Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας, για το έτος 2013.
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας, για το έτος 2013. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2013 11:35

Το Τμήμα Διοικητικού–Οικονομικού Ν. Πιερίας της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας έως 31-12-2013, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (24.390,24€) χωρίς ΦΠΑ ή τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) με Φ.Π.Α. Τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας έως 31-12-2013, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (24.390,24€) χωρίς ΦΠΑ ή τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 31-07-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στο Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Πιερίας.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νοµίµου εκπροσώπου των διαγωνιζόµενων ή µε νόµιµα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Πιερίας της Α.Δ.Μ.-Θ., Κίτρους 41, 60100 Κατερίνη, Γραφείο 2 (στον τρίτο όροφο) το αργότερο μέχρι και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 31-07-2013 και ώρα 10.30 π.μ. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Πιερίας, Κίτρους 41, Τ.Κ. 60100, Κατερίνη) με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται, μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και την 31-07-2013 και ώρα 10:30 μ.μ.. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των προσφορών.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.