Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δάσος Άνω Βροντούς του Δασαρχείου Σερρών με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών των δασών και δασικών εκτάσεων έτους 2020"
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δάσος Άνω Βροντούς του Δασαρχείου Σερρών με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών των δασών και δασικών εκτάσεων έτους 2020" PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 22 Σεπτέμβριος 2020 10:25
Το Δασαρχείο Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης  υπηρεσίας «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δάσος Άνω Βροντούς του Δασαρχείου Σερρών με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών των δασών και δασικών εκτάσεων έτους 2020», (CPV: 77231000-8 υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας), σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξη, που εγκρίθηκε με την αριθ. 13235/09-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΚ4ΘΟΡ1Υ-7ΑΨ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Σερρών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ: 16.129,03 €  και  δαπάνη ΦΠΑ : € 3.870,97). Η υλοποίηση της σύμβασης χρηματοδοτείται με ποσό 20.000 €, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 Έργο 2017ΜΠ00800002 της ΣΑΜΠ 008 έτους 2020.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, εκφραζόμενου σε ακέραιες μονάδες (επί τοις %), επί των τιμών μονάδας των επιμέρους δράσεων του τιμολογίου της υπηρεσίας και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Σερρών.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Σερρών, στη διεύθυνση: Τέρμα Ομονοίας, 62125, ΣΕΡΡΕΣ, την 06-10-2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.