Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
PDF Εκτύπωση E-mail

Νομός Δράμας

 

 Για την θέαση των Δασικών Χαρτών πατήστε εδώ 

 

Αναρτημένες περιοχές

21-08-2020

New-01Ανακοίνωση - παράταση προθεσμίας

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (Β΄ 3462), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β' 2773), κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 8404/22.07.2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Δράμας, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από την 21η Αυγούστου 2020 στην 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη.


11-03-2020

Μερική κύρωση δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμπακίου, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, (60 συνολικά), της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (άρθρο 17 ν. 3889/2010).

New-01Τέταρτη τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 16034/19.10.2018 απόφασης «Ανάρτηση του δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμπακίου, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, (60 συνολικά)»

Ανακοίνωση ανάρτησης του δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμπακίου, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, (60 συνολικά) και πρόσκλησης για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους)

Ανάρτηση του δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμπακίου, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου


05-04-2018

Δήμος Δοξάτου - Δημοτική κοινότητα Καλαμπακίου, δημοτική κοινότητα Αγίου Αθανασίου, τοπική κοινότητα Καλαμώνα


05080-45450 05080-45420 05120-45450 05120-45420 05120-45390 05120-45360 05160-45450 05160-45420 05160-45390 05160-45360 05200-45450 05200-45420 05200-45390 05200-45360 05200-45330

Πίνακας Χαρτών

120822_Pinakas_xartwn

New-01Μερική κύρωση δασικού χάρτη των τοπικών κοινοτήτων Κυρίων, Αγοράς, Πηγαδίων (πρώην δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου) δήμου Δοξάτου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (άρθρο 17 ν. 3889/2010)

New-01Μερική κύρωση δασικού χάρτη τοπικής κοινότητας Κεφαλαρίου του δήμου Δοξάτου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (άρθρο 17 ν. 3889/2010)

New-01Μερική κύρωση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Καλαμπακίου του δήμου Δοξάτου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (άρθρο 17 ν. 3889/2010)

New-01Μερική κύρωση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Δράμας δήμου Δράμας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (άρθρο 17 ν. 3889/2010)

Ανάρτηση δασικών χαρτών δημοτικών κοινοτήτων Καλαμπακίου, Αγίου Αθανασίου και τοπικής κοινότητας Καλαμώνα Δήμου Δοξάτου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους.

Έντυπο αντίρρησης

Βάση δεδομένων Αγίου Αθανασίου

Βάση δεδομένων Καλαμπακίου

Βάση δεδομένων Καλαμώνα

 

Προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων

Aντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών περιοχών δημοτικών κοινοτήτων Καλαμπακίου, Αγίου Αθανασίου και τοπικής κοινότητας Καλαμώνα Δήμου Δοξάτου Ν. Δράμας, υποβάλλονται έως και την 29η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων λήγει την 19η Νοεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα.

 

 


 

31-10-2011

Δήμος Δοξάτου - Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου


05200-45450 05240-45450 05200-45420 05240-45420 05200-45390 05560-45360

Πίνακας Χαρτών

XERIAS

Ανάρτηση δασικού χάρτη τοπικής κοινότητας Κεφαλαρίου Δήμου Δοξάτου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Αίτηση αντίρρησης

Έντυπο αντίρρησης

Βάση δεδομένων

 

Aντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη τοπικής κοινότητας Κεφαλαρίου Δήμου Δοξάτου Ν.Δράμας, υποβάλλονται έως και την 16η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων λήγει την 5η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη.

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.