Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου : « Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας στο Δασικό Φυτώριο ‘’Καλλιθέας’’ έτους 2013» , με προϋπολογισμό 12.510,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α ).
Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου : « Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας στο Δασικό Φυτώριο ‘’Καλλιθέας’’ έτους 2013» , με προϋπολογισμό 12.510,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α ). PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2013 11:40

Το Δασαρχείο Σταυρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας στο ∆ασικό Φυτώριο ''Καλλιθέας'' έτους 2013», συνολικού προϋπολογισμού 12.510,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού ∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, - Σταυρούπολη Ξάνθης , μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα ∆ευτέρα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στην έδρα του ∆ασαρχείου Σταυρούπολης και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι μειοδοσία στο ποσοστό εργολαβικού οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3669/2008.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25420-22218, FAX επικοινωνίας 25420-21004, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Τσολακίδης Θεόδωρος.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.