Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την συλλογή και απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων από το ανενεργό μεταλλείο Κίρκης στο ΔΔ Κίρκης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της ΠΕ Έβρου.
Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την συλλογή και απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων από το ανενεργό μεταλλείο Κίρκης στο ΔΔ Κίρκης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της ΠΕ Έβρου. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2013 14:45

Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού Αν. Μακεδονίας - Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για εργασίες συλλογής και απομάκρυνσης επικινδύνων αποβλήτων από το ανενεργό μεταλλείο Κίρκης στο ΔΔ Κίρκης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της ΠΕ Έβρου.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των ανωτέρω εργασιών δεν θα ξεπεράσει τις τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (32.000 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις 15 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΑΜ-Θ της ΑΔ Μ-Θ, 3οχιλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, στην Κομοτηνή.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.