Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση της Δράσης «Προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) ηλεκτρονικής υπέργειας πλήρως χαλύβδινης γεφυροπλάστιγγας δυναμικότητας 80 τόνων στο χώρο του Σταθμού του τελωνείου Ευζώνων της ΠΕ Κιλκίς».
Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση της Δράσης «Προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) ηλεκτρονικής υπέργειας πλήρως χαλύβδινης γεφυροπλάστιγγας δυναμικότητας 80 τόνων στο χώρο του Σταθμού του τελωνείου Ευζώνων της ΠΕ Κιλκίς». PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 19 Νοέμβριος 2013 12:40

Το Δασαρχείο Κιλκίς προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάθεση της Δράσης «Προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) ηλεκτρονικής υπέργειας πλήρως χαλύβδινης γεφυροπλάστιγγας δυναμικότητας 80 τόνων στο χώρο του Σταθμού του τελωνείου Ευζώνων της ΠΕ Κιλκίς», με προϋπολογισμό 24.300,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας 21ης Ιουνίου 207, 61100 Κιλκίς. Για την παραλαβή της Διακήρυξης απαιτείται κατάθεση ποσού πέντε ευρώ (5 €) στο Δασαρχείο Κιλκίς. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2341022400, FAX επικοινωνίας 2341022478, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες κ. Γεώργιος Καγιάννης ή κα Κυράτσα Καζλαράκη.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιέλθουν στο Δασαρχείο Κιλκίς μέχρι τις 06-12-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών. Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 09-12-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Δασαρχείου Κιλκίς, από την αρμόδια επιτροπή.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.