Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Περίληψη Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση βατότητας Δασικού δρόμου Λίμνη Μεταλλείων– Δ.Θ. Γιωργάκη – Ξινό Νερό–Βαργίδα Λιβαδίων".
Περίληψη Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση βατότητας Δασικού δρόμου Λίμνη Μεταλλείων– Δ.Θ. Γιωργάκη – Ξινό Νερό–Βαργίδα Λιβαδίων". PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2013 15:00

Το Δασαρχείο Γουμένισσας προκυρήσσει ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου Βελτίωση βατότητας Δασικού δρόμου « Λίμνη Μεταλλείων– Δ.Θ. Γιωργάκη – Ξινό Νερό–Βαργίδα Λιβαδίων» προϋπολογισμoύ 878.860,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (23%).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη κ.λ.π.) προσερχόμενοι τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Δασαρχείου Γουμένισσας μέχρι τις 28/11/2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάση του τυποποιημένου εντύπου Διακήρυξης ανοιχτής Δημοπρασίας, τύπου Β και εγκρίθηκε με την αριθμ. 13156/11-11-2013 απόφαση της Δ/νσης Δασών Κιλκίς. Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 23430 41207, Fax 23430 42002, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γεωργία Κόιου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με το σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επιμέρους ποσοστών εκπτώσεων επί του τιμολογίου εφαρμογής των τευχών Δημοπράτησης που εγκρίθηκε με την με αριθ. 13156/11-11-2013 απόφαση της Δ/νσης Δασών Κιλκίς.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.