Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκηρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Δράσης 3.1.1: «Εκπόνηση μελέτης αγοράς δασικών προϊόντων στην ΠΕ Κιλκίς», με προϋπολογισμό 4.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Προκηρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Δράσης 3.1.1: «Εκπόνηση μελέτης αγοράς δασικών προϊόντων στην ΠΕ Κιλκίς», με προϋπολογισμό 4.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2014 15:05

Το Δασαρχείο Κιλκίς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση της Δράσης 3.1.1: «Εκπόνηση μελέτης αγοράς δασικών προϊόντων στην ΠΕ Κιλκίς», με προϋπολογισμό 4.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη, μέχρι και 4 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή, μέχρι τις 13.02.2014. Τα εν λόγω τεύχη θα παραδίδονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή σε οπτικό δίσκο (CD), ενώ το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα παραδίδεται σε ξεχωριστό φύλλο Α4 και θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα της υπηρεσίας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2341022400, FAX επικοινωνίας 2341022478, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες κ. Γεώργιος Καγιάννης ή κα Κυράτσα Καζλαράκη.

2.Οι προσφορές θα πρέπει να περιέλθουν στο Δασαρχείο Κιλκίς μέχρι τις 17-02-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

3. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών. Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 17-02-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Δασαρχείου Κιλκίς, από την αρμόδια επιτροπή.

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.