Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Ανακοίνωση μίσθωσης με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα GRADER κάθε τύπου και ιπποδύναμης άνω των 140ΗP, με υδραυλικό σύστημα, για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου και Έργων Προστασίας της περιοχής ευθύνης του Δασρχείου Νιγρίτας
Ανακοίνωση μίσθωσης με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα GRADER κάθε τύπου και ιπποδύναμης άνω των 140ΗP, με υδραυλικό σύστημα, για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου και Έργων Προστασίας της περιοχής ευθύνης του Δασρχείου Νιγρίτας PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2013 13:14

Το Δασαρχείο Νιγρίτας δέχεται έγγραφες προσφορές σε έντυπο της Υπηρεσίας, για την μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα GRADER κάθε τύπου και ιπποδύναμης άνω των 140 ΗP, με υδραυλικό σύστημα, για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου και Έργων Προστασίας της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας.
Η μίσθωση θα γίνει για διακόσιες τριάντα (230) ώρες εργασίας ±20%.
Το ανώτατο όριο δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 11.000 Ευρώ με τον Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία του Δασαρχείου Νιγρίτας, στις 17-9-2013 ημέραΤρίτη και ώρα 9:00-10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών).
Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη, θα επαναληφθεί στις 24-9-2013 ημέρα Τρίτη χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο τόπο και ώρα με τους αυτούς όρους.

Προσφορές μπορούν να καταθέσουν ιδιοκτήτες διαμορφωτήρα (GRADER) ή εκπρόσωποί τους νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, οι οποίοι θα παραδώσουν στην αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αρ. 1931/1-2-2012 απόφαση Δ/νσης Δασών Σερρών, τα εξής δικαιολογητικά:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του μηχανήματος
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η προσφερόμενη τιμή, σε Ευρώ ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α.
γ) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας και απόδειξη καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε.
δ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 179 Ευρώ.
ε) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η πρόκριση από την επιτροπή θα γίνει με βάση το μικρότερο συντελεστή, που θα προκύπτει από το πηλίκο της προσφερθείσης τιμής προς την ιπποδύναμη. Για τον υπολογισμό του συντελεστή ως ιπποδύναμη θα λαμβάνεται η ισχύς από 140 ΗΡ έως 180 ΗΡ. Η ισχύς των 180 ΗΡ θα θεωρείται η ανωτέρα ανεξάρτητα αν η ιπποδύναμη του μηχανήματος είναι άνω των 180 ΗΡ.
Ο Μειοδότης θα αναδειχθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.
Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο μειοδότης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης χρηματικού ποσού 448 Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Νιγρίτας στο τηλ. 2322022445 & 2322022450 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.