Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο "Βελτίωση βατότητας δασικού δρόμου Δρέβενο-Πλαγιά" Δασαρχείου Γουμένισσας.
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο "Βελτίωση βατότητας δασικού δρόμου Δρέβενο-Πλαγιά" Δασαρχείου Γουμένισσας. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2013 11:05

Το Δασαρχείο Γουμένισσας προκυρήσσει ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση βατότητας δασικού δρόμου ¨Δρέβενο-Πλαγιά¨» συνολικού προϋπολογισμoύ 225.280,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (23%).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών και συγκεκριμένα (Α) Χωματουργικά ποσό 2.880,20€, (Β) Τεχνικά έργα ποσού 18.736,18€, (Γ) Οδοστρωσία ποσού 75.564,78€ και (Δ) Μεταφορά ποσού 34.496,97€, Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% ποσού 23.702,06€, Απρόβλεπτα 15 % ποσού 23.307,03€, Αναθεώρηση ως 2,5% ποσού 4.467,25€ και Φ.Π.Α. (23%) ποσού 42.125,53 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη κ.λ.π.) προσερχόμενοι τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Δασαρχείου Γουμένισσας μέχρι τις 12/12/2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάση του τυποποιημένου εντύπου Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας, τύπου Β του Ν. 3669/08 και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 13684/19-11-2013 απόφαση της Δ/νσης Δασών Κιλκίς. Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 23430 41207, Fax 23430 42002, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα. Κόιου Γεωργία.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/12/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με το σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επιμέρους ποσοστών εκπτώσεων επί του τιμολογίου εφαρμογής των τευχών Δημοπράτησης που εγκρίθηκε με την με αριθ. πρωτ. 13684/19-11-2013 απόφαση της Δ/νσης Δασών Κιλκίς

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.