Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου:«Συμπληρωματική διευθέτηση τμήματος κοίτης στον ∆υτικό χείμαρρο Σταυρού».
Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου:«Συμπληρωματική διευθέτηση τμήματος κοίτης στον ∆υτικό χείμαρρο Σταυρού». PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2013 09:00

Το Δασαρχείο Σταυρού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και με κριτήριο για την ανάθεση σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συμπληρωματική διευθέτηση τμήματος κοίτης στον ∆υτικό χείμαρρο Σταυρού».

Ο προϋπολογισμός του έργου, με Φ.Π.Α ανέρχεται σε 636.696,05ευρώ. Εξ αυτών, ποσό 517.639,06 ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών ( συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ & Ο.Ε και των απροβλέπτων δαπανών) και ποσό 119.056,99 ευρώ το Φ.Π.Α.( 23%)

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 17-12-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Σταυρού (Κτίριο Δασαρχείου).

Οι ενδιαφερόμενοι μετά από αίτηση τους, μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς για συμμετοχή στο διαγωνισμό, από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Σταυρού, Σταυρός Θεσσαλονίκης), στις εργάσιμες ημέρες και ώρες το αργότερο μέχρι 12-12-2013 (πληροφορίες: Δημήτριος Μαρίνης, τηλ.23970–61203).

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε είκοσι (20) Ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.