Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών ανασύνταξης διαχειριστικού χάρτη, λήψη δοκιμαστικών επιφανειών και ειδικής μελέτης διαχείρισης του δάσους, για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης του Δημοσίου Δάσους Άνω Βροντούς"
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών ανασύνταξης διαχειριστικού χάρτη, λήψη δοκιμαστικών επιφανειών και ειδικής μελέτης διαχείρισης του δάσους, για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης του Δημοσίου Δάσους Άνω Βροντούς" PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 06 Οκτώβριος 2020 10:25

Η Δασάρχης Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 116 και117 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 9 του ΠΔ 437/81 «Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων», για την ανάδειξη αναδόχου, για την υπηρεσία «Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών ανασύνταξης διαχειριστικού χάρτη, λήψη δοκιμαστικών επιφανειών και ειδικής μελέτης διαχείρισης του δάσους, για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης του Δημοσίου Δάσους Άνω Βροντούς» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, επί των τιμών  μονάδας του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 15097/02-10-2020 απόφαση Δ/νσης Δασών Σερρών, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 18.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση προς το Δασαρχείο Σερρών από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2020, σύμφωνα με τις αριθ. πρωτ. 698/04-02-2020 (ΑΔΑ: Ω7ΗΒ46Ψ844-ΘΙΜ) & 4072/24-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΛΛ46Ψ844-8Ρ0) Αποφάσεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία μας κατανεμήθηκε πίστωση 18.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Σερρών την 20–10–2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.