των οποίων οι άδειες έληξαν κατά το μήνα Δεκέμβριο του παρελθόντος έτους (δηλ. 2013), όπως επίσης δεν αφορά και στις περιπτώσεις Υ.Τ.Χ οι οποίοι εισέρχονται για πρώτη φορά στην χώρα, βάσει των όσων ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3386/05 (μεταναστευτικός νόμος), όπως ισχύει σήμερα.

Επειδή με την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση δίνεται εύλογη παράταση χρόνου για τακτοποίηση όσον αφορά στο θέμα της εμπρόθεσμης κατάθεσης αίτησης (μετά των σχετικών συνοδευτικών δικαιολογητικών) για ανανέωση άδειας παραμονής, παρακαλούνται οι πολίτες να προσέρχονται στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες για θέματα ανανέωσης Αδειών Διαμονής εντός του τελευταίου διμήνου της προαναφερόμενης αυτοδίκαιης παράτασης.

Αυτονόητο είναι ότι με την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση δεν γεννάται ζήτημα επιβολής προστίμου, λόγω εκπρόθεσμης κατάθεσης αίτησης κατά το παραπάνω προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Για πληρέστερη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι πολίτες δύνανται να συμβουλευθούν το κείμενο της εγκυκλίου 1/2014 του ΥΠ.ΕΣ. που ακολουθεί πατώντας εδώ.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.