Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συμπληρωματική διευθέτηση τμήματος κοίτης στον Ανατολικό χείμαρρο Σταυρού».
Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συμπληρωματική διευθέτηση τμήματος κοίτης στον Ανατολικό χείμαρρο Σταυρού». PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2013 09:30

Το ∆ασαρχείο Σταυρού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και με κριτήριο για την ανάθεση σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συμπληρωματική διευθέτηση τμήματος κοίτης στον Ανατολικό χείμαρρο Σταυρού».

Ο προϋπολογισμός του έργου, με Φ.Π.Α ανέρχεται σε 479.798,12 ευρώ. Εξ αυτών, ποσό 390.079,77 ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών ( συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ & Ο.Ε και των απροβλέπτων δαπανών) και ποσό 89.718,35 ευρώ το Φ.Π.Α.( 23%)

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 12-11-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων του ∆ασαρχείου Σταυρού (Κτίριο ∆ασαρχείου).

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της δημοπρασίας την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή. Οι ενδιαφερόμενοι μετά από αίτηση τους, μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς για συμμετοχή στο διαγωνισμό, από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων του ∆ασαρχείου Σταυρού, Σταυρός Θεσσαλονίκης), στις εργάσιμες ημέρες και ώρες το αργότερο μέχρι 07-11-2013 (πληροφορίες: ∆ημήτριος Μαρίνης, τηλ. 23970–61203).

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.