Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση (βελτίωση) Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2013».
Προκήρυξη Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση (βελτίωση) Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2013». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 04 Σεπτέμβριος 2013 14:50

Προκήρυξη Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση (βελτίωση) Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2013» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών των εργασιών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αριθ.10398/2-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ94ΟΡ1Υ-0Γ4) απόφαση Δ/νσης Δασών Πέλλας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Αριδαίας που εγκρίθηκε με την αριθ. 4180/18-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑ5ΟΡ1Υ-ΣΕ0) απόφαση της Δ/νσης Δασών Πέλλας και την αριθ. 5080/13-5-2013(ΑΔΑ: ΒΕΝΥΟΡ1Υ-49Ε) απόφαση της Δ/νσης Δασών Πέλλας περί τροποποίησης της αριθ. 4180/18-04-2013 απόφασής της, και για ύψος δαπάνης μέχρι 10.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2013 που έχει διατεθεί για τον τομέα Δάση για τη Π.Ε. Πέλλας (έργο 2001ΣΕ08400000 της ΣΑΕ 008), ή οποιασδήποτε άλλης πηγής χρηματοδότησης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμ. 2473/23-2-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΖΟΡ1Υ-ΨΛΒ) απόφαση του Δ/ντή Δασών Πέλλας, την 11–09–2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 18–09–2013, ημέρα Τετάρτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την Διακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων, και το πρωτότυπο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, έναντι απόδειξης, αντί του ποσού των 10 € από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Αριδαίας, οδός Λεωφόρος Ξενιτίδη 18 (τηλέφωνο: 2384021242, αρμόδιοι κα. Α. Νάτσιου ή κ. Α. Βάγιας), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.